uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 14 of 14
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andrén, Hans
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Development of the Laitaure Delta, Swedish Lappland: A Study of Growth, Distributary Forms and Processes1994Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Deltaic processes were studied on the Laitaure delta. Specific aims were to: analyse forms and processes in distributaries with regard to hydraulic geometry relationships; investigate the distribution of water into different distributaries; analyse the morphological development of the delta; and quantify the advance of the delta front. Further, a brief study was made of the bottom sediments in Lake Laitaure.

  It was concluded that distributaries may be distinguished by at-a-station hydraulic geometry relationships, depending on their state of activity and their location in the delta, i.e. distance to the delta front.

  Differences in activity between distributaries were also shown by the “delta” (analogous to downstream) hydraulic geometry relationships. Large similarities in “delta” hydraulic geometry were found between the Laitaure delta and the Volga and Danube deltas (cf. Mikhailov, 1970).

  It was found that the discharge in a distributary is linearly related to the total discharge in Rapaälven, and that the main distributary system may, inter alia, be distinguished from the other systems by its: (1) higher rate of increase in discharge with total discharge;  (2) decreasing proportion of the total discharge as this increases. Threshold discharges, i.e. the total water discharge in Rapaälven below which a channel has zero discharge, were determined for the “secondary” distributaries.

  The temporal variation in flow distribution is indicated by, for example, changes in the rate of deltaic advance at different mouths and aggradation of channel beds within distributary systems that have experienced reduced flows. It is concluded that the flow distribution is an important factor to be considered in studies of river deltas.

  The delta is growing by about 0.38 km2/year, equivalent to an advance of the delta front by approx. 4.5 m/year. Disintegration of vegetation is abundant all over the delta except for the distal parts. However, the proportion of delta lake area has decreased and the proportion of vegetated area has increased due to miniature delta formation, and deltaic growth.

  X-ray radiographs of sediment cores sampled in different parts of Laitaure, reveal annually laminated deposits, for which the variations in temporal and spatial sedimentation rates were investigated.

 • 2.
  Cajas, Margarita
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Genesis and Diagenesis of the Phosphatic Hardground of the Holm Dal Formation (Late Middle Cambrian), North Greenland1997Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The phosphatic hardground of the Holm Dal Formation (late Middle Cambrian) of North Greenland is composed of two parts: one basal with abundant allochthonous material and an upper part without an allochthonous component. It was formed by release of phosphate, by bacterial degradation, from organic matter which accumulated in lime mudstones on which the hardground developed.

  Following its release to pore water, the phosphate precipitated as apatite forming the hardground, in which cyanobacterial assemblages fossilized. Echinoderm holdfasts are a conspicuous feature of the hardground.

  REE analysis and the well preserved cyanobacterial fossils point towards an early diagenesis. The same REE analysis and the existence of bitumen in the samples, indicate dysaerobic conditions during the formation of the hardground.

  Isotopes analysis (143Nd and 144Nd) underline the marine biogenic character of the apatite.

 • 3.
  Edström, Magnus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Syre-18-halt hos markvatten extraherat genom centrifugering och destillering av jordprover1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid hydrologiska studier är det ofta nödvändigt att känna till flödesvägar och uppehållstider för markvattnet. Syreisotopen 18O kan användas som ett konservativt hydrologiskt spårämne för att bestämma vattnets rörelse. Vid extrahering av markvatten från jordprover för 18O-analys används ofta en destillationsmetod. En enklare och snabbare metod för att extrahera markvatten är att använda en höghastighetscentrifug. Problemet är att allt markvatten i ett jordprov inte extraheras med denna metod. Det är därför möjligt att vatten extraherat genom centrifugering inte har en 18O-halt som är representativ för markvattnet. I den här undersökningen jämfördes 18O-halterna i vatten extraherat genom centrifugering och destillering. Markvatten extraherades från ostörda jordprover och från torkade jordprover mättade med vatten av känd 18O-halt. Extraktionerna gjordes både genom centrifugering vid olika hastigheter följt av destillation och genom enbart destillation. Samtliga jordprover torkades sedan. Skillnaden i 18O-halt mellan vatten extraherat genom centrifugering vid olika hastigheter var små. 18O-halten för destillaten var, med ett undantag, lägre än för centrifugaten. Torkningen av jordproverna visade dock att allt markvatten inte hade extraherats vid destillationen. Detta kan vara en förklaring till den lägre 18O-halten hos destillaten. På grund av ofullständig destillation kunde inte den här undersökningen avgöra i vilken grad 18O-halterna i centrifugaten var representativa för den del av markvattnet som är hårdast bunden till marken. För att karaktärisera 18O-halten i det rörligaste markvattnet, är dock centrifugering inte bara en snabbare metod, utan också en metod med färre felkällor än destillationsmetoden.

 • 4.
  Ekblom, Johan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Syrgastäring, fosforläckage och bakteriehalt i sediment från Stockholms innerskärgård1995Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under hösten 1994 startades en undersökningsserie av Stockholm Vatten AB där bl.a. syrgastäring och PO4-P-läckage av sediment analyserades från ett antal sjöar i Stockholms tillrinningsområde. Som ett led i undersökningsserien analyserades i denna rapport syrgastäringshastigheten och PO4-P-läckaget av homogeniserat sediment vid 13 provpunkter i Stockholms innerskärgård under våren 1995 med hjälp av en ny analysapparatur. Samtidigt undersöktes analysapparaturens reproducerbarhet, biomassa av bakterier samt potentiell aktivitet hos denitrifierande bakterier i sediment från respektive provpunkt. Resultaten tyder på att syrgastäringshastigheten beror på från vilken bottentyp sedimentet är hämtat samt den organiska halten hos sedimentet. Likaså verkar storleken på PO4-P-läckaget från sedimenten bero på från vilken bottentyp sedimentet är hämtat men även på de fysikaliska betingelserna som karaktäriserar provpunkten. Reproducerbarheten hos den nya analysapparaturen kan anses vara relativt god vid beräkning av både O2- och PO4-P-koncentrationen i vattenpelaren ovanför sedimentytan. Vid koncentrationer hos syrgasmättnaden, där bl.a. syrgastäringshastigheten har beräknats, är variationskoefficenten låg, dvs. för koncentrationer ≥50 %. På liknande sätt är variationskoefficienten låg vid PO4-P-koncentrationer över 100 µg/l. Biomassan av bakterier varierade mellan 0,48 och 2,66 mg/g TS med de lägsta halterna längst in i provtagningsområdet och de högsta längst ut i området. Den potentiella aktiviteten hos denitrifierande bakterier uppvisade ett oregelbundet resultatmönster i undersökningsområdet.

 • 5.
  Göransson, Elisabet
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Organiska horisontens kemi som en indikator på in- och utströmningsförhållanden i skogsmark1995Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att man förstår mark- och grundvattenflöde är en förutsättning för förståelsen av ämnestransport genom skogsmark. Ståndortskarteringen har inte möjlighet att mäta grundvattenflödet på sina provytor med t ex totalpotentialmätningar utan behöver en alternativ metod. Syftet med detta arbete var att skapa en multivariat klassificeringsmodell för klassificering av grundvattenförhållandena i en skogssluttning söder om Tärnsjö i norra Uppland. Modellen bygger på principalkomponentanalys av olika kemiska variabler i det fasta organiska materialet i den organiska horisonten. De kemiska variablerna som användes var; pH(H2O), pH(BaCl2), andel C, S och N i det organiska materialet, den procentuella andelen Al3+, H+, Ca2+, Mg2+, K+ och Na+ på utbyteskomplexen, CECeff och andel organiskt material i proven. Principalkomponentanalysen tyder på att (1) inströmningsområdet karaktäriserades av lågt pH, låga Na+-halter och relativt höga K+-halter, (2) det omättade utströmningsområdet karaktäriserades av höga Al3+-halter, och (3) det näst intill mättade utströmningsområdet karaktäriserades av höga Na+-, Ca2+- och Mg2+-halter som gav högre pH-värden samt högre andel av S och N i det organiska materialet. Undersökningen tyder på att grundvattenförhållandena i en barrskogssluttning har stor betydelse för de kemiska egenskaperna hos markens organiska horisont. Informationen man får från markkemiska analyser gör det möjligt att med hjälp av kemiska variabler klassificera graden av in- respektive utströmningsförhållanden. Den multivariata klassificeringsmodell som skapades i denna undersökning ger en riktlinje för hur en generell klassificeringsmodell för indikationer av grundvattenförhållanden kan konstrueras. Den generella klassificeringsmodellen är ett alternativ till t ex totalpotentialmätningar eftersom klassificeringsmodellen varken behöver ske på plats eller mätas i tidsserier. Vidare kan klassificeringsmodellen tillämpas på redan existerande markkemiska analyser.

 • 6.
  Jaedicke, Christian
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Lake Evaporation Estimation by Isotope, Energy Balance and Bulk Aerodynamic Methods1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Lake evaporation from a shallow lake in central Sweden has been estimated using three independent methods from measurements during summer 1995. The applied isotope method is a combination of the water and isotope mass balance. Its main feature is that inflows need not to be measured. Only knowledge of their isotopic content is sufficient. For calculations by the bulk aerodynamic method a computer program was applied, which takes into account the different conditions of stratification. The energy balance of the lake was determined by using the short and long wave radiation, heat storage and advective heat energy. Measurements were done on a small island and at a mast in the middle of the lake. Evaporation estimated by all the methods varied from -1.1 to 5.0 mm/d during the summer months 1995. Values estimated by the energy balance method agreed well with those from the bulk aerodynamic method. Evaporation estimates from the isotope method a showed fairly good agreement with the two other methods, excepting a few periods. It was found that both the isotope as well as the energy balance method are sensitive to errors in lake volume. Both methods carry some uncertainty due to their dependence on water balance components, some of which are difficult to determine. The bulk aerodynamic method is independent of the water balance of the lake. A good accuracy can be achieved using only four variables i.e. wind speed, relative humidity, skin and air temperature.

 • 7.
  Jönsson, Anders
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Neural networks and interpolation of metal concentrations in a polluted river1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In all areas of hydrology, where one or several variables are measured as a function of time, it might be necessary to interpolate the measured variable(s). There is a form of artificial intelligence (AI) called neural networks, which seem to be appropriate for this application. In an environmental project in Bolivia, where, among others, the concentrations of arsenic (As), cadmium (Cd) and lead (Pb) in the polluted Huanuni river was measured, a data set appropriate for application of the neural network method was available. Several neural networks with different configurations were used to interpolate concentration values of the three sampled metals. The neural networks interpolated concentrations at time steps where actual, measured, values existed so that an estimate of the method’s capacity could be obtained. The neural networks’ interpolating capability were compared to that of linear interpolation and linear equations derived by multiple regression. In the case of cadmium, the linear interpolation was the best method, whereas the neural network method was best at interpolating arsenic and lead concentrations. The conclusions of this study are that the neural network method was the most succesful method; that this method was the most complicated to implement; that this method was not fully optimised; and that, to evaluate the neural network method’s general applicability as an interpolation method in hydrology, further studies have to be conducted.

 • 8.
  Kjerrström, Jessica
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Grundvattennivåns samband med lufttemperatur och nederbörd i Sverige1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inför möjliga klimatförändringar och eventuell växthuseffekt blir det allt viktigare att undersöka sambandet mellan klimat och grundvattennivå. Hypotesen att grundvattennivån i Sverige har ett klimatsamband vad avser nederbörd och lufttemperatur prövades därför. Grundvattenstationer, främst belägna i grus och sand samt utvalda från Grundvattennätet, klassindelades efter variationsmönster i tiden. Grundvattennivån undersöktes med avseende på trender. Hypotesen prövades i två steg. Först statistiskt genom linjär korrelation för helår, sommar- och vintersäsong i nio områden för att påvisa förekomsten av ett samband. Därefter genomfördes simulering med HBV light för att visa om ett eventuellt samband kunde förklaras på fysikaliska grunder. Resultatet vid de statistiska undersökningarna visade på ett samband mellan grundvattennivå och temperatur respektive nederbörd där temperatursambandet var svagare. Modellsimuleringarna med HBV light visades ett fysikaliskt samband mellan grundvattennivå och klimat.

