uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 13 av 13
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Borg, Jakob
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Produktionsplanering av plattbärlag2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete har jag skrivit i samarbete  med företaget Färdig Betong(FB) som tillverkar plattbärlag, dvs förtillverkade betongelement till bjälklag i hus. Till största del handlar arbetet om mängd och tid dvs. om och när fabrikerna kan leverera.   Jag tittade även på lagrets inverkan på produktionen. Det visade sig att obalans i lagret hade  oönskade effekter, såsom brist på ritningar vid för stort lager och riskerad leveranssäkerhet vid för litet lager .  Jag försökte hitta en formel som tog hänsyn till både aktuell produktion och lagret vid ett beslut om order. Efter olika försök så kom jag fram till en formel som uppfyllde de olika kriterierna.  I beläggningsplaneringen har varje projekt en rad och antalet m 2  lades in  på de aktuella  veckorna. En undersökning på byggarbetsplatserna visade att de planerade i större leveransdelar än m 2 . Detta gav mig iden att planera produktionen och leveranserna på ett liknande sätt.  FB utryckte önskemål om att uppnå en  högre precision under planeringsprocessen. Jag utvecklade då ett gränssnitt för produktionsplaneringen som de tror kan höja precisionen.   

 • 2.
  Davidov, Viktor
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  iPad på en byggarbetsplats: Det effektiva och papperslösa sättet att arbeta på2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Quality assurance of construction projects and create effective ways of working, is intoday's pressed position, major objectives for building contractor companies. This thesis is an attempt to see if it is possible to achieve these goals with the new modern tool iPad.

  The author of this thesis has during the latter half of his one year practice work in Uppsala for the Swedish building construction company NCC Construction Sverige AB, conducted a study on the possibility of using the iPad on an construction site. This has been done with active field studies in which applications have been tested and also the supervisors receptive. The usability of the iPad has always been in focus since it is important that the applications are easy to use and easy to learn.

  The results of the work, as presented in this report, points at opportunities in efficiency if the iPad is introduced and used on construction site. There are many useful applications for the iPad, and with a system that can handle the synchronization between the iPad and the computer, the workflow will be streamlined significantly.

 • 3.
  Hedenskog, Andreas
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Nyberg, Peter
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Är VVS-branschen redo för BIM?: En studie som utvärderar BIM för VVS och dess eventuella förtjänster2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Two subjects in building technology that is becoming increasingly important is theHVAC and BIM. If these could be combined in a good way, the efficiency and thequality of our buildings may be increased. Because BIM is a relatively new technologywith a new approach, it has not yet had an impact in the HVAC design. But it hasrecently started to turn up software that can handle BIM in the HVAC designindustry. Contact was established with consultancy Bengt Dahlgren AB, which wantedto have an evaluation of this new way to design HVAC-systems. The purpose of thisstudy is therefore to answer the question: Can there, on today's market, be beneficialfor a company with high competence and experience in designing/constructingHVAC-systems with traditional CAD-software to make the investment required tomove to a BIM-based option. This was answered through interviews, surveys,comparisons of software and literature studies. The conclusion was that the HVACand Plumbing industry is not yet ready to implement full BIM because the softwareand and available technology´s is not enough developed and fully functional. But it isthe futures technology, and the company has to be prepared and skill level must bewithin the company if they want to compete on the market of the future.

 • 4.
  Kalin, Cecilia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Miljögeoteknisk 3D-modell för markexploatering2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid exploatering av mark måste ofta stora volymer jordmassor schaktas bort för grundläggning av hus och anläggning av ledningar och vägar. Dessa jordmassor skickas många gånger till en deponi, vilket orsakar emissioner av miljö- och hälsofarliga gaser från transporter, förbrukning av naturmaterial och innebär även en ekonomisk kostnad.

  I Johannelund i västra Stockholm har Stockholms stad planerat ett nytt bostadsområde, och stora mängder jordmassor kommer att behöva schaktas bort under exploateringen. Stockholms stad lät skapa en miljögeoteknisk 3D-modell för att få en översikt över markkvaliteten och bestämma vilka massor som kunde återanvändas för utfyllnad inom området. Med en miljögeoteknisk 3D-modell menas här en CAD-modell i 3D baserad på provtagningar, geotekniska undersökningar och planerad bebyggelse i området. Då detta examensarbete påbörjades var planeringen av Johannelundsprojektet klar och 3D-modellen skapad, men själva bygget hade ännu inte påbörjats.

  Syftet med detta examensarbete var att avgöra om miljögeotekniska 3D-modeller bör användas i framtida exploateringsprojekt, och målet var att utvärdera och ge råd om framtida användning av modellen samt att undersöka möjligheterna med att återanvända schaktmassor. En fallstudie gjordes av Johannelundsprojektet där de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av masshanteringen utvärderades och åsikter om problematiken undersöktes genom intervjuer med myndigheter och intressenter. Vidare bestämdes det underlag som behövs till modellen och en lämplig arbetsordning togs fram. Denna information baserades på beräkningar, eget arbete i 3D-modellen samt intervjuer med involverade i Johannelundsprojektet.

