uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 222
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Eva
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Quick, Linnéa
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Datorbaserad fonologisk lästräning för barn med hörselnedsättning: En undersökning av fonologisk medvetenhet och ordavkodning2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Randomized controlled trials evaluating the effect of various forms of literacy training with reliable tests are lacking in Sweden today. The aim of the present study was to investigate whether a cross-over design and the use of phonologically matched wordlists specifically designed to detect transfer, would yield a more thorough method and reliable results. Six children with hearing impairment using hearing aids between 7 and 9 years of age took part in the study. The schools in which the children had their education were randomized into either an intervention group that started to practice phonics by means of a computer-assisted program after the first testing, or a control group that, continued as usual in school. Children were informed to practice daily with the program during four weeks in school. Children were tested with a battery of tests for phonological awareness, letter knowledge and word decoding at three occasions separated by four weeks. Results showed that the wordlists seemed reliable in establishing children’s decoding strategies as well as how word length affected reading speed. Both children who took part in the intervention and the control group improved their scores at the second testing. Thus, the computer-assisted reading intervention did not prove to be more effective than usual school activities. Due to a small number of participants, a large heterogeneity of the group and insufficient practice time, effects were difficult to detect. The present investigation should be considered a pilot study towards the use of more careful testing methods with adapted wordlists that enables the detection of transfer. But, to accomplish this, it is crucial to use a larger number of participants.

  Randomiserade kontrollerade studier som utvärderar effekten av olika former av läs- och skrivträning med tillförlitliga tester saknas i Sverige idag. Syftet med denna undersökning var att genomföra en interventionsstudie med cross-over design och använda fonologiskt matchade ordlistor specifikt utformade för att upptäcka transfer, för att ge utdelning för en mer grundlig metod och reliabla resultat. Sex barn mellan 7 och 9 års ålder som använde hörapparat deltog i studien. Skolorna som barnen gick i randomiserades till att antingen utgöra en interventionsgrupp, som började träna med ett ljudbaserat lästräningsprogram via dator efter första testningen, eller kontrollgrupp som fortsatte med vanlig skolundervisning. Barnen informerades att träna med programmet under fyra veckor dagligen i skolan. Barnen utförde ett testbatteri innehållande tester för fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom och ordavkodning vid tre tillfällen med fyra veckors mellanrum. Resultaten visade att ordlistorna på ett reliabelt sätt kunde fastställa barns avkodningsstrategier samt hur ordlängd påverkade läshastigheten. Både interventions- och kontrollgruppen påvisade förbättring vid andra testningen. Dock kunde det inte påvisas att den datorbaserade lästräningen var mer effektiv än sedvanlig skolundervisning. Då deltagarantalet var litet, spridningen stor och träningstiden vid datorn var låg kan detta ha bidragit till att effekterna uteblev. Studien bör ses som en pilotstudie som går mot en noggrannare form av testmetod där användandet av anpassade ordlistor möjliggör upptäckt av transfer. För att åstadkomma detta är det emellertid avgörande att det ingår ett större deltagarantal.

 • 2.
  Abrahamsson, Lotta
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Ljung, Ida-Karin
  Uppsala universitet, Medicinska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Bliss i interaktion: - En samtalsanalytisk fallstudie av hur blissanvändare och tolkare tillsammans bygger upp yttranden2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 3.
  Ager, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Solli, Elin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  The PhonicStick: A Swedish Study: How do children age 5 and 6 handle the PhonicStick and will the use of it affect their phonological awareness?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Phonological awareness is the ability to recognise, identify and manipulate components in words. Phonological awareness is an important part of the early literacy learning, although researchers disagree on how the connection arises. In the United Kingdom, synthetic phonics is a recommended way to teach literacy and the Jolly Phonics is a common approach within this method. In Sweden, mostly synthetic but also analytic methods are used for literacy teaching. The PhonicStick is developed as a communication device for impaired people and is based on the Jolly Phonics. In this study, the PhonicStick was being tested on children aged 5 and 6 years in mainstream pre-school classes to evaluate the use of it and its use for improvement of phonological awareness. The participating children were randomly divided into a test and a control group. All children were pre- and post-tested to analyse the possible improvement of parts of the phonological awareness. The test group went through three PhonicStick sessions, including different games and tests. The results from the pre- and post-tests of phonological awareness showed no significant differences between the test and control group. However, four out of five PhonicStick tests showed a significant improvement between session 1 and session 3. This shows that the children in the study were able to handle the PhonicStick after only three sessions, including remembering phonics the without visual information and producing words including two or three phonics.

 • 4.
  Aittomäki, Minna
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Winell, Helena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Grammatisk språkförståelse vid fyra år - testar vi det vi tror?: En jämförande studie av två grammatiska språkförståelsetest2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 30 poäng / 45 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har gjorts många studier kring barns språkproduktion medan kunskaperna om hur och när förståelsen utvecklas är mindre. Forskare är eniga om att förståelsen i stort föregår produktionen även om vissa grammatiska strukturer produceras innan barnet har en full förståelse för dem. Att testa språkförståelse är svårt då barnet behöver utföra någon form av handling för att visa vad det förstår. Syftet med denna studie är att jämföra två grammatiska förståelsetest, Nya SIT och TROG-2, dels resultatmässigt och dels innehållsmässigt. Sjuttiosex fyraåriga barn, enspråkiga med svenska som förstaspråk och flerspråkiga, testades med båda testen. Slutsatserna är att de båda testen poängmässigt har en ganska hög korrelation för hela gruppen barn, 0,7 enligt Spearmans rangkorrelationskoefficient. Korrelationen är 0,6 för flerspråkiga barn och 0,5 för enbart svenskspråkiga barn. En regressionsanalys visar att språk är den faktor som mest påverkar resultatet och att kön liksom ålder inverkar mindre. Analysen av testmomenten visar att TROG-2 testar grammatik i en högre grad än Nya SIT som bara till en del ger svar på om barnet förstår grammatik.

 • 5.
  Albinsson, Sophie
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Berglund, Julia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Testbatteri för talapraxi: Utformning och pilotnormering av ett artikulationstest2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Talapraxi är en talmotorikstörning som drabbar planeringen och programmeringen av talet, vilket visar sig som avvikelser i artikulation och prosodi. I dag finns inget svenskt test för utredning av talapraxi. Syftet med studien var därför att utforma ett testbatteri på svenska som är känsligt även för lindriga grader av talapraxi. Detta test pilotnormerades på 50 friska deltagare.  För att kunna studera hur kön, ålder och utbildningsnivå kan inverka på prestationen i testbatteriet, eftersträvades en jämn fördelning när det gäller dessa demografiska bakgrundsvariabler.

  Uppgifterna konstruerades baserat på tidigare forskning gällande de typiska perceptuella dragen vid talapraxi och på testuppgifter som tidigare har visat sig vara känsliga för talapraxi.

  Deltagarnas prestation varierade mellan testbatteriets olika uppgifter. På några uppgifter hade en stor andel av deltagarna alla rätt, medan andra uppgifter visade sig vara utmanande även för friska personer. Inga signifikanta könsskillnader fanns för prestationerna på någon av uppgifterna i testbatteriet. Utbildningsnivå och ålder påverkade däremot prestationen på vissa uppgifter. Generellt var effektstyrkorna för utbildningsnivå större än för ålder.

  Testbatteriet bör i framtiden kunna ge ett bra underlag för bedömning av huruvida talapraxi föreligger eller inte. Det bör också kunna användas vid bedömning av talapraxins svårighetsgrad. För att gå vidare med utvecklingen av testbatteriet bör man fortsätta normeringen på ett större antal personer samt kliniskt validera det på personer med diagnostiserad talapraxi.

 • 6.
  Allansson, Elina
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Holm, Cecilia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Förekommer orofaryngeal dysfagi hos patienter med akut hjärtproblematik2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate whether swallowing difficulties occur in patients who are hospitalized for acute heart disease and if any association with other known risk factors could be seen in the event of dysphagia. In the study, objective swallowing assessments were carried out in combination with estimation of the participants' subjective experience of their swallowing ability and a detailed medical history to get an as comprehensive picture of the participants as possible. The results showed that objective dysphagia occurred in 30% of the participants and subjective dysphagia occurred in 20% (a total of 40% in the overall assessment) and that there was an increased risk in the presence of dyspnea. This study therefore concludes that dysphagia occurs in this patient group and that dyspnoea is a risk factor for suffering from it.

   

  The present thesis is part of an ongoing research study on swallowing difficulties in emergency care patients and is a sub-project in Margareta Gonzalez Lindh's PhD work. The study is approved by the Ethical Review Board in Uppsala, Dnr 2014/405, and will be published in an international journal.

 • 7.
  Alm, Per
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  A new framework for understanding stuttering: The dual premotor model2007Inngår i: Research, Treatment, and Self-Help in Fluency Disorders: New Horizons : Proceedings of the Fifth World Congress on Fluency Disorders, Dublin, 25-28th July 2006 / [ed] James Au-Yeung and Margaret M. Leahy, Dublin: The International Fluency Association , 2007, s. 77-83Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 8.
  Alm, Per
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Cluttering: a neurological perspective2011Inngår i: Cluttering: a handbook of research, intervention, and education / [ed] D. Ward & K. Scaler Scott, London: Psychology Press , 2011Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Alm, Per
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  The Dual Premotor Model of Stuttering and Cluttering2010Inngår i: Theoretical Issues of Fluency Disorders / [ed] L. Beliakova, 2010Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 10.
  Alm, Per A.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Is it Thinking and not Feeling that influence variability of stuttering in social situations?: About stuttering and social cognition2015Inngår i: 10Th Oxford Dysfluency Conference, ODC 2014, 2015, s. 289-290Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 11.
  Alm, Per A
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Stamning och skenande tal (løbsk tale): Om orsaker, mekanismer och behandling, med utgångspunkt från hjärnan2008Inngår i: Proceedings fra 1ste nordiske konference om stammen løbsk tale, Nyborg, Danmark, 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 12.
  Alm, Per A.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Stuttering in relation to anxiety, temperament, and personality: Review and analysis with focus on causality2014Inngår i: Journal of fluency disorders, ISSN 0094-730X, E-ISSN 1873-801X, Vol. 40, s. 5-21Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Anxiety and emotional reactions have a central role in many theories of stuttering, for example that persons who stutter would tend to have an emotionally sensitive temperament. The possible relation between stuttering and certain traits of temperament or personality were reviewed and analyzed, with focus on temporal relations (i.e., what comes first). It was consistently found that preschool children who stutter (as a group) do not show any tendencies toward elevated temperamental traits of shyness or social anxiety compared with children who do not stutter. Significant group differences were, however, repeatedly reported for traits associated with inattention and hyperactivity/impulsivity, which is likely to reflect a subgroup of children who stutter. Available data is not consistent with the proposal that the risk for persistent stuttering is increased by an emotionally reactive temperament in children who stutter. Speech-related social anxiety develops in many cases of stuttering, before adulthood. Reduction of social anxiety in adults who stutter does not in itself appear to result in significant improvement of speech fluency. Studies have not revealed any relation between the severity of the motor symptoms of stuttering and temperamental traits. It is proposed that situational variability of stuttering, related to social complexity, is an effect of interference from social cognition and not directly from the emotions of social anxiety. In summary, the studies in this review provide strong evidence that persons who stutter are not characterized by constitutional traits of anxiety or similar constructs. Educational Objectives: This paper provides a review and analysis of studies of anxiety, temperament, and personality, organized with the objective to clarify cause and effect relations. Readers will be able to (a) understand the importance of effect size and distribution of data for interpretation of group differences; (b) understand the role of temporal relations for interpretation of cause and effect; (c) discuss the results of studies of anxiety, temperament and personality in relation to stuttering; and (d) discuss situational variations of stuttering and the possible role of social cognition. (C) 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 13.
  Alm, Per A.
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Karlsson, Ragnhild
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap.
  Sundberg, Madeleine
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap.
  Axelson, Hans W.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Klinisk neurofysiologi.
  Hemispheric Lateralization of Motor Thresholds in Relation to Stuttering2013Inngår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 8, nr 10, s. e76824-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stuttering is a complex speech disorder. Previous studies indicate a tendency towards elevated motor threshold for the left hemisphere, as measured using transcranial magnetic stimulation (TMS). This may reflect a monohemispheric motor system impairment. The purpose of the study was to investigate the relative side-to-side difference (asymmetry) and the absolute levels of motor threshold for the hand area, using TMS in adults who stutter (n = 15) and in controls (n = 15). In accordance with the hypothesis, the groups differed significantly regarding the relative side-to-side difference of finger motor threshold (p = 0.0026), with the stuttering group showing higher motor threshold of the left hemisphere in relation to the right. Also the absolute level of the finger motor threshold for the left hemisphere differed between the groups (p = 0.049). The obtained results, together with previous investigations, provide support for the hypothesis that stuttering tends to be related to left hemisphere motor impairment, and possibly to a dysfunctional state of bilateral speech motor control.

 • 14.
  Alm, Per
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Risberg, Jarl
  Stuttering in adults: the acoustic startle response, temperamental traits, and biological factors2007Inngår i: Journal of Communication Disorders, ISSN 0021-9924, E-ISSN 1873-7994, Vol. 40, nr 1, s. 1-41Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the relation between stuttering and a range of variables of possible relevance, with the main focus on neuromuscular reactivity, and anxiety. The explorative analysis also included temperament, biochemical variables, heredity, preonset lesions, and altered auditory feedback (AAF). An increased level of neuromuscular reactivity in stuttering adults has previously been reported by [Guitar, B. (2003). Acoustic startle responses and temperament in individuals who stutter. Journal of Speech Language and Hearing Research, 46, 233-240], also indicating a link to anxiety and temperament. The present study included a large number of variables in order to enable analysis of subgroups and relations between variables. Totally 32 stuttering adults were compared with nonstuttering controls. The acoustic startle eyeblink response was used as a measure of neuromuscular reactivity. No significant group difference was found regarding startle, and startle was not significantly correlated with trait anxiety, stuttering severity, or AAF. Startle was mainly related to calcium and prolactin. The stuttering group had significantly higher scores for anxiety and childhood ADHD. Two subgroups of stuttering were found, with high versus low traits of childhood ADHD, characterized by indications of preonset lesions versus heredity for stuttering. The study does not support the view that excessive reactivity is a typical characteristic of stuttering. The increased anxiety is suggested to mainly be an effect of experiences of stuttering. Learning outcomes: As a result of reading this article, the reader will be able to: (a) critically discuss the literature regarding stuttering in relation to acoustic startle, anxiety, and temperament; (b) describe the effect of calcium on neuromuscular reactivity; (c) discuss findings supporting the importance of early neurological incidents in some cases of stuttering, and the relation between such incidents and traits of ADHD or ADD; and (d) discuss the role of genetics in stuttering.

 • 15.
  Andersson, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Amanda, Jackman
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Kan en svalglambå göra skillnad?: En retrospektiv studie av tal hos patienter opererade med svalglambå vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 2000-2011.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Velofarynxinsufficiens (VFI) innebär en nedsatt förmåga att under tal och födointag stänga till mellan mun- och näshåla vilket leder till ett avvikande tal. Operation med svalglambå är en metod som kan användas för att behandla VFI och tidigare forskning har visat goda resultat avseende dess effekt på talet. Dock menar vissa forskare att operationen kan ha negativa effekter och att den bakomliggande orsaken till insufficiensen kan påverka graden av framgång. Aktuell studie ämnade undersöka huruvida operation med svalglambå påverkade talet vid VFI samt belysa om några skillnader fanns mellan olika patientgrupper avseende operationens effekt på tal. De olika patientgrupperna var (a) patienter med spalt, (b) patienter med spalt i kombination med ett syndrom eller en sekvens och (c) patienter med VFI utan förekomst av spalt. Eftersom tidigare studier dessutom indikerat att postoperativ talbehandling hos logoped kan vara relevant för vissa patienter undersöktes det också under vilka omständigheter det skedde. Journaler, inklusive perceptuella lyssnarbedömningar av talet genomförda av logopeder, och enkätsvar studerades för de 66 patienter som deltog. Dessa utgjorde 43,1% av alla 153 patienter som genomgått operation med svalglambå på Akademiska sjukhuset i Uppsala år 2000-2011. Talbedömningar genomförda före och ett år efter operation visade att talet förbättrades avseende förståelighet (p<0,001), hypernasalitet (p=0,005) och tryckreducerad artikulation (p=0,001) samtidigt som hyponasalitet inte ökade (p=0,55). Patienter med spalt i kombination med syndrom eller sekvens uppvisade större förbättring av hypernasalitet jämfört med de andra grupperna (p=0,037). 32 patienter gick i postoperativ talbehandling hos logoped och patienter med enbart spalt fick behandling i något högre utsträckning än patienter med gomspalt i kombination med syndrom eller sekvens. Kompensatorisk artikulation var den enda talavvikelsen vars förekomst kunde relateras till att patienten gick i postoperativ talbehandling. Resultaten indikerar att operation med svalglambå är en lämplig metod för att behandla VFI oavsett bakomliggande orsak.

  Nyckelord: Velofarynxinsufficiens, svalglambå, LKG, syndrom, primär VFI, talavvikelse, talbehandling 

 • 16.
  Andersson, Malin
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Sandström, Tina
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Intraoperativ språktestning genom elicitering av meningskonstruktion: Vidareutveckling av språktestförfarande vid neurokirurgi i vaket tillstånd baserat på aktuell forskning, praktiska observationer samt intraoperativ pilottestning.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Låggradiga gliom (LGG) är långsamt växande, maligna hjärntumörer som ofta

  infiltrerar områden hjärnan som står för olika viktiga funktioner, exempelvis tal och

  språk. Vid vakenkirurgi av LGG kan patientens funktioner testas fortlöpande, vilket ger

  förutsättning för bevarande av funktion samt en mer aggressiv resektion. Graden av

  resektion är en viktig prognostisk faktor för överlevnad. Vid språktestning under

  vakenkirurgi används vanligen visuell objektsbenämning. Det finns dock patienter som

  får en bestående postoperativ språkstörning, varför frågor väckts om visuell

  objektsbenämning är ett tillräckligt sensitivt test för intraoperativ kartläggning av

  språkliga funktioner. Syftet med denna studie var att vidareutveckla dagens

  intraoperativa testförfarande, baserat på kunskaper inom logopedi, psykolingvistik,

  neurologi och neurokirurgi. Litteraturgenomgången och erfarenhet från praktiska

  observationer resulterade i ett intraoperativt språktestförfarande som innebär att

  patienten ska producera en mening med SVO-struktur (subjekt-verb-objekt) utifrån en

  bild. Till skillnad från visuell objektsbenämning, som bara eliciterar den fonologiska

  och lexikala nivån av språket, testar SVO-konstruktion även den syntaktiska nivån samt

  benämning av verb, vilket bland annat har visats ge en mer utbredd kortikal aktivering

  än benämning av substantiv. Meningar med SVO-struktur utformades och illustrerades

  med ritade bilder, vilka sedan pilottestades intraoperativt. Baserat på teoretisk kunskap

  bör elicitering av SVO-konstruktion vara ett mer sensitivt intraoperativt testförfarande,

  men metoden behöver valideras och vårt test standardiseras. Eftersom elicitering av

  SVO-konstruktion ställer högre krav på språklig kompetens hos testledaren bör en

  logoped genomföra den intraoperativa språktestningen.

 • 17.
  Andersson, Rasmus
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Edman, Lars
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  ”Man trodde väl att det skulle ändra sig...”: Item för mätning av anhörigas kunskap om och förståelse för afasi.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att anhöriga och personer med afasi ska kunna etablera en fungerande vardag harkunskap om och förståelse för afasi visat sig viktig. I tidigare studier har anhöriga tillpersoner med afasi visat sig sakna relevant kunskap om och förståelse för afasi som debehöver för att etablera en fungerande vardag. Logopediska insatser som är riktadedirekt till anhöriga är relativt ovanliga i Sverige. Syftet med denna studie är att utifråndata från litteratur och intervjuer utforma frågor, så kallade item, som på ett tillförlitligtsätt kan mäta kunskap om och förståelse för afasi hos anhöriga till personer med afasi.Tre fokusgrupper bestående av anhöriga till personer med afasi, personer med afasi ochlogopeder användes för insamlande av intervjudata. Intervjudatan analyserades genomkvalitativ innehållsanalys. Från analysen framställdes sju kategorier med tillhörandeunderkategorier. Kategorierna låg till grund för utformningen av item. Sammanlagt har140 stycken item utformats. Dessa item var av två typer; item bestående av en 6-gradigLikert-skala och item av typen Multiple Choice. Vidare indelades item beroende påvilka svar som kan erhållas . Item med önskvärda svar( typ A) och situations- ochindividberoende item (typ B) som syftar till att ligga till grund för samtal mellananhörig till person med afasi och logoped.. De kategorier och item som studienresulterat i uppvisar samstämmighet med tidigare studier som fokuserat på anhöriga tillpersoner med afasi. Samstämmigheten tyder på att de item som inkluderas i ett framtidaformulär har möjlighet att kunna mäta av kunskap och förståelse hos anhöriga tillpersoner med afasi. För att framtagna item ska kunna resultera i det tilltänkta formuläretkrävs ytterligare validering, reliabilitetstestning och urval.

 • 18.
  Andersz, Caroline
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Hansson, Anna-Maria
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  The use of the PhonicStick in group training: Can South African children age 5-6 improve their phonological awareness by using the PhonicStick?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Phonological awareness is the ability to recognize, reflect on and manipulate sound structures of a language. This ability has been shown to be crucial when acquiring literacy. The PhonicStick is a speech-generation communication device, which was initially developed for individuals with complex communication needs (CCN) though more recent research has focused on the effects of the device on factors important for literacy acquisition. In the present study the effects on phonological awareness were evaluated after seven group training sessions with the PhonicStick. The participants of the study were 20 typically developing South African 5-6 year old children. All participants where pre and post tested with The Phonological Awareness Test part c) isolation and a PhonicStick test which tested the ability to produce isolated phonemes and combinations of three phonemes with the device. The results of the study showed that training with the PhonicStick did not appear to improve results on The Phonological Awareness Test part c) isolation. However, it was found that the participants of the training group had improved their ability to manoeuvre the PhonicStick and to produce isolated phonemes and combinations of three phonemes.

 • 19.
  Andreasson, Ella
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Lennartsson Aun, Malin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Inre talhastighet - att försöka mäta det som inte är hörbart: En studie om språklig talplanering vid stamning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  “Internal speech” can be described as the silent speech, which is produced and audible only in the mind of the speaker. The internal speech can be considered as the planning and sequencing of speech sounds, which takes place before, or without, the speech becomes audible, and thus “external speech”. By measuring “the inner speech rate” it might be possible to see how functional the linguistic planning of a speech execution is. In the present study the internal speech rate has been studied in persons who stutter, to investigate any potential impairment in this part of the speech execution. The most prominent theory today is that stuttering is caused by an impairment in the motoric part of the speech execution, but a number of studies has also reported impairments in linguistic abilities. The internal speech is challenging to study since it is not audible. In the present study the authors have constructed a new test battery containing a number of tests of linguistic abilities, which are believed to measure the internal speech rate. The test battery consisted tasks for reading, automatic enumeration, nonword repetition and tongue-twisters. When analyzing the used material the results showed that the test battery can be considered reliable. The aim of the present study was to compare the internal speech rate between persons who stutter and persons who do not stutter. The internal speech rate was also compared to the external speech rate, in the persons who do not stutter. The results showed that the group of persons who stutter had a significantly slower internal speech than the group of persons who do not stutter. The internal speech was shown to be faster than the external speech.

             

  “Inre tal” kan beskrivas som det tysta talet, som produceras och är hörbart i endast talarens huvud. Det inre talet kan tänkas utgöra den planering och sekvensering av språkljud som sker innan, eller utan, att talet blir hörbart och därmed “yttre tal”. Genom att mäta “inre talhastighet” kan man tänkas se hur väl den språkliga planeringen av ett talutförande fungerar. I den föreliggande studien har inre talhastighet studerats hos personer som stammar för att undersöka om det finns eventuella nedsättningar i denna del av talutförandet. Den mest framträdande teorin idag är att stamning beror på en nedsättning i den motoriska delen av talutförandet, men det förekommer även studier som rapporterar nedsättningar i språkliga förmågor. Det inre talet är svårt att studera eftersom det inte är hörbart. I föreliggande studie har författarna konstruerat ett nytt testbatteri innehållande test för olika språkliga förmågor, som antas kunna mäta den inre talhastigheten. Testbatteriet bestod av uppgifter för läsning, automatisk uppräkning, repetition av nonsensord och tungvrickare. Analyser visade att testbatteriet kan anses vara reliabelt. Syftet med föreliggande studie var att, med hjälp av testbatteriet, jämföra den inre talhastigheten mellan personer som stammar och personer som inte stammar. Den inre talhastigheten jämfördes också med den yttre talhastigheten, hos personer som inte stammar. Resultaten visade att gruppen personer som stammar hade en signifikant lägre inre talhastighet än gruppen personer som inte stammar. Den inre talhastigheten visade sig vara högre än den yttre talhastigheten. 

 • 20.
  Anerfält, Jessica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Eriksdotter Bladh, Anna Maria
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Vattensväljtest som screening för dysfagi hos vuxna: Normer som funktion av ålder, kön och vattenmängd2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sväljkapacitet kan skilja sig åt mellan olika åldrar och kön. Detta kan inverka på prestationen på så kallade vattensväljtest. Ingen uttömmande studie har gjorts angående effekt av ålder, kön och vattenmängd på sväljförmåga hos friska vuxna i Sverige. Syftet med föreliggande studie var att presentera normdata för tre olika mått på sväljförmåga: sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar vid 1 respektive 2 dl vatten hos friska vuxna, samt att undersöka effekter av vattenmängd och ålder respektive kön på sväljförmågan. 239 vuxna deltagare stratifierades utifrån ålder och kön. Under testförfarandet noterades sväljtid, antal klunkar samt övriga observanda. Resultatet visade signifikant längre sväljtid, lägre sväljkapacitet och fler klunkar såväl hos individer över 70 år som hos kvinnor. Tydligare skillnader kunde ses med den större vattenmängden. Dessutom framkom att 1 dl vatten inte mäter sekventiell sväljning hos samtliga individer.

 • 21.
  Arnoldsson, Sara
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Aronsson, Bente
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Femåringar berättar på svenska och engelska: Referensdata och jämförelse med 6- och 7-åringar2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 2009 startades det europeiska forskningsprojektet COST Action IS0804 med syfte att få mer kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling och utveckla bedömningsmaterial anpassade för flerspråkiga barn. Inom COST Action fokuserar arbetsgruppen Narrative and discourse på berättelser (narrativer) som ett sätt att bedöma språk hos barn. Berättande liknar naturlig språkanvändning och anses ge en mer rättvisande bild av flerspråkiga barns förmåga än andra logopediska test. Av narrativgruppen utvecklades bedömningsmaterialet MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives). Med MAIN kan barns produktion och förståelse av berättelser undersökas på makrostrukturell nivå. Berättelsernas makrostruktur (dvs. övergripande struktur) analyseras med story grammar (SG). En hypotes är att makrostruktur inte är språkspecifik och därför kan jämföras mellan olika språk. I föreliggande studie undersöktes berättande hos 16 simultant svensk-engelskspråkiga barn (4:11- 5:8 år, medel 5:4 år) med MAIN. Resultaten jämfördes med flerspråkiga 6-7-åringar med samma språkkombination (Härdelin & Naylor, 2012). Inga signifikanta skillnader noterades mellan femåringarnas berättelser på svenska och engelska, vare sig i produktion (p= 0,084) eller förståelse (p= 0,21). Däremot fanns en signifikant skillnad mellan de äldre och de yngre barnen, både avseende produktion (p= 0,00099) och förståelse av berättelser (p= 0,0072). I barnens berättelser fanns avvikande konstruktioner med tvärspråkliga drag, såsom transfer och kodväxling. Tvärspråkliga drag bör därför inte tolkas som markörer för språkstörning, utan är en del av typisk flerspråkig utveckling. Sammanfattningsvis tycks makrostrukturella skillnader i berättande vara kopplade till ålder snarare än till språk. Studiens resultat ger en bild av femåringars prestation på MAIN, vilket inte har undersökts tidigare i en svensk kontext. Genom att jämföra resultatet med äldre barn studerades berättandeutvecklingen hos svensk-engelskspråkiga barn.

 • 22.
  Arvebro, Lina
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Åhlin, Jenny
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Quality of Life and Aphasia: Are proxy responses from spouses/caregivers reliable to use in research with persons with aphasia?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Persons with aphasia (PWA) have language difficulties and their Quality of Life (QoL) has most likely been affected. Because of their loss of language abilities, it is difficult to use PWA in QoL studies. This can lead to the use of proxy responses (a person who answers for the PWA). The aim of this study was to compare the rankings from QoL questionnaires for PWA with the rankings from their spouses/caregivers (i.e., proxyresponse). We also wanted to find out which of the 11 aspects of life PWA andspouses/caregivers ranked as the most respectively the least impacted ones. A totalnumber of 57 persons participated in the study. The participants consisted of two groups, one group with PWA and one group of their spouses/caregivers. A questionnaire-based cross-sectional survey completed via a face-to-face interview was used to collect data from both groups. The results showed that there was poor internal consistency and a weak correlation between the two groups. The two groups ranked different aspects of life as “most impacted” and “least impacted”. The PWA ranked Vocation/Occupation as the “most impacted” and Family life as the “least impacted”aspects of life. The spouses/caregivers ranked Overall ability to communicate as the“most impacted” and Ability to self-care as the “least impacted” aspects of life. The results indicate that proxy responses may not be appropriate and should be interpreted with caution in QoL studies with PWA.

 • 23.
  Asplund, Camilla
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Johansson, Frida
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Aktivering av talmuskler i flytande tal hos vuxna som stammar2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att pröva olika teorier om stamning, avseende nivå av muskelspänning vid flytande tal. Tjugofyra försöksdeltagare ingick i studien, tolv stammande och tolv kontrolldeltagare. Försöksdeltagarnas muskelaktivitet i musklerna orbicularis oris (OO) och depressor labii inferior (DLI) uppmättes med hjälp av elektromyografi (EMG) vid flytande tal och vid en icke verbal uppgift, att puta med läpparna. De stammandes grad av stamning bedömdes med The Wright and Ayre Stuttering Self-Rating Profile (WASSP) och Stuttering Severity Instrument, fjärde upplagan, (SSI-4) för att korrelera denna med muskelaktiviteten. Ingen statistisk signifikant skillnad avseende muskelaktivitet mellan grupperna kunde påvisas, varken i flytande tal eller vid den icke verbala uppgiften. Det fanns inte heller något signifikant samband mellan den sammanlagda muskelaktiviteten av OO och DLI vid flytande tal och stamningsgrad uppmätt med SSI-4 respektive WASSP. Inget signifikant samband kunde heller ses mellan OO vid läpputning och stamningsgrad uppmätt med SSI-4 respektive WASSP. Ett negativt signifikant samband påvisades dock mellan muskelaktivering i OO vid flytande tal och självskattad stamningsgrad. Således kan resultatet tyda på att det varken finns någon muskulär hypertoni eller hypotoni i OO och DLI i stammandes flytande tal jämfört med en icke stammande kontrollgrupp. Resultatet indikerar även att det kan finnas tendens till låg muskelaktivering vid svårare stamning.

 • 24.
  Backlund, Charlotte
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Lindström, Emma
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Stavningsförmåga och allografisk förmåga hos vuxna personer med dyslexi: Preklinisk validering av STAVUX och Kasttranskription2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på om STAVUX (stavningstest för vuxna) och Kasttranskription är lämpliga test att använda vid dyslexiutredningar av vuxna, då det idag saknas sådana test som är normerade på personer över 18 år. STAVUX är ett stavningstest som framtogs av Nilsson och Pettersson (2009) och som består av 45 ord och 45 nonord av varierande svårighetsgrad. Orden är utvalda för att representera svenskans olika stavningskombinationer och nonorden är konstruerade för att följa svenskans ljudmässiga uppbyggnad. En mellangruppsdesign användes för att ta reda på om STAVUX är ett lämpligt test att använda vid utredning av stavningssvårigheter i samband med dyslexiutredningar. Testet validerades på 23 personer med dyslexi i åldrarna 18-64 år. Dyslexigruppens resultat testades mot en kontrollgrupp på 23 personer i åldrarna 18-62 år. I denna studie undersöktes även om det fanns något samband mellan stavningsförmåga och allografisk. Deltagarna fick utföra en kasttranskriptionsuppgift, som innebar att de, på tid, skulle konvertera gemener till versaler och versaler till gemener. Testet heter Kasttranskription och utformades av Hansson och Häägg (2008). Resultaten av denna studie visar att framförallt orddelen i STAVUX kan bidra till prediktionen av dyslexi. Dyslexigruppen presterade signifikant sämre än kontrollgruppen på båda deltesten (orddelen och nonorddelen). Båda grupper följde samma mönster vad gäller typ av stavfel. Flertalet deltagare i respektive grupp utförde Kasttranskription korrekt. Det fanns däremot en signifikant skillnad mellan grupperna i hur lång tid det tog att utföra Kasttranskription. Dyslexigruppen presterade signifikant sämre tidsmässigt jämfört med kontrollgruppen. Deltesten i STAVUX och Kasttranskription var starkt korrelerade med varandra.

 • 25.
  Backlund, Josefine
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Lindqvist, Anna
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Snabb automatiserad benämning som screeninginstrument vid kognitiva störningar: En klinisk studie baserad på AQT2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  A Quick Test (AQT) Färg och Form är ett test av snabb automatiserad benämning avsett att detektera kognitiva störningar. Det består av tre delar som var och en utgörs av 40 visuella stimuli som skall benämnas så snabbt som möjligt. Tidigare studier har indikerat att AQT skiljer personer med Alzheimers sjukdom från friska kontroller med högre precision än det ofta använda Mini-Mental-Testet (MMT). I denna studie undersöktes för första gången om AQT-resultat kunde predicera diagnosen hos en konsekutiv serie patienter vid en minnesklinik samt relationen mellan AQT-resultat och biomarkörer (likvorproteiner) för neurodegenerativ sjukdom. 492 svarsblanketter från AQT Färg och Form analyserades och diagnostisk prediktion samt korrelation med nivån av likvorproteiner fastställdes för de 374 första patienterna i serien. Resultaten tyder på att AQT Färg och Form kan vara känsligt för vissa lindriga kognitiva sviktsymptom som förekommer hos personer remitterade för minnesbesvär men inte alltid känsligt för lindriga grader av demens. AQT-data korrelerade måttligt med nivån av patologiska likvorproteiner, troligen avspeglande förhöjda nivåer i Alzheimergruppen. Ytterligare forskning på konsekutiva fallserier behövs för att fastställa testets diagnostiska diskriminationsförmåga i klinisk praxis.

 • 26.
  Bengtsson, Lisa
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Jarbo, Philip
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  "Det var ju bara att erkänna, jag kan inte det här": Närstående till personer med afasi delar sina tankar om att leva ett gott liv med afasi2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Afasi är en språkstörning som uppstår till följd av en hjärnskada, där stroke är den vanligaste orsaken. Att få afasi innebär ofta en negativ psykosocial påverkan för personen som drabbas av afasi, men afasin medför också negativa följder för dennes närstående. Ett nytt område på frammarsch inom afasiforskningen berör hur både pma och deras närstående trots afasin ändå kan leva ett gott liv. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för närstående till personer med afasi för att kunna leva ett gott liv med afasi. I studien intervjuades åtta närstående till pma. De fick utifrån ett antal frågeområden dela med sig av sina erfarenheter av att leva ett gott liv med afasi. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i 15 kategorier som indelades utifrån Socialstyrelsens Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) domäner: Kroppsfunktioner och kroppsstruktur, Aktivitet och delaktighet, Omgivningsfaktorer och Personliga faktorer. Följande faktorer framhölls som viktiga för att hjälpa närstående att leva ett gott liv med afasi: informantens hälsa, personens med afasi hälsa, aktiviteter, egentid, god sjukvård, relationen till anhöriga, relationen mellan informanten och personen med afasi, externt stöd, informantens personlighet, personens med afasi personlighet, livssyn, prioriteringar, öppenhet, leva som tidigare och ekonomiska tillgångar. Kännedom om dessa faktorer kan bidra till att andra närstående till personer med afasi får ökade möjligheter att leva ett gott liv med afasi.

 • 27.
  Berglund, Ingrid
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Effekt av artikulationsträning med visuell återkoppling hos en vuxen person med hemifacial mikrosomi och talstörning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utvärdera behandling med hjälp av elektropalatografi (EPG) och portabel träningsenhet (PTU) hos en person med kvarstående artikulationsproblem. Försökspersonen var en vuxen man med medfödd hemifacial mikrosomi och mikrognati som tidigare genomfört konventionell talträning. En kvasiexperimentell, prospektiv, kontrollerad single subjekt A-B-A design användes. Försökspersonen hade vid träningsstart en tillbakadragen artikulation av /t/ och /d/ till velart/uvulart artikulationsställe med kvarstående svårighet att göra sitt tal förståeligt för sina samtalspartners.  Behandlingseffekten utvärderades genom instrumentell EPG analys av /t/ i enstaka ord före och efter behandling. Analysen visade signifikanta behandlingsresultat där en fortgående förbättring av produktionen av /t/ i medial och final position skedde även fyra år efter avslutad behandling. Perceptuell lyssnarbedömning av tränade och otränade lyssnare uppvisade signifikant förbättrad skattning av t-likhet av målljudet /t/ i medial och final position över tid. Ett mycket svagt samband sågs mellan perceptuell skattning av t-likhet och de analyserade EPG-värdena. Lyssnarskattningen av spontantalet visade en förbättring av förståelighet vid kontroll 4 år efter avslutad träning. Utvärderingen bekräftar tidigare forskning och visar att talträning med EPG är ett effektivt sätt att ge visuell återkoppling i försök att etablera ett korrekt artikulationsmönster, förbättrat tal och ökad förståelighet. Detta provades i föreliggande studie och även om resultaten inte var entydiga, antyddes att metoden kan vara långsiktigt framgångsrik vid sedan lång tid väl etablerade talavvikelser utan tecken på förändring spontant eller efter tidigare träning utan visuell återkoppling. En viktig erfarenhet är således att planera långsiktigt och invänta automatisering av nya artikulationsrörelser som har lång etableringsfas. Träning med EPG föreslås kunna erbjudas vuxna personer med kvarstående artikulationsavvikelser där konventionell träning inte har kunnat ge önskvärda resultat.

  Nyckelord: Elektropalatografi, behandlingseffekt, hemifacial mikrosomi, artikulationsstörning, långtidsuppföljning, förståelighet

 • 28.
  Berglund, Viktoria
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Engström, Carin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Att lyssna på sväljning: En studie om användning av cervikal auskultation vid bedömning av dysfagi i Sverige2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur användningen av bedömningsmetoden cervikal auskultation (CA) ser ut hos dysfagilogopeder i Sverige. Våra frågeställningar var: Hur utspridd är metoden inom logopedkåren? Hur utspridd är metoden i landet? Vilka åsikter finns kring metoden bland logopeder i Sverige? Vilka undersökningsmetoder vid dysfagi används mest bland logopeder i Sverige? Totalt deltog 82 personer i studien. Data samlades in genom en webbenkät. Frågorna i enkäten var blandat öppna och slutna. Resultaten visade att 18 % av de svarande använde CA. Det fanns ett signifikant samband mellan hur ofta man använde metoden och hur säker man kände sig i bedömningen. Signifikans hittades också mellan hur ofta man använde CA och hur stor vikt man lade vid det man kom fram till med metoden när man gjorde sin totala bedömning. Större vikt tillskrevs även CA:s resultat av dem som kände sig säkra i att bedöma med CA. Resultaten visade också att ju fler år man hade använt metoden desto säkrare kände man sig i att göra bedömningar med den. Majoriteten av de som använde CA var självlärda eller hade lärt sig metoden genom kollegor. En tanke som uppkom var om logopeder i Sverige eventuellt tror att CA är menat att användas som enskild bedömningsmetod och därmed ersätta icke-instrumentell bedömning. CA tycks inte användas så frekvent i Sverige främst på grund av brister i evidens och tillförlitlighet men många ser fördelar som skulle motivera användning av CA som en del i icke-instrumentell bedömning.

 • 29.
  Bergmann, Amanda
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Kjerrman, Corinne
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Ett intraoperativt ordrepetitionstest på svenska: Baserat på det nederländska testbatteriet Dutch Linguistic Intraoperative Protocol2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Low-grade gliomas are brain tumours that grow slowly and infiltrate brain tissue. The tumours often infiltrate tissue that is responsible for important functions such as language and motor skills. Resection of tumours in eloquent areas is done during awake surgery, which means that the patient is awake and undergoing testing during the operation. Depending on the area being subjected to surgery and what functions are expected to be affected, different tests are used, which allows a more extensive resection. In language testing during awake surgery, the patient's linguistic abilities can be tested and accordingly be preserved to a greater extent. At Akademiska sjukhuset in Uppsala the language tests currently in use are tests for example visual object naming, sentence production and reading aloud. There has been a growing demand for a greater variety of tests to allow a closer linguistic assessment during surgery. The aim of this thesis is to create a word repetition test based on the Dutch test battery DuLIP, and to conduct a pilot test to evaluate the quality of the test. This resulted in a Swedish word repetition test. A pilot test, conducted on 15 participants, established which words to be included in the test. This test will be used at Akademiska sjukhuset in Uppsala, but can also be used throughout Sweden if desired.

 • 30.
  Bergstrand, Julia
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Contreras, Julia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  PODD i interaktion: - En samtalsanalytisk fallstudie av interaktion med AKK2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the outside world and himself. Not having access to a functional language and means to communicate results in a potential loss of opportunities for development and limitations in all aspects of life. For individuals with language-, speech- and communication difficulties, there are Augmentative and Alternative Communication (AAC). AAC is a collective term for various tools and methods that aim to improve and facilitate communication and interaction between the individual and the persons surrounding them. One type of AAC is Pragmatic Organized Dynamic Display (PODD).

  Aim: This study aims to investigate what happens during interaction with PODD in conversations between two people using the methodology of Conversation Analysis (CA).

  Method: A qualitative case study was conducted during a day at a training school where an AAC user ("Adam") and his communication partner ("Elin) interacted with PODD in different everyday activities. The observation was documented with two video cameras.

  Result: The recorded material totaled three hours. From this amount of video material, a couple of sequences were selected for analysis. The analysis of the material shows that the interaction with PODD is built up sequentially through cooperation between the participants. Participants used different approaches to initiate, maintain and terminate communicative projects with PODD. The analysis also shows that PODD was used to perform various social actions within several different activity types. The results also indicate that it is the partner’s ability to pay attention to, interpret, support and guide the AAC user's communicative initiative, which gives the AAC user the opportunity to participate in the joint communicative projects.

 • 31.
  Bergström, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Due, Sofia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Att mäta kommunikativ förmåga: Utvecklandet av ett självskattningsinstrument2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att arbeta med kommunikativ förmåga är en av grundstenarna i logopedens yrkesutövning. Syftet med denna studie var att utveckla ett självskattningsinstrument som kan mäta kommunikativ förmåga, med möjlighet att fånga upp både positiva och negativa aspekter av förmågan. Instrumentet utvecklades i enlighet med klassisk mätteori. En första utvärdering av instrumentet gjordes i ett pilottest med 13 respondenter. Resultatet ledde till att antal items, det vill säga frågor, minskades från 133 till 78 och individuella items förändrades vid behov. 254 respondenter fyllde sedan i det reviderade formuläret på internet. Fyra faktorer kunde uttydas ur materialet. Dessa var: beteende i sociala situationer, funktionell kommunikation, lingvistisk kunskap och receptiv förmåga samt röst. De fyra faktorerna förklarade 30,4% av variansen i materialet. Cronbachs alfa för alla 78 item var α = 0,76. Resultatet av denna studie är ett instrument i behov av ytterligare revidering och utveckling, främst med avseende på validering.

 • 32.
  Birck, Maria
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Lindblom, Sofia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Testning av högläsning och spontantal vid neurokirurgi i vaket tillstånd: En litteraturgenomgång för att vidareutveckla de intraoperativa testmetoderna2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vaken hjärnkirurgi med testning av tal- och språkfunktioner ger viktiga fördelar vid operation av lågmaligna gliom. Denna metod ökar möjligheten för radikal resektion av tumören samtidigt som viktiga funktioner som till exempel språk bevaras. Optimering av det intraoperativa språktestningsförfarandet ökar möjligheten för mer sensitiv språktestning. Det finns idag ingen konsensus, varken internationellt eller nationellt, kring hur man bör testa språkliga funktioner intraoperativt. Syftet med föreliggande arbete är att undersöka om det är möjligt att vidareutveckla de metoder som idag används för elicitering av spontantal och testning av läsning under vakenkirurgi av lågmaligna gliom på Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att undersöka detta genomfördes en litteraturgenomgång vilken tillsammans med auskultationer vid operation och intervjuer med yrkesverksamma logopeder och neurokirurger har utmynnat i ett förslag på ett intraoperativt högläsningstest innehållande meningar med nonord, meningar utan nonord samt enskilda ord. Nivåindelningen av testmaterialet möjliggör för testledaren att individuellt anpassa språktestning utifrån patientens förmåga. I samband med färdigställandet av testet genomfördes en pilottestning av materialet. Det föreslagna lästestet förväntas vara mer heltäckande än det som används idag då det möjliggör testning av flera läsfunktioner så som de beskrivs i ”dual route-modellen”, en psykolingvistisk teori om läsning. Dessutom har ett förslag på riktlinjer kring intraoperativt elicitering av spontantal formulerats. 

 • 33.
  Bizet, Elisabeth
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Eddin, Cecilia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Ett intraoperativt språktest som bedömer förmåga av högläsning och semantisk meningskomplettering.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Low-grade gliomas tend to gradually infiltrate brain areas essential for functions such as speech and language, and during surgery these areas risk being damaged. Thus, patients with low-grade gliomas should undergo awake surgery while performing tasks that evaluate the language functions associated with these areas. In order to be suitable for intraoperative use, the language tasks must have an appropriate and even level of difficulty. Furthermore, it is important that the test examines the abilities intended, and therefore a wide range of intraoperative language taks is required. At The Uppsala University Hospital there is a current demand for a reading test that evaluates reading comprehension and semantic processing. The aim of this essay was to produce a Swedish equivalent to the semantic sentence completion test with closed context from the Dutch test battery DuLIP, which examines these abilites. Twenty four out of the 25 tasks from DuLIP were translated and adapted to Swedish, followed by a pilot trial to assess the quality of the produced test. As a result of the test not meeting the criteria set by the authors a revision of the tasks was made, and 11 additional tasks were created. Ultimately, a second pilot trial was conducted resulting in an intraoperative language test consisting of 26 tasks, that examines reading and semantic sentence completion ability. 

  Lågmaligna gliom infiltrerar ofta successivt hjärnområden som ansvarar för bl.a. språkförmåga och motorik och vid kirurgi riskerar dessa områden att skadas. Patienter med lågmaligna gliom bör därför opereras i vaket tillstånd, samtidigt som de utför testuppgifter som bedömer de funktioner som förknippas med områdena. För att kunna användas intraoperativt bör testuppgifterna ha en lämplig och jämn svårighetsgrad. Det är också viktigt att testet som används bedömer den förmåga som avses, och därför behövs ett stort utbud av intraoperativa språktester. På Akademiska sjukhuset i Uppsala efterfrågas ett högläsningstest som bedömer läsförståelse och semantisk bearbetning, vilket i nuläget inte finns på svenska. Syftet med denna uppsats var att framställa en motsvarighet till det semantiska meningskompletteringstestet med sluten kontext i det holländska testbatteriet DuLIP, vilket bedömer dessa förmågor. Tjugofyra av de 25 uppgifterna från DuLIP översattes och anpassades till svenska och sedan genomfördes en pilottestning för att undersöka det framtagna testets kvalité. På grund av att testet inte uppnådde författarnas kriterier gjordes en omarbetning av uppgifterna, och dessutom skapades 11 nya uppgifter. Slutligen genomfördes ytterligare en pilottestning, vilket resulterade i ett intraoperativt språktest med 26 uppgifter, som bedömer förmåga av högläsning och semantisk meningskomplettering. 

 • 34.
  Björklund, Staffan
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Normativa data för samband mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivå2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivå, och undersöka inverkan av kön och tonhöjd. Röststyrkan är starkt beroende av subglottalt tryck och sambandet har analyserats i ett flertal studier, som alla visar på ett linjärt förhållande mellan logaritmen av subglottala trycket och ljudtrycksnivån (SPL). Schutte (1980) analyserade sambandet för 21 kvinnor och  24 män som producerade ett stort antal mätdata med olika SPL och tonhöjd. Tryck mättes med ballong i esofagus. Tanaka & Gould (1982) analyserade 4 kvinnor och 6 män på tre ljudnivåer på bekväm tonhöjd; svag, normal och stark ljudstyrka. Subglottalt tryck uppmättes med pletysmograf, med försökspersonen sittandes i lufttät box. Pressad fonation karaktäriseras av ett högt subglottalt tryck och en förhållandevis låg SPL, så sambandet mellan tryck och SPL torde påverkas av glottal adduktion och troligen också av tonhöjd. Därför borde normativa data från röstfriska personer vara av intresse. I denna studie producerade 16 kvinnor och 15 män sekvenser av stavelsen [pæ] på fyra tonhöjder, jämnt fördelade över en oktav. Regressionsanalys användes för att approximera sambandet mellan SPL och logaritmen av subglottalt tryck samt för att beräkna genomsnittlig SPL-ökning för dubblat subglottalt tryck och beräknad SPL vid 10 cm H2O. Resultatet visar som väntat ett mycket starkt samband mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivån, med en korrelationskoefficient på 0.835 respektive 0.826 för kvinnor respektive män. En fördubbling av subglottalt tryck gav en genomsnittlig SPL-ökning av 11,5 dB (SD 3.8) för kvinnor och 10,0 dB (SD 2,7) för män. Skillnaden mellan kvinnor och män var här signifikant, vilket ger stöd för att använda separativa normativa värden för kvinnor och män. Genomsnittlig beräknad nivå vid 10 cm H2O var 83,6 dB (SD 3,9) för kvinnor och 82,2 dB (SD 4,6) för män beräknat till 15 cm mikrofonavstånd. Sambandet mellan subglottalt tryck och SPL skiljde sig en aning beroende på tonhöjd, men skillnaden var ej signifikant. Trots de relativt höga standardavvikelserna tyder resultatet på att det vore värt att studera i vad mån avvikelser från de potentiellt normativa värdena skulle kunna vara tecken på någon slags fonatorisk dysfunktion.

 • 35.
  Björklund, Staffan
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Sundberg, Johan
  KTH, Sch Comp Sci & Commun, Dept Speech Mus Hearing, SE-10044 Stockholm, Sweden.;Univ Coll Mus Educ, Stockholm, Sweden..
  Relationship Between Subglottal Pressure and Sound Pressure Level in Untrained Voices2016Inngår i: Journal of Voice, ISSN 0892-1997, E-ISSN 1873-4588, Vol. 30, nr 1, s. 15-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives. Subglottal pressure (P-s) is strongly correlated with sound pressure level (SPL) and is easy to measure by means of commonly available equipment. The SPL/Ps ratio is strongly dependent on the efficiency of the phonatory apparatus and should be of great relevance to clinical practice. However, published normative data are still missing. Method. The subjects produced sequences of the syllable [pae], and P-s was measured as the oral pressure during the [p] occlusion. The P-s to SPL relationship was determined at four pitches produced by 16 female and 15 male healthy voices and analyzed by means of regression analysis. Average correlation between P-s and SPL, average SPL produced with a P-s of 10 cm H2O, and average SPL increase produced by a doubling of P-s were calculated for the female and for the male subjects. The significance of sex and pitch conditions was analyzed by means of analysis of variance (ANOVA). Results. Pitch was found to be an insignificant condition. The average correlation between P-s and SPL was 0.83 and did not differ significantly between the female and male subjects. In female and male subjects, P-s = 10 cm H2O produced 78.1 dB and 80.0 dB SPL at 0.3 m, and a doubling of P-s generated 11.1 dB and 9.3 dB increase of SPL. Both these gender differences were statistically significant. Conclusions. The relationship between P-s and SPL can be reliably established from series of repetitions of the syllable [pae] produced with a continuously changing degree of vocal loudness. Male subjects produce slightly higher SPL for a given pressure than female subjects but gain less for a doubling of P-s. As these relationships appear to be affected by phonation type, it seems possible that in the future, the method can be used for documenting degree of phonatory hypofunction and hyperfunction.

 • 36.
  Blom Johansson, Monica
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Aphasia: as experienced by significant others2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 37.
  Blom Johansson, Monica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering.
  Carlsson, Marianne
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Östberg, Per
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Sonnander, Karin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering.
  A multiple-case study of a family-oriented intervention practice in the early rehabilitation phase of persons with aphasia2013Inngår i: Aphasiology, ISSN 0268-7038, E-ISSN 1464-5041, Vol. 27, nr 2, s. 201-226Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background:

  Having a family member with aphasia severely affects the everyday life of the significant others, resulting in their need for support and information. Family-oriented intervention programmes typically consist of support, information, and skill training, such as communication partner training (CPT). However, because of time constraints and perceived lack of skills and routines, such programmes, especially CPT, are not common practice among speech-language pathologists (SLPs).

  Aims:

  To design and evaluate an early family-oriented intervention of persons with stroke-induced moderate to severe aphasia and their significant others in dyads. The intervention was designed to be flexible to meet the needs of each participant, to emotionally support the significant others and supply them with information needed, to include CPT that is easy to learn and conduct for SLPs, and to be able to provide CPT when the persons with aphasia still have access to SLP services.

  Methods & Procedures:

  An evaluative multiple-case study, involving three dyads, was conducted no more than 2 months after the onset of aphasia. The intervention consisted of six sessions: three sessions directed to the significant other (primarily support and information) and three to the dyad (primarily CPT). The intervention was evaluated both qualitatively and quantitatively based on video recordings of conversations and self-assessment questionnaires.

  Outcomes & Results:

  The importance of emotional support as well as information about stroke/aphasia was clearly acknowledged, especially by the significant others. All significant others perceived increased knowledge and understanding of aphasia and related issues.

  Communicative skills (as manifested in the video recordings) showed improvements from pre- to post-intervention.

  Conclusions:

  The results corroborate the need for individualised and flexible family-oriented SLP services that are broad in content. Furthermore, the results support the early initiation of such services with recurrent contact. The usefulness of CPT this early in the rehabilitation process was indicated but is yet to be proved.

 • 38.
  Blom Johansson, Monica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering.
  Carlsson, Marianne
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Östberg, Per
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Sonnander, Karin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering.
  Communication changes and SLP-services according to significant others of persons with aphasia2012Inngår i: Aphasiology, ISSN 0268-7038, E-ISSN 1464-5041, Vol. 26, nr 8, s. 1005-1028Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Significant others are important to persons with aphasia. For several reasons they should be involved in speech-language pathology (SLP) services, including acquiring facilitating communicative strategies and receiving support. In order to further adapt SLP services there is a need to know the perceptions and views of the significant others. Little is known about how they perceive changes in communication as well as received SLP services and in what way they want to be involved in these services.

  Aims: The study aimed to investigate which communicative changes significant others of persons with aphasia had experienced after a stroke event and to what extent these changes were experienced. A further aim was to describe the significant others’ experiences of SLP services and their motivation to participate in these services. Finally, the significant others’ experiences were compared in terms of sex, age, type of relationship, time since stroke onset, and type and severity of aphasia.

  Methods & Procedures: An 80-item study-specific questionnaire was answered by 173 significant others of persons with aphasia living throughout Sweden (response rate 69%). Of these, 33% were male and 67% female. Mean age was 64.2 years (range 33–87 years) and 85.5% of the participants were a cohabiting partner to a person with aphasia.

  Outcomes & Results: A total of 64% of participants perceived their conversations as being less stimulating and enjoyable compared with conversations before stroke onset. Aphasia was considered a substantial or very substantial problem by 64%. The participants took on an increased communicative responsibility, and 70% had changed their communicative behaviour in order to facilitate conversations. A total of 75% (n = 130) had met with the SLP of the person with aphasia. Of those, 63% perceived their own support from SLP services to be adequate; 87% considered language ability training as the most important SLP service. Type and severity of aphasia were especially related to the communicative experiences of the participants and their motivation to be involved in SLP services.

  Conclusions: The substantial decrease from pre- to post-stroke regarding enjoyment and meaningfulness of conversations suggests the need to further improve SLP services in order to help the people in question communicate at an optimal level. We suggest that clinicians should put more emphasis on explaining the benefits and availability of different kinds of aphasia rehabilitation services, such as functional communication training and communication partner training in addition to language ability training.

 • 39.
  Blom Johansson, Monica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Hartelius, Lena
  Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet.
  Svensson, Per
  Språk, tal och kommunikation samt sväljning2015Inngår i: Rehabiliteringsmedicin: Teori och praktik / [ed] Jörgen Borg, Kristian Borg, Björn Gerdle, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Lund: Studentlitteratur , 2015, 1:1, s. 273-286Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 40. Brodén, Madeleine
  et al.
  Gonzalez Lindh, Margareta
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centrum för klinisk forskning, Gävleborg.
  Krüssenberg, Corinna
  Ristic, Irvina
  Rubensson, Agneta
  McAllister, Anita
  Sjögreen, Lotta
  Tal och oral sensomotorisk intervention: Behandling vid talavvikelser, sväljsvårigheter, salivläckage och orala ovanor2017Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 41.
  Brolin, Lina
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Karlsson, Lina
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Interaktion mellan små barn med Cerebral Pares och deras vardagliga samtalspartners på förskolan2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur små barn med Cerebral Pares (CP) deltar, kommunicerar och interagerar med sina vardagliga samtalspartners på förskolan. I studien deltog två små pojkar (2;4 och 4;3 år) med grav CP (GMFCS 5) med lite/inget talat språk. De filmades på förskolan i olika vardagliga aktiviteter tillsammans med de andra barnen och personalen. Vid analysen studerades pojkarnas samlade kommunikativa resurser och återkommande mönster i samtalen på ett detaljerat plan med hjälp av Conversation Analysis (CA). Analysen visade att samtalspartnern hade en viktig roll för att underlätta i samtalet genom att tolka och tillskriva pojkarnas bidrag betydelse. När pojkarna använde en kombination av flera kommunikativa resurser föreföll det vara lättare för samtalspartnern att tillskriva bidragen betydelse. Vilken betydelse som tillskrevs kunde bland annat påverkas av hur barnens bidrag producerades, vilken aktivitet deltagarna var involverade i, eller vilken kunskap samtalspartnern hade om pojkarna sedan tidigare. Det framkom också att pojkarnas oförmåga att sitta självständigt påverkade deltagarstukturen som i sin tur påverkade interaktionen och kommunikationen. Kvalitativa närstudier av interaktion med barn med svår motorisk nedsättning till följd av CP är viktiga då dessa kan demonstrera vilka metoder som omgivningen använder för att skapa mening i interaktion trots barnens begränsade kommunikativa resurser. Barnens signaler kan till exempel vara svårtolkade för omgivningen på grund av den motoriska funktionsnedsättningen, men de vuxna använder den aktuella aktiviteten eller samtalet för att skapa en meningsfull kontext för barnens bidrag. Detta leder till att barnen blir mindre passiva i sin kommunikation och att kommunikationen blir lättare att förstå.

  Nyckelord: Interaktion, Kommunikation, Cerebral Pares (CP), Conversation Analysis (CA), Kommunikativa resurser.  

 • 42.
  Brännlund, Maxine
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Wallén, Sanne
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation, GAKK: Upplevelser från brukare och vårdnadshavare, en systematisk litteraturstudie.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The ability to speak with one another is important for all people, but this ability can not be taken for granted when dealing with communicative disabilities. The aim of this systematic literature review was to highlight user and caregiver views and experiences of aided augmentative and alternative communication (aided AAC). The study included 15 articles that were examined by quality and analysed through a meta synthesis. Data was categorized into six main categories; (1) conversational patterns using aided AAC, (2) expectations and concerns, (3) environment, (4) the communication aid, (5) use: when and where, in what situations, (6) learning the communication and manage the communication aid . The result indicated that conversations with aided AAC were predictable and limited. The importance of communication beyond basic needs was discussed. The communication of users was depending on the support and competence from the environment and users were influenced by the treatment of others. Communication was dependent on availability and individual accommodation. Different strategies were used by users to adapt the conversations to people and situations. Beside communication, aided AAC could be used for other purposes, e.g., in daily routines. Different views were seen discussing high and low technology communication aids. Using aided AAC improved the users’ communication. The importance of including caregivers and users in the choice of communications aids was mentioned. In summary, there were many factors that needed to work together for an optimal use of aided AAC.

  Key words: communication, aided augmentative and alternative communication (aided AAC), caregivers, users, experiences, high technological aided AAC, low technological aided AAC

 • 43.
  Brösemyr, Therése
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Karlsson, Jessica
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Nordgren, Gustav
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Tungans muskelaktivitet vid stamning: En kvalitativ studie med elektromyografi2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Stuttering is a speech disorder which involves recurrent disruptions of the fluency of speech. Previous research has investigated movements of the tongue during stuttering, but this excludes answers regarding the underlying activity of the muscles. This study was created for two purposes: partly to investigate the role of the tongue in stuttering, partly to design a method suitable for observing this. EMG-electrodes were placed on the lips and tongue. The electrode placed on the tongue was attached with glue intended for the oral cavity, PeriAcryl. Using this method registrations were carried out, but many application attempts were required and low impedance was difficult to achieve. Registrations appeared to be stronger in the articulation of phonemes and syllables involving the front of the tongue. When processing collected data, new categories were designed in an attempt to augment the traditional, acoustically categorised core behaviours (i.e. repetitions, prolongations and blockages). The results in this study show that the tension of the tongue has a great influence on how and why occasions of stuttering occur. In several participants, elevated levels of static tension were registered which resulted in a blockage of the oral cavity, e.g. /d/. In other cases of blockage of the oral cavity, air passed through the nasal cavity, creating nasal sounds. Spreading of muscle tension between oral and facial muscles could be observed in a number of participants, which was also reflected in accessory movements (e.g. eye blinking, twitching and frowning). Low muscle tension was measured in occasions that could be described as insufficient articulation. Signs of tremor in the tongue were observed in one participant in this study. The method had several successful attempts and provided analysable measurements, but questions about its stability and the size of the group prevent generalisation of the results.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2020-01-23 12:00
 • 44.
  Burström Gustavsson, Ingela
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Fogelberg, Agnes
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Att mäta vårdpersonals kunskap om afasi: Framtagande av items till bedömningsinstrument2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att språket ska fungera normalt krävs ett samspel mellan uttrycksförmåga och förståelse av språk. Afasi är en språkstörning som kommer sig av en skada i de delar av hjärnan som påverkar språket. Att få afasi kan innebära en stor omställning i livet och ofta uppstår ett behov av anpassning av kommunikationen både för personen som fått afasi och personer i dess omgivning. Detta inkluderar även den vårdpersonal som arbetar nära personen med afasi. För att nå förståelse och kunna ge vård och omsorg av god kvalitet, måste tillräcklig kunskap om afasi finnas hos vårdpersonalen. Tidigare forskning visar att det finns brister hos vårdpersonal i deras kunskap om afasi. Utifrån detta kan det anses viktigt att kunna mäta vårdpersonals kunskap om afasi. Denna studies syfte har varit att ta fram relevanta frågor (items) som kan mäta kunskapsnivån hos vårdpersonal. För att besvara frågeställningarna användes kvalitativ metod för materialinsamling. För att samla erfarenheter av hur vårdpersonalens kunskap om afasi upplevs vara idag, genomfördes intervjuer med tre separata grupper: fem personer med afasi, fem anhöriga till personer med afasi och tre logopeder med erfarenhet av arbete med personer med afasi. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att informanternas erfarenheter var att det hos vårdpersonal existerar kunskapsbrister om afasi, varför studien ansågs vara motiverad. Utifrån det analyserade materialet togs 32 items fram, med syfte att mäta vårdpersonals kunskap om afasi. Som alltid vid kvalitativ forskning finns det risker att olika faktorer, exempelvis forskarnas förförståelse, påverkar informanterna. Största möjliga hänsyn har tagits till detta. Framtida nytta med studien är att de framtagna items kan användas i ett bedömningsinstrument för att mäta vårdpersonals kunskap om afasi. Därmed ges nya möjligheter att kvalitetssäkra vård av personer med afasi, att motivera utbildning för vårdpersonal och att exempelvis mäta vårdpersonals kunskap i relation till rehabilitering.

   

  Nyckelord: afasi, kunskap, vårdpersonal, items, bedömningsinstrument, kommunikation

 • 45.
  Böckman, Yesmin
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Joof Flink, Felicia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Samtal med foton och filmer: En studie av Fotokalendern som AKK för sex barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Communicative impairments occur with varying severity in children and adolescents

  within the habilitation services. Common in communicative impairments is that they

  often restrict the individual’s activity and participation in their daily lives. Engaging in

  conversation with someone in one’s surroundings helps create social closeness. The

  immediate surroundings are therefore highly important when it comes to ensuring that

  individuals with communicative impairments are able to be active participants in their

  own lives. The aim of the present study is to investigate, through video-recordings and

  surveys, whether the use of the aided communication application “Fotokalendern”

  affects the interaction between children and adolescents with autism spectrum disorders

  and their caregivers and school staff with focus on activity and participation. The results

  suggest an increased activity and participation in conversation as an effect of

  “Fotokalendern”, but also suggest that factors other than the communication aid might

  have affected the outcome. For example, what knowledge of and attitudes about

  communication the people in the individual’s surroundings have. Further research is

  needed to investigate how these factors can affect the interpersonal interactions where

  communication aids are used.

 • 46.
  Carlstrand, Alexandra
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Eriksson, Emmelie
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Logopedi.
  Kan fonologisk språkstörning leda till läs- och skrivsvårigheter?: En studie om samband mellan fonologiska svårigheter under förskoleåren och läs- och skrivsvårigheter under skolåren.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fonologisk språkstörning är den vanligaste typen av språkstörningsdiagnos och innefattar uttalssvårigheter och/eller bristande fonologisk medvetenhet.  Syftet med studien var att undersöka om barn med fonologisk språkstörning riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. 14 barn i årskurs 3 som i förskoleåldern diagnostiserats med fonologisk språkstörning testades i fonologisk medvetenhet, avkodning av ord och nonord samt stavning. Resultaten visade att åtta av barnen har läs- och skrivsvårigheter och fem av dessa uppvisade svårigheter av dyslektisk karaktär. I ett försök att hitta samband mellan komponenter i den fonologiska förmågan i förskoleåldern och eventuella läs- och skrivsvårigheter analyserades barnens journaler från tiden för logopedisk behandling. Författarna fann att den fonologiska medvetenheten, som i litteraturen har angetts vara det mest säkra prediktorn för senare läs- och skrivförmåga, endast testats formellt på ett av de 14 barnen. Något mönster i uttalssvårigheter hos de barn som i studien uppvisade svårigheter eller något som skiljer dem från de som inte uppvisade svårigheter kunde inte utläsas. Av litteratursökning i ämnet framgår att barn i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter bör gå att upptäcka redan innan läs- och skrivinlärningen börjat. Resultaten av den föreliggande studien indikerar att barn med fonologisk språkstörning löper stor risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter, om deras fonologiska medvetenhet är påverkad, och att den fonologiska medvetenheten därför bör testas hos sa