 • 9.
  Lindahl, Anna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Modellering av avdunstning utgående från markfuktighetsmätningar i moränmark1996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En endimensionell SVAT-modell (Soil-Vegetation-Atmosphere) användes för att simulera avdunstning och uppskatta den kritiska vattenpotentialen där reduktionen av vattenupptaget börjar. Detta gjordes i en blandad tall- och granskog i norra Uppland för perioden 1 maj - 31 oktober 1994. Denna period var ovanligt varm och torr och gav därför en unik chans att studera vattenupptag och upptorkning. Som indata till modellen användes markfysikaliska egenskaper och dagliga meteorologiska data. Modellen kalibrerades med TBR-, tensiometer- och grundvattenståndsmätningar för samma period. Den kritiska vattenpotentialen uppskattades till -100 hPa och visade sig vara en känslig parameter i modellen. Reduktionen av vattenupptaget började i slutet av juni. Ytresistansen beräknades med hjälp av Lohammarekvationen och bladyteindex. De markfysikaliska egenskaperna hade stor betydelse för simuleringsresultaten. Dessa egenskaper var mycket osäkert bestämda på grund av svårigheterna att mäta i inhomogen moränmark. Modellsimuleringarnas överenstämmelse med markvattenmätningarna varierade mellan olika djup i marken.

 • 10.
  Ljungberg, Karin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Evaluation of stimulated reductivedechlorination in situ of chlorinatedsolvents at a site in Huddinge: using principal component analysis, partialleast square regression and degradation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The method of using stimulated reductive dechlorination when remediating sites contaminated with chlorinated solvents is not unusual, but not many studies have been done on the overall process outside of a controlled environment. In order to investigate the process, principal component analysis (PCA) and partial least square (PLS) regression was used to identify the most important parameters for the degradation of the chlorinated solvents. The most important parameter for all chlorinated compounds turned out to be oxygen, with levels of degradation products increasing with decreasing levels of dissolved oxygen. Dissolved oxygen was deemed the most important variable to measure during a control program on the site.

  The degradation dynamics of the process were investigated to examine the behaviour of the chlorinated solvents and their degradation products. The degradation products of the main contaminant TCE were found in all observation points, which indicates an ongoing reductive dechlorination all over the site. A large amount of the mother product, TCE, was found in two observation points, which were believed to be situated close to the sources of the TCE contamination. Over the observation period of 2,5 years the levels of TCE in the source areas decreased significantly to below the remediation goal. However, the levels of TCE increased in another observation point further downstream, with concentrations still increasing at the end of this study. The levels in this point were lower than those measured initially in the source area, but still much higher than the accepted values. Possible reasons for this appearance of TCE could be an isolated sheet of contaminants being pushed into the observation point from a nearby location or transport of the contaminants from the source area in units of higher conductivity such as sand lenses or fractures in the clayey soil.

 • 11.
  Möne, Cecilia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Glacial lake deposits in Kerlingarfjöll, Central Iceland1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The extent of glacial lake sediments found north of the Kerlingarfjöll mountains in central Iceland has been determined and their formation in an ice dammed lake is suggested. The damming ice moved from an ice divide in the south-east highlands and was divided into two ice lobes by the Kerlingarfjöll mountains. In an early stage the lake was dammed between the two ice lobes but as they retreated the glacial lake was enlarged in the eastern part where it in the later stage was dammed by topography. The ice dammed lake was almost filled with sediments before it drained to the west when the western ice lobe retreated. The ice dammed lake was contemporaneous with the Hvítárvatn ice dammed lake which was dammed between the western ice lobe and the hills below the Langjökull glacier.