  Utvärderingen av Johannelundsprojektet visade att återanvändningen av schaktmassor reducerade kostnader för masshantering med 67 % och emissioner från transporter med 85 % jämfört med om den totala volymen schaktmassor skulle ha skickats på deponi. Vidare visade intervjuerna att myndigheter och intressenter har vitt skilda åsikter vad gäller riktvärden, hantering av schaktmassor och miljögeotekniska 3D-modeller. Studien visade även att om arbetet med 3D-modellen ska bli lyckat krävs bland annat ett fullgott dataunderlag och investering i viss kunskapsutveckling hos personalen.

  3D-modeller används allt mer inom samhällsbyggnad, och stora ekonomiska och miljömässiga vinster kan göras genom verktygets möjlighet till effektiv planering och kommunikation. Användning av en miljögeoteknisk 3D-modell rekommenderas i framtida byggprojekt där det förekommer ställvis förhöjda halter av markföroreningar och en omfattande volym schaktmassor beräknas uppkomma.

 • 5.
  Larsson, Sandra
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Larsson, Karin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Energiåtgång under tillverkning och produktion av byggnadskomponenter2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This diploma work addresses the question of how much energy is spent whenmanufacturing the components of a building as well as of how much energy is used inthe production of a building. The object of the studies is BioCentrum at the SwedishUniversity of Agricultural Sciences in Ultuna just outside the city of Uppsala. The aimof the work was to investigate how much energy was consumed when manufacturingand production in relation to the management, how many years the production wasrepresented. It was also a study in how mature the construction industry is to answerhow much energy was consumed in manufacturing.In order to get these answers a question form was developed and sent to thesuppliers to BioCentrum. In this form they were to respond to the quantity suppliedto BioCentrum and the amount of energy was spent when manufacturing thecomponents. Unfortunately the response rate was very low and we instead had toseek information on the internet. This was done by using building productdeclarations. With a list of the quantities used in the building, received from NCC, theenergy was calculated.The result of this investigation shows that the construction industry needs a fewmore years to mature before they can fully respond to this. But with the values wegot from the suppliers and our own calculations, we concluded that the manufacturingand production represents 3.5 years of the management of the building. This wascompared with the projected energy consumption of 124 kWh/m2, year.

 • 6.
  Lengstrand, Anders
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Dimensionering av bärverk av stål: En jämförelse mellan Eurokod och BKR2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The design regulations of Boverket (BKR) have long been the mandatory standard for construction design in Sweden. However from the end of the year 2010, the BKR will be replaced by the European standard Eurocode (EC). The transition to EC has been delayed and it is not until the second of May 2011 that the use of EC will be mandatory. Because EC and BKR differ from each other it is highly interesting to investigate and explain these differences.

  The purpose of the thesis is to compare the two standards and investigate how they give different results or not for the dimensioning of structures of steel with associated loads. The current project HVC (Pets Science Center) in Uppsala is used as a model for the design of the steel structure used in this study. The investigation is divided into two parts: the calculation of loads and the dimensioning of the steel structure. The internal forces in the construction that are used for the dimensioning are calculated with finite element programs (FEM-programs). The calculations for the comparison of the dimensioning of the steel structure are thereafter calculated by hand according to the current standard of each. Eurocode 3 (EC 3) is the current standard for EC and for BKR the current standard is the handbook for steel structures (BSK 07). The compared parts are:

  •the control of flexural buckling of a framework brace towards compression force and bending,

  •the control of a framework brace towards tension force and bending,

  •the control of a column against compression by a pure normal force,

  •and the control of a welded joint between a framework brace and an underlying beam.

  The results from the dimensioning are presented separately in the report and show that in almost all cases of design a lower grade of utilization is obtained for EC 3 than BSK 07. The largest obtained difference is when the dimensioning of a framework brace towards compression force and bending is made there the relationship between the utilization rates are 0,80. The results show that dimensioning according to EC 3 probably will lead to decreased costs within the construction sector, mainly in materials because smaller dimensions are required.

 • 7.
  Linde, Sara
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Fältmätningar av limträbalkars elasticitetsmoduler: utvärdering av tre mätmetoder2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates three different methods for evaluating MOE,Modulus of Elasticity, in field measurements. The purpose is toinvestigate the possibility to use dynamic measurement methods infield measurements that hitherto (2010) has been performed with staticmethods. The objects of investigation are 20 glulam beams. The firstfield measurement took place in november 2007 and applied a staticmethod based on the standard SS-EN 408. The second measurement,described in this study, took place during summer 2010, and appliedstatic as well as dynamic methods.The MOE of wood is affected by a range different factors. Thesefactors may, due to the complex structure of wood and itsenvironmental response, be very difficult to quantify. Moreover, theaccuracy of each method plays an essential role in evaluating theresults. These conditions altogether make field measurements of MOE acomplex problem.The results show that the average MOE is 97,9% (2010) of the initialaverage MOE 100% (2007). Six of the 20 glulam beams exhibit,somewhat unexpectedly, a higher MOE. This result calls for furtherstudies of the accuracy of the static method.Temperature and moisture content are factors that affect MOE. Sincethese factors differ between measurements made during winter (2007)and summer (2010), it is furthermore recommended to establish arelationship between temperature, moisture content and MOE forspruce (picea abies) and pine (pinus sylvestris) in order to justly comparemeasurements made during different environmental conditions.There is reason to believe, that certain measurement errors arise withthe use of static methods. Possible errors using static methods may, incertain cases, be brought to the surface and questioned by dynamicmethods. Dynamic measurements may also be seen as a verification ofthe results of static measurements.The group of beams treated with oil show a high correlation betweenstatic and dynamic methods, which is an indication that the static anddynamic methods can be approximated. Beams treated with coatinggenerally display a higher MOE in dynamic compared to staticmethods. This may be due to the fact that the coating is included in thedensity, without contributing to the MOE of the beam.Recommendations for future measurements are continued use ofstatic and dynamic methods and evaluations of the accuracy of thesemethods. For dynamic methods, the relationship of coating and density,ivand resonance frequencies should also be evaluated. It is essential totake into account that the reliability of different measurement methodsdue to deterioration of wood, in a long- time perspective might change.

 • 8.
  Lindström, Alexander
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Sahlberg, Simon
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Kommunikation på byggarbetsplatsen2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommunikation på byggarbetsplatsen har en stor förbättringspotential enligtSvensk Byggtjänsts undersökning. Rapporten visar att stora besparingar kangöras i byggbranschen och särskilt hos entreprenadföretagen. Dettaexamensarbete beskriver hur kommunikationen sker på två av Skanskasbyggarbetsplatser i Uppsala. Det visade sig att majoriteten av de problem somuppstår i byggskedet kan härledas till en brist på tydlighet i kommunikationenpå byggarbetsplatsen. En litteraturstudie har utförts som grund till arbetet. Dåkommunikation är ett brett ämne har studien avgränsats till ämnenaLedarskap, Projektorganisation, Möten och Språk. Utifrån dessa rubriker harkvalitativa intervjuer utförts med syftet att ta reda på hur kommunikationenfungerar, upplevs och arbetas med.Studien visar att besparingar kan göras genom att öka medvetenheten avkommunikation som ett redskap och att aktivt arbeta med kommunikation.

 • 9.
  Lindvall, David
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Mihajlovic, Aleksandar
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Höghus: En alternativ lösning på vår snabba stadsexpansion2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsala like many other Swedish cities is affected by heavy housing shortage, in terms of too few existing flats and residents within the city limits. Every semester thousands of new students are facing the same problems of finding themselves adequate accommodation. The waiting lists for flats and student-dorms are getting longer for each year, and the situation is just getting worse. Simultaneously, Uppsala’s ambition is to increase its population and expand as a Swedish metropolitan, according to the Swedish governmental environment goals.

   

  This paper investigates and analyses the possibilities of expanding a city’s population by building high-rise buildings. A city developed with high-rise buildings will provide different conditions and penalties than what we have formerly been used to in Sweden. Therefore we have analysed the eventual outcome in a few different areas which would most likely be affected by an upcoming progress including constructions of high-rise buildings. The examined areas are production costs, energy efficacy, cityscape and community related issues. To set clear boundaries regarding the reports extent, we have chosen to focus on Uppsala as a city in particular. Ultimately, the results of different studies and comparisons have been discussed with the origin of promoting the benefits of different solutions. The report reveals that high-rise constructions could contribute with considerably more positive outcomes than people without deep understanding within the subject could possibly imagine. Other, more social related questions in this context need attention as well. For example: How would it work on a practical level for the inhabitants of Uppsala if the buildings suddenly were a lot higher than what they used to be? Would these buildings take attention away from the Uppsala castle and the cathedral? Would Uppsala even remain a pleasant place to live in? Questions such as these together with other social related issues have been discussed in this report as well. The report has been carried out in collaboration with the building contractor JM AB, from which data and information on various intervals have been taken.

 • 10.
  Norén, Björn
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Planering och Målstyrning: En nulägesanalys av ett markdistrikt inom Skanska2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report is a result of a diplomawork in construction engineering.The goal of this thesis is to highlighthow the work with planning andperformance management is done in theprojects at the Swedish buildingcontractor Skanska Väg & anläggning,region Stockholm/Mälardalen, districtMark Stockholm North, compared toSkanska’s policies.The comparison was made with focus onfive tools for productivity. The toolsare as follow: broken-down schedule,work sets, visual control, performancemanagement/progress monitoring and bestpractice.The study showed that the usage of thedifferent tools varied both within andbetween the different projects.Practically none of the projects whereusing the tools progress monitoring andbest practice, mostly due to fewoperations being applicable. The worksets are now mostly documented, but theyare rarely followed up. Performancemanagement is somewhat inconsequentialfor the moment, but during 2011 targetsheets will be introduced, withtemplates for setting up targets.Scheduling is one of the most importantworks regarding planning. Not only toget the progress running smoothly, butalso as an economic and contractdocument. Important is that the scheduleis up to date and approved and thatthose who work with them are familiarwith the programs being used.

 • 11.
  Olsson, Andreas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Energieffektivisering av arbetsbodar på byggarbetsplatser2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Everyone has to take a greater responsibility in energy issues, both individuals and companies. There have been some major developments in the construction industry but there is still a lot to be done.

   

  This diploma work thesis presents different methods of making existing construction shed establishments to use less energy. What is possible to do and how much energy is there to be saved? A shed establishment consisting of 8 shed units were studied in this project and the building simulation tool VIP-Energy was used to simulate different types of material in the sheds. An infrared camera was used to locate thermal bridges.

   

  There are several factors that can be improved to make a construction shed establishment to use less energy. Replacement of old windows and doors, using more insulation, replacement of old less efficient insulation with new improved materials, using a different heating system, and more. One factor, which is more important than all the others, is to insulate between the 8 different shed units in the establishment. It is also important to make the construction wind proof.

   

  The results show that if you replace the old wall and roof insulation with new better insulation, replace the old windows and doors and seal the gaps between the shed units the total energy reduction would be as high as 60%. All companies working with the handling or utilization of shed establishments at building sites should consider these improvements.

 • 12.
  Persson, Fredrik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Ytterväggar: En jämförelse och livscykelskostnadsanalys2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report discusses the constructionof different types of exterior wallconstructions and analyses wall layers.Standard wall constructions from theSwedish building contractors NCC andSkanska and also from the materialproducer Isover have been chosen for theresearch. Life cycle cost analysis hasbeen made to conclude the mostprofitable wall type, seen from asustainable and economic perspective.The calculations have been made for aperiod of 50 years.The report shows that building with wellinsulated walls is a more profitablesolution both economically and whatconcerns sustainability even though thehigher investment. However, when wallssimilar insulation properties are beingcompared, the study proves that lowerinvestment cost is more profitable.The report introduces requiredconstruction techniques of walls inorder that the reader should understandwall constructions with different layersand properties. The essay shows theimportance of properly constructed wallsto avoid air leakage and moisturedamage.The essay has been implemented byliterature studies, contacts with NCCand Skanska and by energy calculationsmade by hand and using the software VIPEnergy.

 • 13.
  Werner, Nicklas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik.
  Sju äldreboenden i Enköping kommun: En granskning av nyckeltal, riktvärden och internhyressystemet.2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersökes vilka principer som styr hyresnivån för en grupp äldreboenden i Enköpings kommun, samt hur drift- och underhållskostnadsnivåerna är jämfört med kommunala äldreboenden i resten av Sverige. Bakgrunden ligger i att fastighetsförvaltarna på Enköpings kommun anser sig inte kunna ta ut den hyra de behöver för att underhålla husen i den omfattning som behövs. Fastighetskontorets kostnader för bland annat underhåll, mediaförbrukning, administration jämförs mot statistik. Dessutom granskas internhyressystemet genom att undersöka hur väl kommunen följer sina egna direktiv och styrdokument samt genom att jämföra styrdokumentet mot tillgänglig litteratur. 

  Enköping har historiskt sett lagt låga summor på både planerat och avhjälpande underhåll av fastigheter. Detta har varit en följd av att kommunen har haft, och fortfarande har, låga hyresintäkter jämfört med många andra kommuner i Sverige. En förändring har skett och på senare år har underhållskostnaderna ökat markant. Kommunens styrdokument för internhyressystemet har i princip inte uppdaterats sedan det skrevs och alla direktiv som står i dokumentet efterlevs tyvärr inte idag. Fastighetskontoret måste börja följa upp utfallet och kontinuerligt granska nyckeltal och mäta effektivitet. Kommunledningen måste uppdatera och förankra riktlinjerna för internhyra som ska gälla idag samt besluta om hur framtiden för husen ska se ut då de idag inte får det underhåll de behöver. Om underhållsnivån ska höjas till en acceptabel nivå behöver dessutom hyresintäkterna till Fastighetskontoret öka. 

1 - 13 av 13
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf