Logotyp: till Uppsala universitets webbplats

uu.sePublikationer från Uppsala universitet
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Science (Upphörd 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences (Upphörd 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations in medicine (Upphörd 1970-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations in science (Upphörd 1970-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations in social sciences (Upphörd 1970-12-31)
   • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
   • Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis
   • Acta Instituti Upsaliensis iurisprudentiae comparativae
   • Acta phytogeographica Suecica
   • Acta Societatis linguisticae Upsaliensis (Upphörd 1992-12-31)
   • Acta Societatis theologicae Upsaliensis. Nova series (Upphörd 1963-12-31)
   • Acta Universitatis Upsaliensis
   • Aesthetica Upsaliensia
   • Annual Reports - Department of Medical Cell Biology
   • Arbetsrapporter / Kulturgeografiska institutionen
   • Arbetsrapporter / Uppsala universitet, Institutionen för Östeuropastudier
   • Arbetsrapport - Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
   • Arcus sacri
   • Ars Suetica: skrifter
   • Aun
   • Bebyggelsehistorisk tidskrift
   • Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations
   • Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala (Upphörd 1992-12-31)
   • Cefo Publication Series
   • Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
   • CIND research paper
   • Coast to coast-books
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Arts
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 2008-09-02)
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 2008-09-02)
   • Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Science (Upphörd 1993-12-31)
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology (Upphörd 2008-09-02)
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences (Upphörd 2008-09-02)
   • Degree Project in Sustainable Destination Development
   • De lege: årsbok / Juridiska fakulteten i Uppsala
   • Diakonivetenskapliga institutets skriftserie
   • Digitala skrifter från Hugo Valentin-centrum
   • Digitala skrifter från Nordiska språk
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Educational Sciences
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences
   • Dissertations and documents in cultural anthropology : DICA
   • Dissertations in cultural anthropology: DICA (Upphörd 2005-01-01)
   • DoCS
   • Doctoral thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
   • Economic studies
   • ELEKTRO-E
   • ELEKTRO-MEF
   • ELEKTRO-MFE
   • ELEKTRO-T
   • Endangered languages and cultures
   • Etnolore
   • Examensarbete i logopedi (Upphörd 2016-03-30)
   • Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper
   • Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi
   • Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (Upphörd 2023-12-31)
   • Figura: Uppsala studies in the history of art
   • Folia historica Upsaliensia (Upphörd 1970-12-31)
   • Forskning om funktionshinder pågår
   • Forskningsrapport : Research report / Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet
   • FoSam Rapport - Forum för samverkan, Uppsala universitet
   • FREIA Report
   • FUMS rapport: Arbetsrapporter om modern svenska
   • Futhark: International Journal of Runic Studies
   • FYSAST
   • Geografiska regionstudier (Upphörd 2013-04-10)
   • Geographica
   • Global Migration: Consequences and Responses - RESPOND Working Paper Series
   • Gotland University Press
   • Handikappforskning pågår: aktuellt om forskning på handikappområdet
   • Historia litterarum
   • Historia religionum
   • Introductory research essay / Department of Animal Ecology, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University
   • IT
   • IT licentiate theses / Uppsala University, Department of Information Technology
   • Kriterium
   • kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology
   • Laokoon: Swedish studies in aesthetics (Upphörd 1969-12-31)
   • Licentiate theses / Faculty of Pharmacy, Uppsala University
   • Licentiate thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
   • Litteratur och samhälle: meddelande från Avd. för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen, Uppsala
   • Magisterarbete i logopedi
   • Master's Theses in Sociology of Education
   • Masterarbete i logopedi
   • Masteruppsaster i Etnologi och Folkloristik
   • Masteruppsatser i kulturantropologi
   • MATVET Additiv
   • MATVET Energiteknik
   • MATVET-F
   • MATVET-K
   • MATVET Materialteknik
   • MATVET-Q
   • Meddelanden / Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
   • Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet
   • Meddelanden från Uppsala universitets geografiska institutioner. Ser. A (Upphörd 1987-12-31)
   • Minor Field Study
   • Missio
   • Multiethnica: journal of the Hugo Valentin Centre
   • Musikvetenskapliga serien i Uppsala (MSU)
   • Namn och Samhälle
   • Nomina Germanica: arkiv för germansk namnforskning
   • Nordiska texter och undersökningar
   • Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. A, Astronomy and mathematical sciences
   • Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. C, Botany, general geology, physical geography, paleontology and zoology
   • Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. 5, volumen extra ordinem editum
   • Occasional paper / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
   • Occasional papers / Institutionen för allmän och jämförande etnografi vid Uppsala universitet
   • Occasional papers in archaeology
   • Opuscula historica Upsaliensia
   • Opuscula Uralica
   • Orientalia Suecana
   • Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
   • Outlook on Civil Society
   • Pedagogisk forskning i Uppsala
   • Psychologia et sociologia religionum
   • Psychologia religionum (Upphörd 1984-12-31)
   • RAAS. Reports on Asian and African studies
   • Rapport / Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning
   • Rapporter från forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi
   • Rapportserie / Kvalitet och utvärdering
   • Rapportserie från avdelningen för kvalitetsutveckling
   • Rapportserie från Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling
   • Rapportserie från Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande
   • Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala: Uppsala research reports in the history of religions
   • Report / Department of Peace and Conflict Research
   • Research report / Uppsala University, Department of Information Science
   • Runrön: runologiska bidrag
   • SAMINT-HDU
   • SAMINT-IE
   • SAMINT-LKF
   • SAMINT-MIA
   • SAMINT-MILI
   • SAMINT-STS
   • Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok
   • Scripta minora Bibliothecae regiae Universitatis Upsaliensis
   • Serie 506
   • Självständigt arbete i informationsteknologi
   • Skeptronhäften
   • Skrifter / Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
   • Skrifter / utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
   • Skrifter från Centrum för genusvetenskap / Crossroads of knowledge
   • Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala
   • Skrifter rörande Uppsala universitet. B, Inbjudningar
   • Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia
   • Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala
   • Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
   • Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
   • Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialektavdelningen. A
   • Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala
   • Skrifter utgivna vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet
   • Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures
   • Slovo: Journal of Slavic Languages and Literatures (Upphörd 2014-01-01)
   • South Asian Studies
   • Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning
   • Studia Anglistica Upsaliensia
   • Studia biblica Upsaliensia
   • Studia Byzantina Upsaliensia
   • Studia Celtica Upsaliensia
   • Studia cibi nutritionisque Upsaliensia
   • Studia didactica Upsaliensia
   • Studia doctrinae Christianae Upsaliensia (Upphörd 1991-12-31)
   • Studia ethnologica Upsaliensia
   • Studia Germanistica Upsaliensia
   • Studia Graeca Upsaliensia
   • Studia Historica Upsaliensia
   • Studia historico-ecclesiastica Upsaliensia
   • Studia Indoeuropaea Upsaliensia
   • Studia Iranica Upsaliensia
   • Studia iuridica Upsaliensia (Upphörd 1977-12-31)
   • Studia Latina Upsaliensia
   • Studia Linguistica Upsaliensia
   • Studia Missionalia Svecana
   • Studia Missionalia Upsaliensia (Upphörd 2000-12-31)
   • Studia multiethnica Upsaliensia
   • Studia musicologica Upsaliensia
   • Studia numismatica Upsaliensia
   • Studia oeconomiae negotiorum
   • Studia oeconomica Upsaliensia
   • Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia
   • Studia philosophica Upsaliensia
   • Studia psychologica clinica Upsaliensia
   • Studia psychologica Upsaliensia
   • Studia Rhetorica Upsaliensia
   • Studia Romanica Upsaliensia
   • Studia Semitica Upsaliensia
   • Studia Slavica Upsaliensia
   • Studia Sociologica Upsaliensia
   • Studia statistica Upsaliensia
   • Studia textilia
   • Studia Turcica Upsaliensia
   • Studia Uralica et Altaica Upsaliensia (Upphörd 1989-12-31)
   • Studia Uralica Upsaliensia
   • Studier i idé- och lärdomshistoria (Upphörd 1988-12-31)
   • Studier i utbildnings- och kultursociologi
   • Studier till en svensk ortnamnsatlas
   • Studies in African Archaeology
   • Studies in Bioethics and Research Ethics
   • Studies in Educational Policy and Educational Philosophy: Research Reports
   • Studies in Global Archaeology
   • Studies in Global Migration: Societal Challenges
   • Studies in Mediterranean Archaeology
   • Studies in Religion and Society
   • Studies in Social Work
   • Svenska i utveckling
   • Svenska Linnésällskapets årsskrift
   • Svenska växtsociologiska sällskapets handlingar (Upphörd 1926-12-31)
   • Svensk botanisk tidskrift
   • Symbolae botanicae Upsalienses
   • Symposia Universitatis Upsaliensis annum quingentesimum celebrantis (Upphörd 1980-12-31)
   • Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University
   • The Cefo Interdisciplinary Working Paper Series (Cefo-IWPS)
   • Theses within Digital Humanities
   • The VIEWS Risk Monitor
   • TVE
   • TVE-E (Upphörd 2020-01-01)
   • TVE-F (Upphörd 2020-01-01)
   • TVE-K (Upphörd 2020-01-01)
   • TVE-LKF (Upphörd 2020-01-01)
   • TVE-MFE (Upphörd 2020-01-01)
   • TVE-MILI (Upphörd 2020-01-01)
   • TVE-Q (Upphörd 2020-01-01)
   • TVE-STS (Upphörd 2020-01-01)
   • U.U.D.M. HPM project reports
   • U.U.D.M. project report
   • U.U.D.M. report / Uppsala University, Department of Mathematics
   • UCDP Papers
   • UNGI rapport (Upphörd 1995-12-31)
   • Universen: en tidning för Uppsala universitets medarbetare
   • UPKEM C
   • UPKEM D
   • UPKEM E
   • UPKEM L
   • Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine
   • Uppsala dissertations from the Faculty of Science (Upphörd 1993-12-31)
   • Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology
   • Uppsala Dissertations in Mathematics
   • Uppsala Faculty of Law Working Paper
   • Uppsala Housing and Urban Studies
   • Uppsala Interdisciplinary Gender Studies
   • Uppsala Jewish Studies
   • Uppsala multiethnic papers
   • Uppsala North American Studies Series
   • Uppsala Papers in Africa Studies
   • Uppsala papers in economic history. Basic reading
   • Uppsala papers in economic history. Research report
   • Uppsala papers in economic history. Working paper
   • Uppsala Papers in Economic History (UPEH)
   • Uppsala papers in financial and business history
   • Uppsala papers in financial history
   • Uppsala Philosophical Studies / Uppsala University, Department of Philosophy
   • Uppsala Prints and Preprints in Philosophy
   • Uppsala Studies in Conservation
   • Uppsala Studies in Cultural Anthropology
   • Uppsala Studies in Economic History
   • Uppsala Studies in Education
   • Uppsala Studies in Egyptology
   • Uppsala Studies in Faiths and Ideologies
   • Uppsala Studies in History of Ideas
   • Uppsala studies in history of science
   • Uppsala Studies in Human-Computer Interaction
   • Uppsala Studies in Media and Communication
   • Uppsala Studies in Philosophy of Religion
   • Uppsala Studies in Social Ethics
   • Uppsala Studies in Systematic Theology and Worldviews
   • Uppsala Studies on Eastern Europe
   • Uppsala studies on the Soviet Union and Eastern Europe (Upphörd 1988-12-31)
   • Uppsala theses in computing science
   • Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger
   • Uppsala universitets årsskrift (Upphörd 1960-12-31)
   • Uppsala University Coin Cabinet Working Papers
   • Uppsala University Holocaust and Genocide Studies Publications
   • Uppsala Women's Studies. A, Women in Religion
   • Uppsala Women's Studies. B, Women in the Humanities
   • Uppsatser inom arkivvetenskap
   • Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap
   • Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap
   • Uppsatser Kulturgeografiska institutionen
   • UPTEC E
   • UPTEC ES
   • UPTEC F
   • UPTEC IT
   • UPTEC K
   • UPTEC Q
   • UPTEC STS
   • UPTEC W
   • UPTEC X
   • Utbildningshistoriska meddelanden
   • UURIE / Uppsala universitet, Institutitionen för teknikvetenskaper
   • VIEWS Working Paper Series
   • Vilda växter
   • Working paper / Department of Economics, Uppsala University (Online)
   • Working paper / Department of Economics, Uppsala University (Print) (Upphörd 2009-04-17)
   • Working paper / Department of Government, Uppsala University
   • Working paper / Department of Statistics, Uppsala University
   • Working paper / Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet
   • Working paper / Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala University
   • Working paper / Uppsala Center for Labor Studies, Uppsala University
   • Working Paper Series / Juridiska institutionen
   • Working paper series / Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
   • Working Papers in Geography
   • Working papers in transport and communication history
   • Zoon. Suppl. (Upphörd 1976-12-31)
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Antikens kultur och samhällsliv
   • Arabiska
   • Arameiska/syriska
   • Arkeologi
   • Arkeologi (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Arkivvetenskap
   • Assyriologi
   • Barn- och ungdomsvetenskap
   • Bibelvetenskap
   • Biblioteks- & informationsvetenskap
   • Bild och Media
   • Biologi (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Byggnadsvård (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Data- och systemvetenskap
   • Datorkommunikation (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Didaktik
   • Didaktiska perspektiv på språk och matematik i tidiga skolår
   • Digitala medier
   • Digital humaniora
   • Egyptologi
   • Ekonomisk historia
   • Energiteknik (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Engelska (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Estetik
   • Estniska
   • Etik
   • Etnologi
   • Etnologi (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Euroculture
   • Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp
   • Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp
   • Examensarbete för magisterexamen i radiografi
   • Examensarbete för masterexamen i radiografi
   • Examensarbete Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning
   • Farmaceutisk bioinformatik
   • Farmaceutisk biokemi
   • Farmaceutisk biovetenskap
   • Farmaceutisk farmakologi
   • Farmaci
   • Farmakokinetik
   • Farmakoterapi
   • Finska
   • Finsk-ugriska språk
   • Folkhälsovetenskap
   • Folkhälsovetenskaplig uppsatskurs C
   • Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi
   • Franska
   • Freds- och konfliktkunskap
   • Fysioterapi
   • Fördjupningskurs i religionsvetenskap
   • Fördjupningsprojekt i medicinsk biokemi och mikrobiologi
   • Företagsekonomi
   • Företagsekonomi (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Gamla testamentets exegetik
   • Genetisk vägledning
   • Genusvetenskap
   • Geofysik
   • Geografi
   • Geografi (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Geovetenskap
   • Geovetenskap (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Gestaltning i konvergerande medier (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Global miljöhistoria
   • Grekiska
   • Handelsrätt
   • Hebreiska
   • Hem- och konsumentkunskap
   • Hindi
   • Historia
   • Historia (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Hydrologi
   • Hållbar destinationsutveckling
   • Hållbar utveckling
   • Idé- och lärdomshistoria
   • Idrott och hälsa
   • IKT och media
   • Indologi
   • Industriell design (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Informatik (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Informationssystem
   • International Humanitarian Action
   • Iranska språk
   • Italienska
   • Juridik (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Jämförande indoeuropeisk språkforskning
   • Kemi
   • Kinesiska
   • Konstvetenskap
   • Konstvetenskap (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Kostvetenskap
   • Kulturantropologi
   • Kulturgeografi
   • Kulturvård
   • Kulturvård (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Kurdiska
   • Kvalitetsteknik (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Kyrkohistoria (Upphörd 2021-01-01)
   • Kyrko- och missionsstudier
   • Kyrkovetenskap (Upphörd 2021-01-01)
   • Latin
   • Ledarskap och organisation (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Lingvistik
   • Litteraturvetenskap
   • Logopedi
   • Logopedi
   • Läkemedel
   • Läkemedelsanvändning
   • Läkemedelsutveckling
   • Masteruppsats i implementering, transformativt lärande och hållbarhet
   • Matematik (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Material
   • Materialvetenskap (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Medicinsk biokemi och mikrobiologi
   • Medie- och kommunikationsvetenskap
   • Meteorologi
   • Miljö- och kvalitetsledning (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Missionsvetenskap (Upphörd 2021-01-01)
   • Musei- och kulturarvsvetenskap
   • Människa-datorinteraktion
   • Mänskliga rättigheter
   • Nationalekonomi
   • Naturgeografi
   • Nya testamentets exegetik
   • Osteologi (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Pedagogik
   • Pedagogik, fortsättningskurs C
   • Pedagogik (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, fortsättningskurs C
   • Pedagogiskt ledarskap
   • Persiska
   • Polska
   • Praktisk filosofi
   • Professionell svenska
   • Programvaruteknik (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Projektarbete i medicinsk biokemi och mikrobiologi
   • Psykologi
   • Religion i fred och konflikt
   • Religionsbeteendevetenskap (Upphörd 2021-01-01)
   • Religionsfilosofi (Upphörd 2021-01-01)
   • Religionshistoria (Upphörd 2021-01-01)
   • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
   • Religionspsykologi (Upphörd 2021-01-01)
   • Religionssociologi (Upphörd 2021-01-01)
   • Religionsvetenskap
   • Religionsvetenskap (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Renässansstudier (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Retorik
   • Ryska
   • Ryska (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Samhällsgeografi
   • Samhällsgeografi (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Samhällskunskap
   • Samiska
   • Semitiska språk
   • Serbiska, kroatiska, bosniska
   • Skandinavistik
   • Socialt arbete
   • Sociologi
   • Spanska
   • Specialpedagogik
   • Speldesign
   • Speldesign (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Språkteknologi
   • Statistik
   • Statistik (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Statsvetenskap
   • Svenska
   • Svenska som andraspråk
   • Svenska som andraspråk för lärare i gymnasiet
   • Svenska språket/Nordiska språk
   • Systematisk teologi med livsåskådningsforskning (Upphörd 2021-01-01)
   • Teoretisk filosofi
   • Textilt hantverk
   • Textilvetenskap
   • Toxikologi
   • Tros- och livsåskådningsvetenskap
   • Turismvetenskap (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Turkiska språk
   • Tyska
   • Utbildningssociologi
   • Utbildningsvetenskap
   • Utvecklingsstudier
   • Vindkraft - Kandidatuppsats i energiteknik
   • Vindkraft - Kandidatuppsats i vindkraftprojektering
   • Vårdvetenskap
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Apotekarprogrammet
   • Avancerad webbprogrammering, 120 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Barnmorskeprogrammet
   • Beteendevetenskapligt kandidatprogram
   • Biomedicinprogrammet
   • Biomedicinska analytikerprogrammet
   • Byggnadsantikvarieprogrammet
   • Byggnadsantikvarieprogrammet, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik
   • Civilingenjörsprogrammet i energisystem
   • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
   • Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi
   • Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik
   • Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
   • Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
   • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
   • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap
   • Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle
   • Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram
   • Datavetenskapliga magisterprogrammet
   • Datorgrafik och animation, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Design och konstruktion, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Dietistprogrammet
   • Distribuerade system och komponenter, 120 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Ekologiprogrammet, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Ekonomie kandidatprogrammet
   • Ekonomi och ledarskap för hållbar utveckling, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Ekonomprogrammet
   • Ekonomprogrammet, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Filmisk gestaltning, 3D-grafik och animation, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Fristående kurs
   • Fysikerlinjen (Upphörd 1990-08-31)
   • Fysioterapeutprogrammet
   • Föremålsantikvarieprogrammet
   • Föremålsantikvarieprogrammet, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Förskollärarprogrammet
   • Grundlärarprogrammet
   • Historikerprogrammet
   • Humanioraprogrammet
   • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
   • Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik
   • Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik
   • Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap
   • Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik
   • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
   • Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik (MTI)
   • Internationella arkeologiprogrammet, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Internationella arkeologiprogrammet med osteologisk inriktning, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Juristprogrammet
   • Kandidatprogram i arkeologi och antik historia
   • Kandidatprogram i arkeologi och osteologi
   • Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi
   • Kandidatprogram i datavetenskap
   • Kandidatprogram i digital affärsutveckling
   • Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap
   • Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier
   • Kandidatprogram i fysik
   • Kandidatprogram i företagsekonomi
   • Kandidatprogram i geovetenskap
   • Kandidatprogram i kemi
   • Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi
   • Kandidatprogram i kulturentreprenörskap
   • Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys
   • Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring
   • Kandidatprogram i matematik
   • Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik
   • Kandidatprogram i miljövetenskap
   • Kandidatprogram i musikvetenskap
   • Kandidatprogram i religionsvetenskap
   • Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation
   • Kandidatprogram i speldesign
   • Kandidatprogram i speldesign och grafik
   • Kandidatprogram i speldesign och programmering
   • Kandidatprogram i speldesign och projektledning
   • Kandidatprogram i systemvetenskap
   • Kostvetar-/kostekonomprogrammet
   • Kultur- och samhällsprogrammet, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Ledarskap - kvalitet - förbättring, 120 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Liberal Arts-programmet
   • Logopedprogrammet
   • Läkarprogrammet
   • Lärarprogrammet (Upphörd 2016-06-30)
   • Lärarutbildning (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Magisterprogram i arkeologi, 60 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Magisterprogram i biologi, 60 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Magisterprogram i entreprenörskap
   • Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter
   • Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling
   • Magisterprogram i hållbart företagande och ledning
   • Magisterprogram i immaterialrätt
   • Magisterprogram i internationell investeringsrätt
   • Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande
   • Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt
   • Magisterprogram i kemi
   • Magisterprogram i klinisk farmaci
   • Magisterprogram i konstvetenskap
   • Magisterprogram i konstvetenskap, 60 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Magisterprogram i kulturvård
   • Magisterprogram i ledarskap
   • Magisterprogram i revision
   • Magisterprogram i speldesign
   • Magisterprogram i vindkraftprojektering
   • Manus- och konceptutveckling för film, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Master's Programme in Pharmaceutical Modelling
   • Master in International Management, 60 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Masterprogram i additiv tillverkning
   • Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning
   • Masterprogram i bildanalys och maskininlärning
   • Masterprogram i bioinformatik
   • Masterprogram i biologi
   • Masterprogram i biomedicin
   • Masterprogram i dataanalys
   • Masterprogram i data- och systemvetenskap
   • Masterprogram i datavetenskap
   • Masterprogram i digital humaniora
   • Masterprogram i digital konstvetenskap
   • Masterprogram i energiteknik
   • Masterprogram i Euroculture
   • Masterprogram i folkhälsa
   • Masterprogram i freds- och konfliktstudier
   • Masterprogram i fysik
   • Masterprogram i företagande och ledning
   • Masterprogram i geografi
   • Masterprogram i geovetenskap
   • Masterprogram i global hälsa
   • Masterprogram i global miljöhistoria
   • Masterprogram i humaniora – Antikens kultur och samhällsliv
   • Masterprogram i humaniora – Arkeologi
   • Masterprogram i humaniora – Egyptologi
   • Masterprogram i humaniora - Etnologi
   • Masterprogram i humaniora - Genusvetenskap
   • Masterprogram i humaniora – Idé- och lärdomshistoria
   • Masterprogram i humaniora - Konstvetenskap
   • Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi
   • Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet
   • Masterprogram i humaniora – Litteraturvetenskap
   • Masterprogram i humaniora – Musikvetenskap (Upphörd 2023-07-01)
   • Masterprogram i humaniora – Retorik
   • Masterprogram i hållbar destinationsutveckling
   • Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM
   • Masterprogram i hållbar utveckling
   • Masterprogram i inbyggda system
   • Masterprogram i industriell analys
   • Masterprogram i infektionsbiologi
   • Masterprogram i innovativ medicin
   • Masterprogram i International Humanitarian Action
   • Masterprogram i internationell hälsa
   • Masterprogram i kemi
   • Masterprogram i läkemedelsanvändning
   • Masterprogram i läkemedelsmodellering
   • Masterprogram i läkemedelsutveckling
   • Masterprogram i management, kommunikation och IT
   • Masterprogram i matematik
   • Masterprogram i materialteknik
   • Masterprogram i medicinsk forskning
   • Masterprogram i modern historia
   • Masterprogram i molekylär bioteknik
   • Masterprogram i musikvetenskap
   • Masterprogram i människa-datorinteraktion
   • Masterprogram i mänskliga rättigheter
   • Masterprogram i nationalekonomi
   • Master Program in Wind Power Project Management, 60 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Masterprogram i paleobiologi - PANGEA
   • Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
   • Masterprogram i politik och internationella studier
   • Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys
   • Masterprogram i redovisning och finansiering
   • Masterprogram i religion i fred och konflikt
   • Masterprogram i religionsvetenskap
   • Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier
   • Masterprogram i samhällsvetenskap
   • Masterprogram i skandinavistik
   • Masterprogram i speldesign
   • Masterprogram i språk
   • Masterprogram i språkteknologi
   • Masterprogram i statistik
   • Masterprogram i svenska
   • Masterprogram i systemvetenskap
   • Masterprogram i teologi och religionsvetenskap
   • Masterprogram i tidigmodern tid
   • Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap
   • Masterprogram i tillämpad bioteknik
   • Masterprogram i utbildning och undervisning
   • Masterprogram i utbildningssociologi
   • Masterprogram i utbildningsvetenskap
   • Masterprogram i vattenteknik
   • Masterprogram i vindkraftprojektering
   • Master programme in International Financial Management
   • Masterprogrammet i ABM
   • Masterprogrammet i Elektriska Framdrivningssystem
   • Masterprogrammet i förnybar elgenerering
   • Masterprogrammet i industriell ledning och innovation
   • Matematisk-naturvetenskaplig linje (Upphörd 2001-08-31)
   • Orientalistikprogrammet
   • Politices kandidatprogram
   • Politices masterprogram
   • Program för data- och systemvetenskap
   • Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
   • Programvarudesign och modellering, 120 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Psykologprogrammet
   • Psykoterapeutprogrammet
   • Påbyggnadsprogrammet till civilingenjörsexamen i elektroteknik (Upphörd 2012-08-01)
   • Receptarieprogrammet
   • Religionsvetarprogrammet
   • Röntgensjuksköterskeprogrammet
   • Samhällsplaneringsprogram
   • Samhällsvetarprogrammet
   • Sjukgymnastprogrammet
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Sociologiprogrammet
   • Socionomprogrammet
   • Socionomprogrammet Campus Gotland
   • Socionomutbildning, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot Hjärtsjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre
   • Speciallärarprogrammet
   • Speldesign och grafik, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Speldesign och grafik (Upphörd 2018-12-31)
   • Speldesign och programmering, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Speldesign och programmering (Upphörd 2018-12-31)
   • Språkteknologiprogrammet
   • Systemutveckling och programmering, 120 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Teologprogrammet
   • Turism och upplevelse, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30)
   • Ämneslärarprogrammet
   • Översättarprogrammet
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram