uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Network embeddedness and transfer of information and innovation in MNCS - the dual role of the subsidiary2001Report (Other academic)
 • 2.
  Avotie, Leena
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Chefsrekrytering och kön: en studie av rekrytering och befordring av chefer hos Allmännyttiga Bostadsföretag2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En fråga som har fått allt mer uppmärksamhet både i forskningen och i den allmänna debatten är den manliga dominansen på de högsta chefsbefattningarna. De Allmännyttiga Bostadsföretagen utgör inget undantag i detta sammanhang, vilket har uppmärksammats av företagens samarbetsorganisation SABO. För att förbättra situationen i medlemsföretagen har SABO bl.a. startat upp mentorsverksamhet för sina kvinnliga chefer, och tagit initiativ till en kartläggning av chefsrekryterings- och -befordringsprocessen inom SABO företagen. Syftet med rapporten har varit att redogöra för resultatet av denna kartläggning. Kartläggningen bygger på intervjuer med chefer i ledningsgruppen och styrelseordföranden i tre SABO-företag.

  Enligt forskningen kan man säga att orsaken till att kvinnor inte rekryteras till chefspositioner i högre utsträckning kan relateras till både utbudet av och efterfrågan på kvinnliga chefsaspiranter, d.v.s. orsaker som har att göra med både individers och arbetsgivarnas prioriteringar och handlingar. Dessa två typer av orsaker är dock i mycket hög grad sammanlänkade, vilket innebär att arbetslivets organisationer påverkar inte enbart efterfrågan men också i stor utsträckning utbudet av kvinnliga chefskandidater. Resultatet från intervjuundersökningen antyder att man kan urskilja båda typer av förklaringar till varför just SABO-företagen inte har lyckats rekrytera flera kvinnor till de högre chefspositionerna trots att vissa ansträngningar de facto gjorts för att förbättra situationen.

  Resultatet antyder att utbudet av kvinnliga chefskandidater begränsas främst av bristen på tekniskt kunniga kvinnor samt många kvinnors ambivalens inför ett chefsarbete. Efterfrågan på teknisk kompetens har dock minskat i takt med att branschen har mött nya villkor, vilket har lett till något fler kvinnliga chefsrekryteringar. Resultatet antyder vidare att kvinnorna ibland verkar vara något mer ambivalenta inför ett chefsarbete än män. Samtidigt verkar det saknas kunskap i företagen om vad detta kan bero på. När det gäller efterfrågan på kvinnliga chefer visar resultatet att den begränsas främst av kön på de personer som väljer samt den praxis som präglar rekryteringsprocessen. Det är oftast män som rekryterar och befordrar chefer samtidigt som det inte är ovanligt att deras val präglas av etnocentriska hänsyn och stereotypa uppfattningar om kön och chefsarbete. Dessutom är det sannolikt att stereotypisering och etnocentrism inte enbart påverkar rekryteringsprocessen utan även personalutvecklingsprocessen, vilket är särskilt betydelsefullt med tanke på att de enskilda cheferna har relativt stor makt över sina medarbetares professionella utveckling. Vidare indikerar resultatet att det är relativt vanligt att företagen tillämpar ett informellt förfaringssätt vid rekryteringar och tillsätter ofta chefsposter med interna kandidater, vilket tenderar att missgynna kvinnor eftersom de informella nätverken och det interna utbudet av lämpliga kandidater domineras av män.

 • 3.
  Avotie, Leena
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Mentorprogram i jämställdhetens tjänst: att hjälpa eller stjälpa2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Informella mentorsrelationer är en gammal företeelse i arbetslivets organisationer och enligt många undersökningar spelar dessa en viktig roll för enskilda individers karriärframgång. Ur ett jämställdhetsperspektiv är dock problemet att informella mentorsrelationer inte är lika tillgängliga för kvinnor som för män av ett antal orsaker, vilket gör att kvinnor går miste om det stöd och erfarenhetsutbyte som relationerna erbjuder. Ett sätt att avhjälpa situationen är att arrangera mentorskap i mer strukturerade former, t.ex. genom mentorprogram. Samtidigt finns det studier som visar att den mentorsrelation som utvecklas inom ramen för ett mentorprogram inte har lika stor betydelse för adeptens karriärutveckling som den informella relationen. Å andra sidan når de formella programmen flera kvinnor. Dessutom erbjuder programmen en arena där det är möjligt att driva jämställdhetsarbete i mer systematiska former än vad som är möjligt inom ramen för de informella relationerna. Syftet med denna studie har därför varit att kartlägga vilken potential mentorprogrammen har för att förbättra jämställdhet på chefsnivåer samt hur denna potential används.

  Ett stort problem vid jämställdhetsarbete är den dubbelhet som karaktäriserar karriärens villkor. Å ena sidan innehåller organisationer strukturer och praktiker som gör villkoren mer gynnsamma för män än för kvinnor. Å andra sidan gestaltar den verklighetsbild som har tolkningsföreträde i organisationer karriärens villkor som könsneutrala och lika för alla. Denna bild är mycket svår att ifrågasätta. Föreställningen om den könsneutrala organisationen leder till att jämställdhetsproblematiken uppfattas av både kvinnor och män som något vars upphov och konsekvenser kan förknippas med kvinnorna själva snarare än med organisationen. Utan att känna till hur de könsrelaterade villkoren ser ut kan det vara lätt för människor att avfärda såväl kraven på förändring som särskilda stödåtgärder som otillbörliga. Att synliggöra de strukturer och praxis i arbetslivet som gör villkoren olika för män och kvinnor är därmed ett viktigt inslag i jämställdhetsprojekt.

  För att kartlägga hur sådana mentorprogram som har ett jämställdhetsmål arbetar med jämställdhet genomfördes dels en intervjuundersökning som riktade sig till ett antal programarrangörer, dels en enkätundersökning som besvarades av adepter och mentorer. Resultatet från dessa undersökningar indikerar att programmen når relativt goda resultat på individnivå, d.v.s. när det gäller de individuella adepternas professionella utveckling och rörlighet, samtidigt som det är mycket ovanligt att (de interna) mentorprogrammen utnyttjar hela den potential som de inrymmer för att befrämja jämställdhet i en organisation. Programmen karaktäriseras av ett starkt individfokus.

  Fokuseringen på individen och hennes utveckling kan vara positivt. Resultatet visar dock att den också skapar uppenbara problem att hantera dels det motstånd mot jämställdhetsmålet som orsakas av den manliga dominansen, dels den normerande påverkan som mäns intressen och organisatoriska erfarenhet har på sättet att uppfatta verkligheten. Därför finns det en risk för att programmen accepterar de givna begränsningarna och arbetar endast med att försöka förbättra situationen inom ramen för dessa begränsningar. Om man istället utnyttjade programmens hela potential, och planerade för programmen så att de tjänade jämställdhetsmålet som en helhet, skulle programmen kunna bidra till uppluckring av de strukturella och kulturella begränsningar som reproducerar könssegregering.

 • 4.
  Boari, Christina
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Presutti, Manuela
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Social capital and entrepreneurship inside an Italian cluster: empirical investigation2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper aims to explain the role of local context in the development of start-ups’ social networks, according to a sociological perspective of entrepreneurship, which considers social capital as a main factor of success for the growth of young firms. This research problem is dealt with in connection with the more consolidated theoretical studies of clustering phenomena, which have attributed to social networks a central role in explaining the concentration of the entrepreneurial process in restricted geographical areas. The research model adopted to measure social capital is based on a personal elaboration of the framework developed by Nahapiet and Ghoshal, which considers social capital as a heterogeneous resource, constituted by a structural, relational and cognitive component. The strong turn of external relationships by the start-ups can justify our choice to consider these as a unit of analysis. In particular, we analysed social capital in the dyads of networks between start-ups located in an industrial Italian cluster and their customers. The results of our analysis are quite contrasting with the most accredited hypotheses in the studies, showing that a strong incidence of the local factor can only partially help start-ups. A strong impact of local context, in fact, has a positive influence on the relational and cognitive dimension of social capital bringing the immediate advantage to reduce the costs of control and to develop trust in the business relations. However, it has a negative impact on the structural dimension of the social capital, hindering knowledge transfer, value information and new ideas.

 • 5.
  Drogendijk, Rian
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Using an optimal matching procedure to analyze foreign expansion processes2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  With the increasing interest in complex and dynamic processes in the field of IB, the call for systematic analyses of rich datasets is often heard. In this paper I use an an Optimal Matching (OM) procedure (cf. Abbott, 1990; Abbott and Tsay, 2000; Sabherwal and Robey, 1993) to analyze the foreign expansion processes of firms. I argue that OM offers a fruitful approach for the analysis of qualitative and longitudinal data on internationalization processes. It is used to identify typical ‘sequences of events’, in the current paper: sequences of expansion steps by internationalizing companies.

  I collected data on the expansion processes of thirteen firms entering the emerging markets in Central and Eastern Europe through field interviews and analysis of archival sources. Analyzing the resulting thirteen expansion processes with OM results in three distinct ‘typical expansion processes’, which can be meaningfully interpreted in correspondence with existing literature on growth strategies. With these findings, this paper goes beyond testing existing models on the internationalization of the firm, such as the Uppsala model (Johanson and Vahlne, 1977), and answers to the call for investigations on the differentiated expansion strategies of modern MNCs (Johanson and Vahlne, 1990; Autio, Sapienza and Almeida, 2000; Buckley and Ghauri, 2004).

 • 6.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The concept of learning in the Uppsala internationalization process model : a critical review2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In behavioral models dealing with the internationalization process, such as the Uppsala Internationalization Process Model, knowledge and learning have a profound impact on how the firm is seen to approach foreign markets. In the light of recent work on learning in organizations, this paper addresses some issues related to how the process of learning is conceptualized in the Uppsala Model. It is argued that a more narrow interpretation of learning is applied by the model builders than the literature allows for, which limits the ability of the model to explain certain forms of internationalization behavior. It is also claimed that perceiving a firm to be a loosely coupled organization causes some problems in relation to the model’s possibility to predict internationalization behavior. The consequences of the strong emphasis on individuals as the holders of market-specific knowledge are also discussed. The paper concludes with some remarks on the emergence of interesting research issues about internationalization behavior if a broader concept of organizational learning is applied.

 • 7.
  Hadjikhani, Amjad
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bengtson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  An interaction model for consumer-retailer relationships2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Repurchasing is one of the crucial marketing areas that has recently occupied the attention of both researchers and marketing managers of retailers. While most consumer-retailer relationship studies concern the behaviour of either retailer or consumer, this article develops a notion of the relationship as an interactive phenomenon that needs an integrative approach in which the characteristics and behaviour of both parties are taken into consideration. By using the relationship theory to expose the repurchasing behaviour of consumers, the attempt is to further enlarge the understanding of relationship interdependencies between retailers and consumers. The discussion put forward in this article is based on a research proposal and application that formed the starting ground for a larger research project at the Department of Business Studies at Uppsala University. The research project involves four senior staff and three doctoral candidates and was started in 2003. The purpose of this article is to develop an interaction model for relationships between consumers and retailers based on earlier research in the area, thereby opening up a new research field. This model will in future years be used for empirical studies of both a qualitative and a quantitative nature, which may further revise and / or confirm the statements made here.

 • 8.
  Holmqvist, Mikael
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Experiential learning processes of exploitation and exploration within and between organisations: an empirical study of product development2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper empirically examines the relationship between exploitation and exploration in intra- and interorganisational learning processes. Exploitation is about creating reliability in experience and thrives on productivity and refinement. Exploration is about creating variety in experience and thrives on experimenting and innovating. Specifically, the paper explores four learning processes: (a) How intraorganisational exploitation generates interorganisational exploration; (b) how interorganisational exploration generates intraorganisational exploitation; (c) how interorganisational exploitation generates intraorganisational exploration; and (d) how intraorganisational exploration generates interorganisational exploitation. The empirical data consists of two case studies of organisational learning in product development processes of one Scandinavian and one American software producer and their respective interorganisational collaborations with business partners. The findings show how exploitation can be a cause for exploration, and vice versa, that moreover may transcend learning levels. The mechanisms by which such dynamics are generated are discussed. Overall, the framework as proposed in the paper further develops existing theories on organisational learning, by proposing how exploitation and exploration are empirically interlaced within and between organisations.

 • 9.
  Hägg, Ingemund
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ekonomer i arbetslivet 2000 - studenter från Uppsala universitet2001Report (Other academic)
 • 10.
  Hägg, Ingemund
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Grundutbildningen vid företagsekonomiska institutionen 1958 – 2008: några nedslag och reflektioner2008Report (Other academic)
 • 11.
  Hägg, Ingemund
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur bedömer ekonomer i arbetslivet sin universitetsutbildning?2000Report (Other academic)
 • 12.
  Hägg, Ingemund
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Uppsalaekonomer i arbetslivet 2002: studenter utexaminerade 19992003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas resultaten från en enkätundersökning med Uppsalaekonomer som utexaminerades 1999 och således varit ute i arbetslivet några år. Uppgifter ges om var de arbetade, om deras arbetsuppgifter och inkomster samt om hur de såg på sin utbildning i förhållande till arbetsuppgifterna. Den positiva bild som framträder har stora likheter med vad som gäller för de andra stora universiteten. I fortsatt förbättring av utbildningen krävs fokus på en bred utbildning som inte är snävt yrkesorienterad, på vetenskaplig grund och självständigt arbete.

 • 13.
  Kostrzewa, Agata
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Offentlig upphandling i praktiken: en fallstudie av Brommageriatriken AB2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten belyser ett exempel på praktisk tillämpning av upphandlingsförfarandet inom vård och omsorg. Fallet som skildras är en geriatrisk klinik i Stockholm, Brommageriatriken AB, från och med tiden innan företaget blivit personal ägt till och med våren 2007 då det efter en förlorad upphandling köptes upp av upphandlingsvinnaren. Fallstudien baseras på ett antal offentliga dokument, tidningsartiklar och åtta intervjuer med representanterna för samtliga inblandade parter: Brommageriatriken AB, Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms sjukhem som vann upphandlingen. Bilden ges att beslutet att upphandla offentlig verksamhet ofta medför ekonomiska problem för det upphandlade företaget som på kort tid får ställa om sin verksamhet till marknadsmässiga villkor. Vidare, om företaget förlorar upphandlingen om sin egen verksamhet vid ett senare tillfälle kan det riskera att avvecklas. Sist men inte minst är det främst stora och kapitalstarka aktörer som gynnas vid upphandlingsförfarandet då de kan erbjuda lägre pris på anbudet samt riskerar mindre vid en eventuell upphandlingsförlust.

 • 14.
  Lampou, Konstantin
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Traits and skills for managerial leadership : a virtue theory approach2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a contemporary study of traits and skills for managerial leadership which applies a virtue theory approach from moral philosophy. A classification of virtues for leadership is proposed. Traits and skills as virtues are divided in four categories: general intellectual, specific intellectual, general moral and specific moral. The model is substantiated by an example of a detailed catalogue of virtues for managerial leadership.

 • 15.
  Lindfelt, Lise-Lotte
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Corporate social responsibility in the new global economy2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper is a discussion of the rights and responsibilities of global corporations. Multinational and transnational corporations of the new economy face a serious difficulty in being ethical today. The environment is subject to the enormous influence of material monism and ethics becomes at times a question of profits. This paper discusses a few aspects on ethical marketing strategies, the use of ethical codes and corporate survival under the pressures of increasing globalization. The purpose of the paper is to investigate the situation of the individual global company in handling the issue of corporate ethical responsibility. Is ethical action a dilemma or an opportunity?

 • 16.
  Lindstrand, Angelika
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Network routines and change of network configuration2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The business opportunities that arise for a firm induce it to consider how useful its existing capabilities and knowledge are when seeking opportunities. Firm knowledge and capabilities have been shown to be dependent on the firm’s business network. In this paper we discuss that firms, by learning how to do business and how to acquire needed knowledge through interaction with its network, develop routines that are specific for handling the network. Firms also learn which network configuration provides the most benefit. The routinization of this knowledge leads to specific network configurations, which is viewed as the firms existing capabilities to exploit business opportunities. The purpose of this paper is thus, to develop a conceptual framework for understanding how a firm’s business opportunities influence its perceived usefulness of network routines and how this perception will influence its learning, performance and network configuration. We seek to fill a research gap in our knowledge of network routines and their effects on firm performance and network configuration. We argue that business opportunities guide the firm’s perceived usefulness of its network routines, and that network routines, as realizations of the firm’s theory-in-use, guide the firm’s perception of useful knowledge in learning processes to come. What a firm perceives as its current successfully applied options, with respect to similar situations in the past, will thus affect what other knowledge the firm perceives as useful. Such theory-in-use is related to the firm’s network routines and network configuration. Changes in network routines and network configuration, instigated by double loop learning, is then discussed.

 • 17.
  Neu, Elizabeth
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Att sätta lön - om chefens roll och handlingsutrymme : en förstudie om lönesättningen på Flextronics i Västerås2002Report (Other academic)
 • 18.
  Noorderhaven, Niels
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hermeneutic methodology and international management research2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  International management research seems to be victim of a identity crisis. It is not clear whatmakes international management different enough to regard it a separate research field. Inthis paper it is argued that this has to do with the tendency in international managementresearch to adopt a methodology akin to the logical-empiricism of the natural sciences (theword ‘methodology is used here to refer to the ontological and epistemological assumptionson which research is based). If the challenges formed by the unique character of the field ofinternational management are thought through radically, this leads to a turn away from thelogical-empiricist model, and towards a methodology which does justice to the fundamentalproblems of bridging distance which are typical for international management. This distancecan be of a geographical, social, political, economic, cultural or linguistic nature. The problemof bridging distances exists for practitioners of international management, as well as forresearchers in this field. Hermeneutics, in which the problem of bridging the distance betweenan interpreting subject and the phenomena to be interpreted is given a central position, isdiscussed as a particularly fruitful methodology for international management research. As anexample, a hermeneutic reading of a number of clinical studies of international joint venturesis presented.

 • 19.
  Svensson, Birgitta
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Redovisningsinformation för kreditbeslut2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In financial accounting theory there is a gap between the theories concerning the use ofaccounting information and the use of accounting information in practice. The purpose of thisinvestigation is to assist in bridging this gap. In the study, the perceived content and thequality of accounting information is analysed. In the first part of the study I examineinformation needs among creditors making financial decisions concerning small and medium-sizedfirms. In a second part, the focus lies on the providers of accounting information and onpossible changes in accounting standards. The providers are represented by accountants andauditors. The results of the study aims to provide the Swedish Board of Financial Accountingand other standard setters with information that can be used for setting accounting standardsin the future.

1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf