uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 42 of 42
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergström, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Jonsson Cornell, AnnaUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Interests and Actors in European Police and Criminal Justice Cooperation: Legal and Practical Challenges2011Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  The speeches included in this working paper were presented at the conference “Interests and Actors in European Police and Criminal Justice Cooperation: Legal and Practical Challenges” hosted by the Swedish Network for European Legal Studies in collaboration with the Faculty of Law at Uppsala University. The working paper includes the key speeches by some of the most prominent actors in Sweden in this field. After a brief introduction by the editors, the second section includes the speech by Ms Elenor Groth, Head of International Police Co-operation Division at the Swedish National Bureau of Investigation. The third section includes the speech by Mr Anders Perklev, Prosecutor General of Sweden. In the fourth section, Mr Percy Bratt, member of the Swedish Bar and chairperson of the Civil Rights Defenders and the Legal Rights Foundation, develops and reflects on the important issue of the level of protection of human rights in this context. These three complementary views provided by different actors in European police and criminal justice cooperation are finally rounded up by an academic reflection on horizontal agency cooperation in the field of crime and security. In this concluding fifth section, Professor Bo Wennström, Faculty of Law, Uppsala University, tells us why a theoretical perspective is important. In the two appendixes, the power point presentation by Ms Michèle Coninsx, Vice-President of Eurojust, and the conference programme of April 18-19, 2011, can be found.

 • 2.
  Brattström, Margareta
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Singer, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Preskription av äktenskapets rättsverkningar?2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett äktenskap medför flera rättsverkningar. Av stor praktisk betydelse är giftorätten, som innebär att nettovärdet av det sammanlagda giftorättsgodset delas lika mellan makarna vid äktenskapets upplösning. Äktenskapsbalkens regler ger därtill en make med störst behov rätt att vid äktenskapets upplösning överta den gemensamma bostaden. Det finns dock inga regler om frister inom vilken tid efter upplösningen av ett äktenskap som ett anspråk på bodelning eller övertagande av bostad ska framställas. Rättigheter av ekonomisk respektive social karaktär grundade av äktenskap träffas inte heller av reglerna om tioårig preskription av fordringar. På senare tid har det visat sig att faktumet att några av de rättigheter som ett äktenskap grundar inte preskriberas kan ge upphov till problem, dels på grund av den tid som kan förflyta från det att rättigheten uppstått till dess att den utkrävs, dels på grund av den okunnighet som förefaller finnas såväl bland folk i gemen som hos jurister rörande dessa rättigheters innebörd och bestånd. Med utgångspunkt i tre rättsfall analyseras och utvärderas rättsläget. Sammantaget finner vi att det finns goda skäl för att införa en preskriptionstid.

 • 3.
  Domeij, Bengt
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anställda teknikers konkurrensklausuler2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En enkätstudie har genomförts avseende användningen av konkurrensklausuler i anställningsavtal för tekniker. Enkäten ställdes till svenska företag med särskilt stora kostnader för FoU. En rad omständigheter kring konkurrensklausuler undersöktes, bl.a. konstaterades att endast 47 procent av företagen hade klausuler som begränsade anställda tekniker möjligheterna att inleda konkurrerande verksamhet efter anställningen. Normalt accepterar arbetstagarna vid anställningstillfället de av arbetsgivarna föreslagna konkurrensklausulerna och individuella förhandlingar av klausulerna var relativt ovanliga. I genomsnitt var klausulerna 9-10 månader långa. 54 procent av företagen svarade att teknisk personal inte hade någon rätt till ekonomisk ersättning under klausulens giltighetstid. Det viktigaste skälet för arbetsgivarna till att använda konkurrensklausuler var att tekniska hemligheter därigenom fick ett skydd. Tvister med f.d. arbetstagare kring konkurrensklausuler var mycket ovanliga. Allmänt kan konstateras att teknikberoende svenska företag inte tycks ha några stora problem med konkurrensklausuler. Den hälft av företagen som överhuvud använder klausulerna förefaller att få in dessa i anställningsavtalen i enlighet med sina önskemål och motsättningar kring klausulerna är ovanliga. Att ändock ungefär hälften av företagen avstår från att använda konkurrensklausuler kan bero på att klausulerna uppfattas som relativt ineffektiva och svåra att genomdriva.

 • 4.
  Eckes, Christina
  Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG).
  A European Area of Freedom, Security and Justice: A Long Way Ahead?2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Article 3(2) TFEU stipulates: ‘The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice […]’. Such an Area sounds like a present anyone would want to receive. However, what precisely is the meaning of these promising terms? How much ‘freedom’, ‘se-curity’, and ‘justice’ does the Union want to offer? What are the inherent limitations? What are the constitutional, political, and practical obstacles to establishing the Area in the way the Union envisage it? The establishment of the area of freedom, security and justice poses huge challenges for the Union and its Member States. The identification of joint objectives is difficult and might disenchant those who were inspired by the promising terminology, but even greater constitutional, political and practical difficulties arise when European law is incorporated into national law, when specific and effective cooperation arrangements are set up (including those re-quiring exchange of information), when flexible and differentiated integration compartmentalises the Area to a patchwork, in the ex-ercise of parliamentary control, in the treatment of third country nationals, and in the control of minimum standards at all levels of cooperation.

 • 5.
  Elliot, Viktor
  et al.
  Göteborg University.
  Marton, Jan
  Göteborg University.
  Öhman, Peter
  Mid Sweden University.
  Stockenstrand, Anna-Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Söderström, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Wendschlag, Mikael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History, Uppsala Centre for Business History.
  National implications of EU harmonization: the case of banks' reporting requirements in Sweden2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to discuss how internationally formulated policies and regulation of banks affect national supervisory practices and what consequences this may have on the form and quality of banking supervision conducted on the national level. Using the case of Swedish banks’ reporting requirements, we argue that the last decade of EU level regulatory reforms are motivated by a different “regulatory agreement” (Young 2016) than the Swedish one. In the decade since the global financial crisis 2007-2009, banking regulation reforms appear to be shaped by a view that all financial institutions are more or less immoral and cannot be trusted to self-regulate. The development can be characterized as a move from a dialogue based relationship between the supervisor and the supervised (Roberts, 2009) and being based on fairly high levels of trust (Tomkins, 2001), to a more quantitative and centralized supervision based on collection and comparison of large amounts of standardized quantitative data. We argue that Swedish financial regulation and supervision traditionally were based on the notion of dialogue and mutual trust and less on extensive reporting requirements. Thus, for Sweden to conform to the post-crisis international regulatory framework, this means abandoning what appears to be a fairly well-functioning national arrangement.

 • 6.
  Forsberg, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Centrum för biologisk mångfald.
  Larsson, Artur
  En ny svensk skogsmodell: Förslag till rättsliga förstärkningar för att nå miljö- och skogspolitiska mål2015Report (Other academic)
 • 7.
  Hansson, Mikael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Diskrimineringsförbuden i DCFR bok II kapitel 2: några tankar2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den väldiga Draft Common Frame of Reference (DCFR) består av en samling modellregler för en gemensam europeisk ”civillag”. Bland dessa modellregler ryms, i DCFR bok II kap. 2, förbud mot diskriminering på grund av ”kön” eller ”ras eller etniskt ursprung” i samband med ett avtal eller annan rättshandling vars syfte är att tillhandahålla eller leverera varor, andra tillgångar eller tjänster som är tillgängliga för allmänheten. Modellreglerna i DCFR om förbud mot diskriminering motsvarar (nästan) reglerna i direktivet om likabehandling av kvinnor och män i fråga om varor och tjänster (2004/113/EG) och i direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43/EG) samt reglerna i 2 kap. 12 § diskrimineringslagen (2008:567). DCFR:s rättsliga status är visserligen oklar, men den ger tillfälle till en jämförelse mellan regelverken. Den ger dock också tillfälle att analysera och diskutera diskrimineringsförbud och deras utformning. Uppsatsen lånar disposition och anslag från kommentargenren, och den kan läsas som en kommentar, men den syftar framförallt till att, i all anspråkslöshet, lufta några tankar om, i och bakom diskrimineringsförbud, jämförelser och europeiska lagstiftningsprojekt.

 • 8.
  Herlin-Karnell, Ester
  Department of Transnational Legal Studies, Faculty of Law, VU University Amsterdam.
  EU Criminal Law Relocated: Recent Developments2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper seeks to chart recent developments in EU criminal law with particular emphasis on case law delivered after the entry into force of (and in the run up to) the Lisbon Treaty. It begins by set-ting the scene of EU criminal law post the Lisbon Treaty, by briefly sketching the main changes as provided by this Treaty. The specific focus of this paper is however the operation of mutual recognition in this area and the implications of citizenship rights as demon-strated in the Wolzenburg case. In addition, the paper cautiously looks at the notion of an ‘autonomous interpretation’ of EU crimi-nal law as implied by the Court in the recent Mantello case as well as briefly examining the IB case regarding the scope of mutual rec-ognition in the present field.

 • 9.
  Ingvarsson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anfordringsgarantier och oberoende personsäkerheter i europeisk och nordisk rätt2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Study Group on a European Civil Code has presented a set of rules on personal securities. Personal securities for commercial transactions play an important role in world trade today and inde-pendent securities such as on demand guarantees and stand by let-ters of credit have gained in importance during the last decades. The proposed rules are tested on court cases from Denmark and Sweden. When applied to real cases, the results are very similar to those reached by applying already existing rules on independent securities. If the court found the guarantee to be independent, the same result was reached by applying the rules of DCFR. The weaker part of the proposed rules is the effects of the clas-sifications. The novel approach in DCFR not to establish explicit rules on the right to reimbursement and subrogation to other secu-rities when the guarantee is independent, but rather to state that the rules on dependent personal securities should be applied with ap-propriate adaptations, is criticized as too vague.

 • 10.
  Jonsson Cornell, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  In Search for a Theory of Constitutional Interpretation in Congruence with European Human Rights Law2014Report (Other academic)
 • 11.
  Jonsson Cornell, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Processes of International and Constitutional Socialization in Russia: Misconceptions and Overestimations2014Report (Refereed)
 • 12.
  Khort, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Protection of investors in voluntary delisting on the U.S. stock market2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In recent years we have witnessed a significant increasing in the number of voluntary delisted companies from the U.S. stock mar-ket.Delisting has primarily an adverse impact on the minority shareholders’ interests. This study examines the effectiveness of the U.S. current system of investor protection in voluntary delisting. Legal analysis of legislation and court practice, historical overview of the U.S. regulation of delisting, comparative analysis of 28 lead-ing stock markets permitted me to formulate policy implications. The author suggests a substantial re-thinking of the existing rules and practices of delisting stocks from the U.S. equity markets by means of the shareholders’ approval of delisting on the issuer’s request.

 • 13.
  Khort, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Protection of private equity fund investors in the EU2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  On June 8, 2011 the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) was adopted. As a result, the regulatory approach to the private equity regulation was significantly changed – from no regulation to its overregulation. I analyze to which extent private equity fund investor protection should be provided at the legislative level. I consider private equity fund investors not as a homogenous group but as several different ones where each of them has own interests. I also examine what is the most cost-effective regulatory approach to private equity regulation, taking into account interests of private equity fund investors and capital market efficiency. I argue that the AIFMD provides an overprotection of private equity fund investors to the harm of capital market efficiency. I consider co-regulation as the best regulatory approach to private equity regulation.

 • 14.
  Kirilova Eriksson, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  At the Service of Human Rights - The Contribution of the Human Rights Bodies of the OAS to the Protection of Indigenous Peoples' Communal Property2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This article provides an exploration and a comprehensive account of current legal developments as regards the application of underlying prin-ciples (e.g. the pro homineprinciple) of the Inter-American human rights systemand standards with reference to indigenous peoples’ collective rights to ancestral lands and territories. The study covers various aspects of the concept of property as interpreted and elaboratedby the Inter-American Court of Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights in their respective case law. In addition, the author examines the issue of effectiveness of the OAS system with reference tothe supervision of the executionof the IACtHR judgments by the respondent states. The essay also reveals the difficulties and some problems encountered by the state parties to the American Convention on Human Rights in the area of theircompliance with and implementation of international judgments on the domestic level. The author’s aim is, furthermore, to raise the readers’ awareness about the need and significance of greater interaction and cross-fertilization between the jurisprudence and other activities of interna-tional supervisory human rights bodies for the evolution of human rights law as well as for the progressive development of international law in general.

 • 15.
  Konstadinides, Theodore
  School of Law, University of Surrey.
  Civil Protection in Europe and the Lisbon ‘solidarity clause’: A genuine legal concept or a paper exercise2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This working paper will attempt to provide an insight into the ori-gins and added value of the principle of solidarity in the context of the EU’s security strategy. To that effect, it will discuss the ways in which the Article 222 TFEU ‘solidarity clause’ has broadened the notion of ‘threat’ in Europe. It will further attempt to assess the significance of the ‘solidarity clause’ vis-à-vis the level of commit-ment required by Member States for its coherent implementation. It will then compare the Lisbon ‘solidarity clause’ with the so-called ’mutual defence clause’ of Article 42 (7) TEU and finally point into certain 'grey areas' that may have a diminution effect upon the po-litical message concerning the EU as a community based on soli-darity.

 • 16.
  Kumlien, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Finns det ett kristet synsätt på abort?2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svenska kvinnor har sedan 1975 rätt att få göra abort t o m vecka 18 av graviditeten. Men fri abort är inte någon självklarhet. Globalt sett dör varje minut en kvinna i samband med graviditet eller förlossning, och en hög andel av dödsfallen är relaterade till osäkra eller illegala aborter. Artikeln studerar olika kristna och juridiska uppfattningar om abort. Den behandlar hur den katolska kyrkans officiella uppfattning successivt förflyttades till dagens kategoriska fördömande. Vidare beskrivs den svenska rätten från medeltidens tolerans, över hotet om dödsstraff i 1734 års lag, till abortlagen 1975. Slutligen diskuteras hur Svenska kyrkan, liksom kristdemokraterna, med viss eftersläpning, gått i samma riktning som lagen. Artikeln gör även utblickar till Europa och USA. Några slutsatser: Det inte går att urskilja en obruten kristen linje genom historien. Klyftan är ofta stor mellan fördömande normer och verklighetens mer toleranta praktik. Svensk rätt har inte gått från nolltolerans till frigörelse, utan från mildare straff över brutalisering, och åter till humanisering. Kriminalisering har inte någon dämpande effekt på kvinnors benägenhet att göra abort. Länder med liberal lagstiftning, välutbildade kvinnor och utbyggd offentlig barnomsorg har relativt sett färre aborter. Sambandet är tydligt mellan dåliga sociala förhållanden och höga aborttal.

 • 17.
  Käck, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Värdering av tillgångar i en bouppteckning avseende dödsfall: med fokusering på värdering av fastigheter2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Lindqvist, Ingela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige har sedan länge en välutbyggd vattenkraftsindustri där småskaliga anläggningar sett till det faktiska antalet är den helt dominerande driftsformen. I dagens reglering av den småskaliga svenska vattenkraften finns vissa inslag av äldre vattenrätt fortfarande kvar. Vattenrätten har länge varit ett mycket traditionstungt rättsområde men har de senaste årtiondena genomgått omfattande förändringar. Miljöbalkens införande och inte minst EU-rätten har medfört att nya krav ställs på vattenkraften. Den här studien syftar till att redogöra för och analysera några av de mest centrala rättsliga frågeställningar som aktualiseras vid prövningar av småskaliga vattenkraftverk. Framställningen spänner därför över vitt skilda aspekter av prövningen. Det rör sig om allt ifrån ramvattendirektivets genomslag i den nationella rätten till frågan om vilken ställning privilegiebrev från 1700-talet har enligt miljöbalken och rent processrättsliga frågor som rättegångskostnadsfördelning. Detta i hopp om att ytterligare belysa ett både aktuellt och spännande rättsområde.

 • 19.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige?: Ett diskussionsunderlag2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 2008 antogs EU:s bemanningsdirektiv. Enligt direktivet ska medlemsstaterna genomföra en översyn av begränsningar och förbud avseende bemanningsarbete. Direktivet innefattar även en regel om att arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag beträffande anställningsvillkor ska behandlas på samma sätt som om de hade anställts direkt av kundföretaget (likabehandlingsprincipen). Direktivet innehåller vidare vissa bestämmelser om bemanningsanställdas tillgång till anställning, gemensamma inrättningar och yrkesutbildning samt vissa regler om arbetstagarinflytande. Direktivet ska vara genomfört den 5 december 2011. I rapporten analyseras dels direktivets innebörd dels nödvändiga och möjliga åtgärder för att genomföra direktivet i Sverige. Det är fråga om en inledande – delvis tentativ – analys, vilken syftar till att ge underlag och uppslag för en fortsatt diskussion om hur bemanningsdirektivet bör genomföras i svensk rätt.

 • 20.
  Malmberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Vad handlar arbetsrättslig reglering om?: en essä om arbetsrättens uppgifter2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna essä belyser ett flertal olika perspektiv för att förstå och förklara den arbetsrättsliga regleringen. En tes är varit att synen på arbetsrättens uppgifter har ändrats. Tidigare dominerade ett perspektiv där arbetsrätten i princip uteslutande ansågs handla om att ”humanisera” arbetet och skapa förutsättningar för en rättvis fördelning av ett ökande välstånd. Detta perspektiv har successivt ersatts av synsätt som betonar regleringens förhållande till arbetsmarknadens och ekonomins funktionssätt. Vissa förklaringsmodeller framhåller att den arbetsrättsliga regleringen är beroende av de rådande produktionsformerna. Det är alltså de ekonomiska realiteterna som bestämmer rättens innehåll, snarare än tvärtom. Andra förklaringsmodeller ser den arbetsrättsliga regleringen som en marknadsrestriktion vilken skapar inlåsningseffekter, leder till segregation på arbetsmarknaden och motverkar ekonomisk utveckling. Ytterligare förklaringsmodeller framhåller tvärtemot att de arbetsrättsrättsliga reglerna utgör rättvisa och accepterade institutioner som bidrar till ekonomisk utveckling och tillväxt. Enligt ytterligare andra förklaringsmodeller förstås arbetsrätten bäst som ett sätt att internalisera sociala kostnader i företagandet. Working paper

 • 21.
  Marcusson, Lena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Styrning och kontroll i den offentligt finansierade högskolevärlden2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur kan universitet och högskolor styras och kontrolleras så att vi i samhället får den högre utbildning och forskning som vi behöver? Och vilket slags läroanstalter vill vi egentligen ha? Kan styrning och kontroll utformas på ett så flexibelt sätt att olika typer av universitet (professionsuniversitet, breda universitet, spetsinstitutioner, statliga eller privata) kan utvecklas så gynnsamt som möjligt sida vid sida?

  I mitt projekt studerar jag hur den svenska högskolevärlden ser ut med utgångspunkt i en modell som skiljer mellan extern och intern styrning och kontroll men också behandlar de olika verksamheterna, utbildning och forskning, separat. Frågeställningarna studeras utifrån begreppen styrning och kontroll.

  En viktig dimension i arbetet är jämförelsen mellan den styrning och kontroll som präglar den offentliga förvaltningen generellt och högskolevärlden. Kan man urskilja en särskild modell för högskolan eller rör det sig mest om samma generella metoder med vissa anpassningar? Internationella jämförelser är också av stort intresse. Jag studerar särskilt de universitetsreformer som genomförs i våra nordiska grannländer men också i Tyskland.

 • 22.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Christiernsson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Adaptive Management of EU Marine Ecosystems - About Time to Include Fishery2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The article formulates two research questions. The first is how cur-rent knowledge on fish fauna and fishing activities are included in the Marine Strategy Directive (WFD) and the Water Framework Directive (WFD) adaptive planning. The MSD is relatively detailed in specifying such information but provides for considerable dis-cretion for member states as regards what to include in marine strategies. This has specific implications for coastal water as the WFD does not require fish species to be considered as a biological quality element in coastal waters. None of the directives requires member states to address fishing activities in the programmes of measures and this is in some situations not even possible. The sec-ond research question is how the MSD and WFD adaptive plan-ning impacts decisions according to the Common Fishery Policy regulation (CFP regulation), when deciding upon conservation measures. Despite a documented clear political ambition to inte-grate the MSD and WFD with the CFP regulation, integration has not effectively been realised in the legal instruments. A proposal 2013 for a new CFP regulation entails no change in this respect. Ecological sustainability in marine waters is not a legal precondition for economic and social sustainability of fishery.

 • 23.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Pettersson, Maria
  Luleå Tekniska Universitet.
  Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: faktaunderlag till MINT-utredningen2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: ett skogsbruk med produktionshöjande åtgärder som kan överskrida de begränsningar som återfinns i den nu gällande skogsvårdslagen och dess tillämpningsföreskrifter eller annan relevant lagstiftning. Rapportens första del visar den rättsliga kontexten i samband med intensivodling av skog, internationellt, inom EU och i Sverige. Andra delen behandlar författningsändringar. Det är idag rättsligt oklart om vissa intensivodlingar ska ses som jordbruk eller skogsbruk. I rapporten lämnas alternativa förslag till precisering. Intensivodling kan underlättas genom vissa ändringar i skogsvårdslagstiftningen: att i högre grad tillåta odling med vissa utländska trädslag, att den nu gällande arealrestriktionen upphävs för användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial och att tillåta mer kvävegödsling än idag. Förutsättningar i samtliga fall är att (i) åtgärden sker på skogsmarker som visats sakna beaktansvärd betydelse med hänsyn till motstående intressen, (ii) åtgärden tillståndsprövas av Skogsstyrelsen och då ses som ändrad markanvändning, samt (iii) Skogsstyrelsen har sådant beslutsunderlag att den kan bedöma markens värde. Om det inte anses meningsfullt med naturvårdshänsyn vid intensivodling kan nu gällande krav enligt 30 § skogsvårdslagen undantas för de aktuella åtgärderna (utom i kantzoner). Lindringen kan kombineras med kompensationskrav på skogsbrukaren, mer konkret genom ett fondsystem med hänsynsavgift.

 • 24.
  Molitorisova, Alexandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Horizontal Cooperation between National Courts in the EU: An Empirical Study2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This article focuses on the current state of horizontal judicial cooperation and provides an overall image of the working model of different professional judicial and legal associations and networks. Furthermore it touches on two distinct phenomena of jurisprudential judicial cooperation, namely participation on European law development and judicial use of other Member States courts’ case law, and tries to connect these aspects to the practical matters of judicial cooperation through the concept of mutual trust and judicial participation in the European integration. To look at given problems from the perspective of an independent observer, embodied by a judge at a lower level of judiciary structure who is not affiliated to any of the professional associations, can reflect the stalemate at which current horizontal judicial cooperation could freeze if professional judicial associations do not look to the vast possibilities that innovations in information and communication technology can offer. By taking this perspective I point out that improvement in external and internal communication of the associations and the creation of elaborated databases can render the position of professional networks stronger and more effective and foster jurisprudential judicial cooperation which has been until now pushed aside in the reinforcement of the area of freedom, security and justice.

 • 25.
  Reniutz Ursoiu, Naomi
  National School of Political and Administrative Sciences Bucharest.
  Good Administration Quo Vadis: Legality or Efficiency?2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the Council of Europe’s Recommendations 2007(7) good administration is an aspect of good governance, set to deliver economic efficiency through profit oriented public services. Public administrative systems are compelled to become part of the globalised puzzle of market and to adjust their democratic means in dealing with collective interests. The metamorphosis requires different organizational and structural setups, rooted in the leading trends of the 21st century: consumerism, new public management, technology and rights explosion. We might witness the promotion of a ‘consumer model of good administration’,1 a development problematic in terms of legitimacy. Thus we militate for the traditional Weberian structures based on legality, which although contended to be an anachronism, can be efficiently readjusted following standards of good administration firstly and of good governance subsequently. We argue that, macro-decisional level is circumscribed by an all embracing concept of good governance oriented towards economic efficiency, but the micro-levels of public spheres should be centred on good administration standards, the shield and sword of the individual in its interaction with the public administration based on the rule of law and not on economic performance.

 • 26.
  Ritleng, Dominique
  University of Strasbourg.
  The Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms:: A Threat to the Specific Characteristics of the European Union and Union Law?2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Several reasons speak in favour of the accession of the European Union to the European Convention. But the submission of the EU to the jurisdiction of the European Court of Human Rights could jeopardise the specific characteristics of the EU and of EU law. In order to take the specific institutional features of the EU into account whilst recognising the competence of the Court of Strasbourg, the draft agreement provides for amendments to the judicial system of the ECHR. However, it is not certain that the co-respondent and prior involvement mechanisms, like they have been foreseen in the draft agreement, will fulfil this aim. Moreover, EU law and ECHR law do not follow the same logic. Thus, there is a risk that the submission of the EU to the judicial system of the ECHR will alter EU law. And yet nothing has been pro-vided for in the draft agreement to avoid such a risk. To ensure that the external review of compatibility with human rights provi-sions does not undermine the specific characteristics of EU law, you can only hope that the Strasbourg judiciary will allow the Un-ion a margin of appreciation.

 • 27.
  Samuelsson, Joel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Technology and the doctrine of legal sources2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Law is, to a large extent, a manifestation of instrumental rationality - or, in other words, of Technology - making Law, as a discipline, forgetful of itself. It could be argued, e.g., that academic lawyers are all too eager to submit to the dominance of the Other, in the form of other disciplines or, for instance, in the form of Technology itself. A case in point is the question concerning the status of the doctrine of legal sources in the digital era. This question is prompted by the indisputable fact that the ways in which lawyers retrieve legal information have, during the course of the last decade or so, changed significantly on account of the massive proliferation of information technology - extending even into the legal life-world. Need not, then, the doctrine of legal sources change accordingly? Has it not already? In the current essay, it is suggested that these questions - however captivating - should be treated with a measure of skepticism.

 • 28.
  Samuelsson, Joel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utdrag ur ”Tolkningslärans gåta. En studie i avtalsrätt”2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  ”Tolkningslärans gåta. En studie i avtalsrätt” är en liten monografi om den problematik som i modern tid, från Vahlén och framåt, har fått tillhandahålla den grundläggande premissen för den rättsveten-skapliga diskussionen av avtalstolkningsfrågorna. I ett nötskal: Vi vet helt enkelt inte vad som gäller på detta område. Tolkningsläran är påfallande oformlig. Författaren vill mena att det måste vara så, förklarar varför och föreslår ett sätt att komma runt svårigheten, som förutsätter en omtolkning av problemet. Detta utdrag omfat-tar två korta kapitel, i vilka forskningsuppgiften beskrivs och un-dersökningens inriktning pekas ut.

 • 29.
  Sayed, Mosa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Abort inom den islamiska rättstraditionen2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska patientpopulationens stora heterogenitet, exempelvis med hänsyn till etnicitet, kultur, religion och nationell härkomst, kan på olika sätt påverka hur patienter uppfattar vad som utgör god vård. Islam och muslimer utgör idag en del av det svenska samhället och representerar en beaktansvärd del av dem som vänder sig till hälso- och sjukvården. Forskning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svenska kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort inom islam. Syftet med denna artikel är att delvis fylla denna lucka genom att beskriva hur abort behandlats inom den islamiska rättstraditionen samt presentera två abortlagstiftningar från islamiskt färgade rättsordningar (Iran och Tunisien). Kunskap om andra normsystem än det ”svenska” utgör en viktig grund för en god kommunikation. Behovet av kommunikation och försök till förståelse torde öka när en åtgärd inom hälsooch sjukvården, såsom abort, aktualiserar frågor som individen kan förknippa med svåra etiska ställningstaganden. Eftersom religionen för vissa utgör en referensram när de brottas med ställningstaganden som de upplever vara som religiöst, etiskt och psykologiskt känsliga, kan en ökad kunskap om synen på abort i islamisk rätt i bästa fall ge en insikt om hur muslimska abortpatienter har präglats i sina ställningstaganden.

 • 30.
  Stattin, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Närståendetransaktioner på aktiemarknaden: en analys av punkt 4.1 i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Särskilda skyddsbehov uppkommer för aktieägarna i ett aktiemarknadsbolag när bolaget ingår avtal med närstående (så kallade närståendetransaktioner) om att dessa skall få förvärva tillgångar i bolaget. Regler om detta återfinns bland annat i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter, punkt 4.1. Trots regleringen i börsens regelverk återstår emellertid ett antal frågor, till exempel hur närstående- och transaktionsbegreppen skall tolkas samt hur beslutsunderlaget skall utformas och kraven på beslutsfattande i bolaget med anledning av närståendetransaktioner. I denna uppsats blir tolkningen av punkt 4.1 föremål för diskussion.

 • 31.
  Stattin, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Självreglering av institutionella investerares ägarroll: Några synpunkter med anledning av det brittiska förslaget till en ”Stewardship Code”2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In January 2010 the UK Financial Reporting Council announced a consultation for a Stewardship Code aimed at promoting better and more transparent governance practises among UK institutional investors and international institutional investors making investments in the UK. This working paper introduces the proposed Stewardship Code and discusses whether such a code would be of use in a Swedish context. It is concluded that much of what is included in the code is already present in investment policies issued by Swedish institutional investors, thereby making a code superfluous on the Swedish stock market at present. 

 • 32.
  Stattin, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Teckal-kriteriernas kontrollrekvisit: förutsättningar för det allmännas anskaffning av varor och tjänster från hel- eller delägda aktiebolag eller ekonomiska föreningar2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Europarätten tillåter anskaffning av varor och tjänster från helägda kommun- och landstingsägda (eventuellt tillsammans med andra kommuner eller landsting) juridiska personer under förutsättning att de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Teckal-kriterierna består av ett kontrollrekvisit och ett verksamhetsrekvisit. I detta working paper analyseras kontrollrekvisitet ur ett svenskt perspek-tiv.

 • 33.
  Strand, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Defence of Passing On: Loss, Gain and the Award of Damages in Private Enforcement of Competition Law2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper analyses the approach taken to the defence of passing on in the European Commission White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules, issued 2 April, 2008, and the American Modernization Commission’s Report and Recommendations, issued in April, 2007. Focus is on normative reasons presented by the European and American reports, respectively, for allowing defendants to invoke the defence of passing on against claims for damages for a breach of competition law.

  It is argued that as it is excessively difficult to assess who in the chain of distribution has absorbed any portion of an overcharge, it may be necessary to choose between a risk of awarding too little compensation and a risk of awarding too much compensation. It is concluded that it will serve the interest of deterrence best to risk awarding too much compensation.

  It is questioned whether a claimant is unjustly enriched when receiving too much compensation. It is further questioned whether it is important to protect defendants against being liable in multiple damages. Finally, it is concluded that if liability in multiple damages is to be avoided, another solution than the one in the European Commission White Paper should be found.

 • 34.
  Söderström, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bankmän, förtroende och stabilitet: Om könsfördelning i bankstyrelser2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Finansiella företag, och särskilt banker, har en mindre jämn könsfördelning i styrelserna jämfört med andra företag. Forskning visar att kvinnliga styrelseledamöter har högre närvaro, mindre problem med att lägga tid på styrelsearbetet och att kvinnor påverkar hela styrelsen till ökat engagemang. Närvaro, tid och engagemang när det gäller övervakning och kontroll är centrala för hur väl en styrelse övervakar riskerna i ett företag och styr den löpande verksamheten. Detta är särskilt viktigt i finansiella företag och inte minst i banker. Styrningen av enskilda banker kan få återverkningar i hela det finansiella systemet. De nya regleringarna som antagits efter finanskrisen 2008 syftar till att upprätthålla förtroende och stabilitet. Bland annat finns i lagstiftningen numera en begränsning på antalet styrelseuppdrag en och samma person får inneha i finansiella företag. Även de personliga, administrativa sanktioner som införts motledningspersoner i kreditinstitut och värdepappersbolag syftar till ökat ansvarstagande för styrelseledamöter och verkställande direktörer. Artikeln diskuterar mot denna bakgrund könsfördelningen i bankstyrelser och kopplar forskningen kring kvinnors styrelsearbete till regleringssyftena förtroende och stabilitet.

 • 35.
  Söderström, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Regulating Market Manipulation: An Approach to designing Regulatory Principles2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to present an approach to regulating market manipulation. Market manipulation is a form of market abuse; e g spreading false information on the market, entering both a buy and a sell order for the same security at the same price, or concealing ownership when disclosure is required by law. Market manipulation constitutes together with insider dealing what is regulated as prohibited market behavior. As the financial markets are of central importance to our economic system, finding apt regulation thereof is crucial. Market abuse is one of the greatest threats to the well-being of the financial markets. The question regarding market manipulation regulation is how to find a line between harmful trading and strategic trading. The US and EU market manipulation regimes will be described, compared and analysed from a market efficiency perspective. The article results in proposing three principles for approaching the design of market manipulation regulation, namely; 1) the regulation should secure the market functions and enabling the enhancing of investor confidence and market efficiency, 2) the prohibitions should be action-specific and not comprehensively sorted, and 3) the consumer perspective should not be the leading motive for legislation in this field.

 • 36.
  Vladimirova, Vladislava
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
  Contested Political Representation of the Sami in Kola Peninsula, Northwest Russia2014In: Re-Mindings: Co-Constituting Indigenous, Academic, Artistic Knowledges. / [ed] Gärdebo, J., May-Britt Öhman, and Hiroshi Maruyama, Uppsala: Hugo Valentin Centre , 2014, 1, p. 215-227Chapter in book (Refereed)
 • 37.
  Wennström, Bo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  In Search of a New Lens!2011In: Interests and Actors in European Police and Criminal Justice Cooperation: Legal and Practical Challenges / [ed] Bergström, Maria & Jonsson Cornell, Anna, Uppsala: Uppsala Faculty of Law, Uppsala University , 2011, p. 27-32Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Wennström, Bo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättens nya landskap2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stater har inte idag, om de någonsin haft, monopol på regelbildning. De är inbäddade i, begränsas av och deltar i andra regulativa aktiviteter än de enbart nationella tillsammans med andra aktörer på allt från regional till internationell nivå. Nationella myndigheter är dessutom involverade i ständiga förhandlingar med ideella organisationer, andra staters myndigheter, internationella organisationer, standardiseringsorgan, privata företag etc. Sammantaget med andra förändringar har detta skapat ett nytt landskap för rätten. Syftet med artikeln är att i förhållande till rättens nya landskap studera två fundamentala begrepp, nämligen ”lagstiftare” (law makers) och ”lojalitet”. Artikeln ansluter sig därmed till en tydlig internationell trend inom rättsteorin, att försöka ”översätta” fundamentala juridiska och rättsvetenskapliga begrepp som fått sin betydelse i en nationalstatlig kontext till transnationella kontexter. Av särskilt intresse är ”handlande” av aktörer på den transnationell nivå. För att fånga in detta prövas om det i överförd mening går att använda begreppet performativt handlade för att beskriva vad som sker när exempelvis en internationell organisation agerar som ”law-maker”.

 • 39.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Giftfri miljö och rättsutvecklingen på kemikalieområdet2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av 1990-talet har Sverige arbetat med miljömålet en giftfri miljö och ett överordnat internationellt och nationellt mål är att det senast år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det enda kända medel att förlita sig på när det gäller att ”säkerställa” ett långsiktigt skydd av hälsa och miljö är lagstiftning. Eftersom kemikalier är ”rörliga” måste kontrollen av tillverkning m.m. ske såväl globalt, regionalt som lokalt för att bli effektiv. I rapporten analyseras brister i kontrollsystemet för hanteringen av kemikalier i ljuset av miljömålet och nya åtgärder föreslås. En del åskådliggjorda brister finns på ett övergripande plan, t.ex. genomslaget för försiktighetsprincipen internationellt. Andra åter rör sig på lokal nivå, såsom oklarhet huruvida länsstyrelser ska sköta tillsyn över saluföring av kemikalier som sker från tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter eller inte. Exempel på förbättringsförslag är att på EU-nivå bredda definitionen av producent till att också omfatta producenter utanför EU vilket skulle tillåta dessa att själva registrera sina kemikalier vid den europeiska kemikaliemyndigheten. Då kemikaliehanteringen är mycket branschspecifik är ett annat förslag att en motsvarighet till det amerikanska systemet ”Informerad substitution”införs för att modifiera det kunskapsövertag som företagen har i förhållande till myndigheter.

 • 40.
  Åhman, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jag har av Rädda Barnen blivit ombedd att utreda frågan om att inkorporera Barnkonventionen med svensk rätt. I detta uppdrag ingår enligt uppdragsbeskrivningen att ”sammanställa ett faktaunderlag och en analys i frågan. Vidare ska en redogörelse av orsakerna till att Sverige valt att inkorporera vissa internationella dokument tas fram, samt en jämförelse med några länder som har inkorporerat Barnkonventionen, framförallt Norge, göras. Avslut-ningsvis ingår att problematisera kring för- och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen.” I det följande kommer jag att redovisa hur Barnkonventionen har behandlats i svensk rätt. Därefter redovisar jag vilka erfarenheter som finns från inkorporationen av Europakonventionen (den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna), med svensk rätt. Det norska exemplet med Barnkonventionen lyfts sedan fram. Avslut-ningsvis redovisas olika argument för respektive emot inkorporation och vilka argument som får anses väga tyngst. Inledningsvis beskriver jag i korta ordalag hur internationella konventioner behandlas i svensk rätt.

 • 41.
  Österdahl, Inger
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Defer and rule: The relationship between the EU, the European Convention on Human Rights and the UN2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper starts with the respective judgments of the EU Court of Justice (ECJ) in Kadi and Al Barakaat and of the European Court of Human Rights (ECtHR) in Behrami and Saramati. Through this and subsequent case law the paper aims at analyzing and comparing the seemingly contradictory stands taken by the EU General Court, the ECJ and the ECtHR on the relationship between the regional European legal orders and the global UN legal order in matters relating to international peace and security. In the later al-Skeini and al-Jedda judgments there are signs that the ECtHR is modifying its position with respect to the relationship between the European Convention on Human Rights and the UN legal order. It seems as if the ECtHR is getting closer to the ECJ’s approach, or at least is modifying its position in a way which is easier to reconcile with the ECJ’s approach. The recent judgment in Nada confirms the new turn. The analysis of the trends in the case law of the three European courts will include a discussion of the possible effects that the approaching accession of the EU to the European Convention on Human Rights might have on the positions taken.

 • 42.
  Österdahl, Inger
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  The Public-Private in Armed Conflict: The Accountability of Private Security Companies2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This working paper deals with the individual criminal accountability of employees of private security and/or military companies (PSMCs) in armed conflict. From the perspective of international humanitarian law the PSMCs are interesting because they cause theoretical and practical problems to the current legal system. The private character of these companies does not fit in with the presumed public nature of the national armed forces participating in an armed conflict. The difficulties caused by the PSMCs, however, should not be exaggerated. There is plenty of applicable law both within the international humanitarian legal field and in other sub-systems of international as well as domestic law of states. The problems are primarily practical, they turn on the implementation of the current international legislation which falters for different reasons with respect to the “private warriors”. For the time being, the legal system can remain intact and the “private warriors” can be dealt with as if they were either public warriors - i.e. combatants - or civilians. From the normative point of view it is important that there are no holes in the law that would allow the PSMCs to carry out criminal acts without sanction.

1 - 42 of 42
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format