 • 12.
  Nyberg, Andreas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Adsorption av cesium på krossad granit - en faktor inför slutförvaret av kärnbränsle1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan några år tillbaks utvecklas vid Institutionen för geovetenskap, sedimentologi, Uppsala Universitet en modell för att simulera transportförloppet av radionuklider vid ett eventuellt läckage av kärnbränsleavfall deponerat långt nere i berggrunden. Som en viktig del av transportförloppet ingår adsorption av cesiumjoner på bergets sprickväggar. Adsorptionsprocessen har i detta examensarbete studerats genom att blanda varierande koncentrationer av granitpartiklar från olika fraktioner med cesiumkontaminerat grundvatten. Koncentrationen av cesiumjoner mättes m h a en gammaräknare tills jämvikt mellan de adsorberade och de lösta jonerna infann sig. Adsorptionen karakteriserades beroende på partikelstorleken av en enstegskinetik eller en tvåstegskinetik. Tvåstegsadsorptionen är en följd av att större partiklar innehåller betydligt fler mikrosprickor än vad de mindre partiklarna gör. Resultaten utvärderades m a p dels distributionskoefficienten kd och dels reaktionskonstanten kr. Anpassningen av kd-värdena gav ett mycket bra resultat med ett R2-värde över 0,99 medan anpassningen av kr inte alls var lika bra (R2 ≈ 0.36), vilket antas bero på att uttrycket för nettoadsorptionen G är felaktigt.

 • 13.
  Persson, Karl
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Vattenkraftsmagasins påverkan på koltransporten; simulering av kolbudget och mätning av sjösediment i Tjaktjajaure1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Klimatdelegationen gav 1996 Vattenfall Utveckling AB i uppdrag att undersöka den svenska vattenkraftens bidrag till växthuseffekten. Upprinnelsen till detta var forskarrapporter som visade på att vattenkraften i vissa fall står för betydande utsläpp av växthusgaser till atmosfären i de dammsjöar som byggs för att reglera kraftproduktionen. Ett arbete med att undersöka koltransporten i Luleälven har därför inletts. Denna rapport, som är en inledning på detta arbete, granskar en av Sveriges största dammsjöar (Tjaktjajaure). Studien har genomförts genom att dels bygga upp ramen till en datormodell som simulerar kolbudgeten i systemet och dels att utföra analys av sediment från sjön. Arbetet med modellen syftade till att finna dynamiken i systemet. Simulering med känslighetsanalys visade att detta var fullt möjligt. Härvid observerades det att samspelet mellan olika bottentyper inte förändrades för olika värden på i modellen ingående konstanter. Känslighetsanalyser visade också att man i denna modell inte kan dra några slutsatser om storleksordningen på de olika processerna i systemet, utan vidare studier. En liten variation i ingående konstanter gav upphov till en stor förändring i storlek av sedimentation och gastransport. Sedimentprovtagningen syftade till att finna storleksordningen på sedimentation av kol i Tjaktjajaure. Sediment analyserades med avseende på cesium för datering samt vattenhalt och glödförlust för bestämning av mängd kol. Dateringsmetoden fungerade dock inte tillfredsställande, varför storleksordningen på kolsedimentation inte kunde finnas. Kolinnehållet i sjösedimenten var relativt konstant, mellan 100 och 150 g/m2cm. I övrigt observerades det att andelen botten som innehöll mjuksediment var låg, men att dessa platser innehöll stora mängder sediment.

 • 14.
  Widén, Britta
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskap.
  Nitrification and denitrification in seagrass communities in Chwaka bay, Zanzibar1996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  As a response to the environmental degradation of many coastal areas in east Africa research have been initiated aiming towards the understanding of the coastal ecosystems and the interactions between them. The sediment of three seagrass communities were investigated with regard to nitrification, denitrification, pore water nutrient content, organic content and physical character. The aim was to estimate the magnitude and importance of nitrification and denitrification and correlate those to any difference in organic load. Total organic carbon and total nitrogen decreased while C:N ratio increased with distance from the mangroves indicating a larger organic load closer to the mangroves. There was however no significant difference between the sites regarding ammonium and nitrate + nitrite concentrations in the porewater; nor regarding denitrification. Recalculated to ambient nitrate concentrations denitrification was less than 157 nmol N m-2h-1. No trend could be seen for nitrification either. Nitrification ranged from 0-12.0 µmol N m-2h-1, but the method used may underestimate the rates. Denitrification, and especially nitrification rates, varied considerably within each site indicating an extremely patchy environment. Considering that nutrient regeneration rates in tropical environments are usually high, nitrification and denitrification seemed to be minor pathways in the nitrogen cycle irrespective of organic load. The study also suggests that nitrification and denitrification may be of less importance in Chwaka bay compared to other areas studied.

1 - 14 of 14
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf