uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology. Religionssociologi.
  Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur: En studie av religion och omsorg2001Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Under 1990-talet förändrdes förutsättningarna för det svenska välfärdssamhället och intresset för kyrkliga aktörer på den sociala banan ökade. Denna studie visar att de lokala kommunala aktörerna välkomnar kyrkan som ett komplement till den offentliga omsorgen. Resultaten visar vidare att religionen lever vidare i starkt organiserade välfärdsstater, men på de villkor som gäller. Den ökade relationen till Europa och den ökade globaliseringen drar dock in religionen i den offentliga diskursen på ett sätt som inte var förutsett.

 • 2.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology. Religionssociologi.
  Välfärd och religion i ett europeiskt perspektv: En jämförande studie av kyrkors roll som välfärdsaktörer inom den sociala ekonomin. Projektbeskrivning2003Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Välfärdssamhällets roll förändras som en följd av avregleringar inom EU och ökade kostnader för välfärdstjänster. Kyrkornas roll både som aktör och kritisk röst studeras i detta projekt, som fokuserar en stad i åtta europeiska länder, dvs Sverige, Finland, Norge, Tyskland, England, Frankrike, Italien och Grekland.

 • 3.
  Bäckström, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology. Religionssociologi.
  Welfare and religion: a publication to mark the fith anniversary of DVI2005Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Bäckström, Anders
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, The Centre for the Study of Religion and Society. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions.
  Edgardh Beckman, Ninna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, The Centre for the Study of Religion and Society. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Church and Mission studies, Ecclesiology.
  Pettersson, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, The Centre for the Study of Religion and Society. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions.
  Religiös förändring i norra Europa: en studie av Sverige : "från statskyrka till fri folkkyrka" : slutrapport2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Detta är den svenska slutrapporten från projektet Från statskyrka till fri folkkyrka vid Vetenskapsrådet. Slurapporten visar på den komplexa situation som de nordiska folkkyrkorna står inför, med den Svenska kyrkan som exempel. Religionen privatiseras samtidigt som intresset att använda sig av kyrkans riter ligger högt. Detta tyder på en spesifikt nordisk paradox.

  År 1997 antogs projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka” av det svenska Vetenskapsrådet. Tretton självständiga delstudier har ur olika synvinklar belyst religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige från mitten av 1800-talet fram till idag. I denna slutrapport bearbetas och vidareutvecklas resultaten, insatta i ett sammanhang av aktuell religions- och samhällsvetenskaplig debatt.

  Det speciella i den svenska religiösa situationen har att göra med den tidigare starka integrationen mellan kyrka och stat. Successivt har relationen lösts upp, fram till separationen år 2000. Rapporten visar att religionen inte har spelat ut sin roll i det senmoderna samhället, utan förändras på sätt som tidigare forskning inte förutsett. I det globala tjänstesamhällets Sverige är människors trosliv starkt privatiserat, samtidigt som religionen på ett ibland överraskande sätt uppträder på den offentliga arenan. Religiösa institutioner och organisationer fungerar som existentiella och kollektiva resurser i sökandet efter livskvalitet och mening. Kyrkans auktoritet och legitimitet är inte längre kopplad till dess formella position, utan till dess upplevda värde för individ och samhälle.

  Nya sociala förhållanden öppnar i dag för kyrkan som social aktör, men också som samtalspartner i en dialog om samhällsutvecklingens riktning och mål.

 • 5.
  Edgardh Beckman, Ninna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Welfare, Church and Gender in Eight European Countries: Working Paper 1 from the project Welfare and Religion in a European Perspective2004Collection (editor) (Other academic)
 • 6.
  Ekstrand, Thomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Diakonins rationalitet2001In: Diakoni och samhälle, Uppsala: Diakonistiftelsen samariterhemmet , 2001, p. 114-128Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Leis, Annette
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions.
  Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem: En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  By conducting a case study of two diaconal institutions, Samariterhemmet in Uppsala/Sweden and the Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. in Germany, the thesis compares the roles of church diaconal work within the Swedish and the German welfare system. These two systems are characterised by the different roles given to independent welfare organisations. The overarching research question is if and in which way the two diaconal institutions are effected by current changes within the field of welfare and how these changes challenge them to redefine their roles. The material analysed contains written documents, interviews with selected representatives and the results of participant observation in both institutions.

  As changes in the roles of independent welfare organisations were expected the results are unexpected. The two diaconal institutions show considerable persistence. Neither the orientation of their fields of work nor their own definitions of their roles within the welfare system have changed during the 1990s. In addition, the study reveals that both institutions regard themselves as a critical voice within the welfare system although their welfare engagement differs considerably. The German institution is a huge welfare provider while the Swedish institution conducts targeted initiatives. The analysis of four decisions within hospital work reveals that security of planning and freedom of action motivate the institutions to undertake responsibility for social services. The study points especially to the fields of education and research helping the institutions to maintain and to develop the diaconal profile.

  Altogether the results underline the need for more research on the meso-level of the third sector. This would contribute to a more nuanced discussion on the future role of independent welfare organisations within the Swedish and the German welfare system.

 • 8.
  Leis, Annette
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, The Centre for the Study of Religion and Society.
  Welfare, Church and Gender in Germany2004In: Welfare, Church and Gender in Eight European Countries: Working Paper 1 from the Project Welfare and Religion in a European Perspective / [ed] Ninna Edgardh Beckman, Uppsala: Diakonivetenskapliga institutet , 2004, p. 203-236Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Leis-Peters, Annette
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, The Centre for the Study of Religion and Society.
  Protestant Agents of Welfare in Germany: The Case of Reutlingen2006In: Churches in Europe as Agents of Welfare – England, Germany, France, Italy and Greece: Working Paper 2 from the Project Welfare and Religion in a European Perspective / [ed] Anne Birgitta Yeung, Uppsala: Diakonivetenskapliga institutet , 2006, p. 56-121Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Leis-Peters, Annette
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, The Centre for the Study of Religion and Society.
  The Development of Two Diaconal Institutions within Two Different Welfare Systems: Diakonistiftelsen Samariterhemmet in Uppsala, Sweden and Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. in Germany2005In: Welfare and Religion: A Publication to Mark the Fifth Anniversary of the Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies / [ed] Anders Bäckström, Uppsala: Diakonivetenskapliga institutet , 2005, p. 119-129Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Lewin, Leif
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Opening address2005In: Welfare and religion: A publication to mark the fifth anniversary of the Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies / [ed] Anders Bäckström, Uppsala: Diakonivetenskapliga institutet , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Liljas Stålhandske, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, The Centre for the Study of Religion and Society. Diakonivetenskapliga institutet.
  Ett avgörande beslut: Om existentiella behov och uttryck i samband med tidig abort2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Varannan kvinna i Sverige genomför någon gång under sitt liv en abort. Abort är en medicinsk åtgärd som samtidigt handlar om att fatta ett livsavgörande beslut. Ändå ingår inte abort bland de livshändelser som människor vanligtvis delar genom religiösa och sociala riter och traditioner. Konsekvenserna av detta för kvinnors psykiska och existentiella välbefinnande har hittills inte studerats, vare sig i Sverige eller internationellt. Genom att betrakta abortsituationen ur ett existentiellt perspektiv sätter pilotstudien Ett avgörande beslut in abortfrågan i ett nytt forskningssammanhang. Pilotstudien visar att erfarenheter av tidig abort kan väcka existentiella frågor och behov hos kvinnor, i synnerhet om abortbeslutet upplevdes som komplicerat. Kvinnor hittar också olika betydelsefulla sätt att uttrycka sina upplevelser av abort. Studien skiljer här på fostercentrerade och kvinnocentrerade handlingar och ger exempel från studiens empiriska material. Studien är en del av projektet Rit och relevans vid Diakonivetenskapliga institutet i Uppsala. Studien bejakar rätten till fri abort.

 • 13.
  Liljas Stålhandske, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology. Centrum för studier av religion och samhälle.
  Omöjligt och nödvändigt: Om kvinnors existentiella upplevelser och uttryck i samband med tidig abort2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abort är en medicinskt okomplicerad åtgärd och försvarbar utifrån traditionella såväl som feministiska etiska perspektiv. Samtidigt handlar abort om att fatta ett livsavgörande beslut. Aktuell svensk abortforskning visar också att en oönskad graviditet följt av en abort ofta inbegriper starka och konfliktfyllda emotioner som stolthet, desperation, lättnad, sorg och tomhet. Trots detta har varken nationell eller internationell abortforskning tidigare fokuserat abortsituationens existentiella aspekter.

  Syftet är att påbörja en kartläggning av existentiella upplevelser och uttryck som aktualiseras i samband med en tidig abort. Särskilt fokus

  Detta paper presenterar resultat från den religionspsykologiska pilotstudien Ett avgörande beslut. Pilotstudien är explorativ och kombinerar därför en omfattande litteraturgenomgång av forskning inom abortfältet med en mindre empirisk studie. Det empiriska materialet har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med personal som kommer i kontakt med kvinnor i abortsituation, samt med kvinnor som har gjort tidig abort.

  Pilotstudien visar att erfarenheter av tidig abort inte sällan väcker existentiella frågor och behov hos kvinnor, i synnerhet när abortbeslutet upplevs som komplicerat. De existentiella teman som framkommer i materialet hänger samman med upplevelser runt till exempel identitet, fruktsamhet, skuld, ansvar, befrielse, sorg och försoning. De intervjuade kvinnorna i pilotstudien betraktar inte abortsituationen som en fråga om ett enkelt medicinskt ingrepp. Detta hänger inte samman med kvinnornas inställning till abort. Studien pekar på att ett beslut om abort kan upplevas som omöjligt att fatta – samtidigt som det betraktas som självklart och nödvändigt.

  Pilotstudiens empiriska material pekar också på att det finns ett behov av handlingar och ritualiseringar som kan uttrycka de existentiella upplevelser som kan förekomma i abortsituationen, även om studien inte ger underlag för att uttala sig om omfattningen av detta behov. Studien indikerar att behovet av existentiell och rituell bearbetning skulle kunna vara relaterat till om abortbeslutet upplevdes som komplicerat. De existentiella uttryckens form tycks vara beroende av kvinnans relation till fostret, och pilotstudien tydliggör betydelsen av att skilja mellan kvinnocentrerade och fostercentrerade handlingar.

  Slutsats

  Den existentiella dimensionen måste betraktas som en väsentlig aspekt av en abortsituation. Detta kan också inkludera ett behov av betydelsefulla handlingar och ritualiseringar - också i samband med tidig abort. Pilotstudien lyfter fram ett nytt och hittills obeaktad område inom abortforskningen som kräver fortsatta och mer omfattande studier.

 • 14.
  Lövheim, Mia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions.
  Sjöborg, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions.
  Varför kyrkan?: Ungas röster i Stockholms stift2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna rapport handlar om ungdomar mellan 13-19 år som är aktiva i elva av Stockholms stifts församlingar. Dessa unga har gjort ett val av fritidssysselsättning som skiljer sig från de flesta andra i deras åldersgrupp. Vilka är de? Varför börjar de engagera sig i kyrkans verksamhet? Vilken betydelse har engagemanget i kyrkan för dem, och vad upplever de som viktigt för att fortsätta vara med i kyrkan?

  Här rapporteras en undersökning som gjordes hösten 2005 och våren 2006. Studien visar att majoriteten av de som idag är engagerade i kyrkan kommer till verksamheten utan tidigare kyrklig kontakt. Dessa unga har, trots omfattande sekularisering, funnit något som gör det attraktivt att börja i kyrkan. Hos en relativt stor andel finns en potential för att fortsätta engagera sig, men majoriteten riskerar att inte göra det. Utmaningen för Svenska kyrkan är att ge dessa unga nycklar för att utveckla en stärkt och fördjupad relation till kyrkan. Studiens resultat bekräftar i flera avseenden tidigare forskning, men bidrar också till att ytterligare fördjupa och nyansera bilden av hur religiöst engagemang bland unga kan se ut i 2000-talets Sverige.

  Författare till rapporten är Mia Lövheim och Anders Sjöborg, forskare i religionssociologi med särskilt inriktning på ungdomar. Projektet ”Barns och ungas röster” har bedrivits vid Diakonivetenskapliga institutet i Uppsala. Projektet samt tryckning av rapporten har finansierats av Stockholms stift, som en del av projektet ”Barn och ungas känsla av hemmahörighet i Svenska kyrkan”, samt Svenska kyrkans unga.

 • 15.
  Sjöborg, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Bibeln i nya medier: Livsåskådningsmiljö och bibeltolkning bland svenska ungdomar2003Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  Will new media contribute to Bible reading outside churches? What role does the Bible play in the life of contemporary Swedes? This is examined in three ways. First, a representative sample (n=1000) of the Swedish population was interviewed on uses of and attitudes to the Bible in different forms. Second, a Christian website concerned with the Bible was studied using an online questionnaire among 722 visitors. Third, 20 of those respondents, aged 15-24, were interviewed focusing the interpretation of a Bible text, religious background and participation, as well as media use. The results indicated, that the Bible actually is related to wider audiences by being used in different forms of distribution, a new finding compared to earlier research. The analysis identified a scale of relations to the Bible ranging from an explicitly religious dimension to a cultural dimension, interpreted as part of a chain of memory. Further, religion on the Internet functions either as a complement, or an alternative to local church involvement, despite the young peoples’ views of the Bible. The study indicated that in contemporary society individuals use the Bible indirectly via different forms of media by which they relate to the Bible as a cultural resource or icon, but also that this more private use opens up possibilities of reading the biblical texts in ways that may differ from traditional interpretational patterns.

 • 16.
  Thidevall, Sven
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  När kartan inte längre stämmer: Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistorisktperspektiv2003Report (Refereed)
 • 17.
  Wiig-Sandberg, Unni
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den nödvändiga riten? Om upplevelser av kvalitet i begravningsgudstjänsten2006Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  What function can collective rites fill for both individual and society in late modern Sweden?How do the processes of individualisation and relativisation influence people’s relationships tothe life interpreting rite? This study aims above all to complement existing research with knowledgeabout how the closest relatives experience a funeral service. What is a funeral service andunder what conditions does the Church of Sweden hold a mandate to function as a steward ofritual in the proximity of death? We live in a society which is borne, to some extent, by anotherlogic than that which sustained agricultural and industrial societies. This influences theways in which we think about God, which in turn influences the ways in which we expressourselves ritually. With a starting point in Danièle Hervieu-Léger’s theory of religion ascollective memory, as well as the concept of ritual as action, a discussion on the role andconditions of ritual in Swedish society is conducted as an introduction. Following this backgroundsketch the results of a qualitative interview study of around 20 widows and widowers,who have been interviewed about their experiences of a funeral service, are presented. Inorder to be able to understand the rite of passage and its altered capacity in a late modernsociety, the concept of liminality is discussed. With the help of these concepts a theoreticaldiscussion around the interviewees’ experience of the funeral service is held. Finally with astarting point in these widowers’ and widows’ experiences and in relation to the theoreticalbackground seven central quality factors are formulated in relation to Church of Swedenfuneral services.

 • 18.
  Yeung, Anne Birgitta
  et al.
  Helsinki University.
  Edgardh Beckman, NinnaUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.Pettersson, PerUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, The Centre for the Study of Religion and Society.
  Churches in Europe as Agents of Welfare – England, Germany, France, Italy and Greece: Working Paper 2:2 from the project Welfare and Religion in a European Perspective2006Collection (editor) (Other academic)
 • 19.
  Yeung, Anne Birgitta
  et al.
  Helsinki University.
  Edgardh Beckman, NinnaUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.Pettersson, PerUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, The Centre for the Study of Religion and Society.
  Churches in Europe as Agents of Welfare – Sweden, Norway and Finland: Working Paper 2:1 from the project Welfare and Religion in a European Perspective2006Collection (editor) (Other academic)
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf