Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublikasjoner fra Uppsala universitet
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Opphørt 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Opphørt 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Science (Opphørt 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences (Opphørt 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations in medicine (Opphørt 1970-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations in science (Opphørt 1970-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations in social sciences (Opphørt 1970-12-31)
   • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
   • Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis
   • Acta Instituti Upsaliensis iurisprudentiae comparativae
   • Acta phytogeographica Suecica
   • Acta Societatis linguisticae Upsaliensis (Opphørt 1992-12-31)
   • Acta Societatis theologicae Upsaliensis. Nova series (Opphørt 1963-12-31)
   • Acta Universitatis Upsaliensis
   • Aesthetica Upsaliensia
   • Annual Reports - Department of Medical Cell Biology
   • Arbetsrapporter / Kulturgeografiska institutionen
   • Arbetsrapporter / Uppsala universitet, Institutionen för Östeuropastudier
   • Arbetsrapport - Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
   • Arcus sacri
   • Ars Suetica: skrifter
   • Aun
   • Bebyggelsehistorisk tidskrift
   • Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations
   • Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala (Opphørt 1992-12-31)
   • Cefo Publication Series
   • Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
   • CIND research paper
   • Coast to coast-books
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Arts
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine (Opphørt 2008-09-02)
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy (Opphørt 2008-09-02)
   • Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Science (Opphørt 1993-12-31)
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology (Opphørt 2008-09-02)
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences (Opphørt 2008-09-02)
   • Degree Project in Sustainable Destination Development
   • De lege: årsbok / Juridiska fakulteten i Uppsala
   • Diakonivetenskapliga institutets skriftserie
   • Digitala skrifter från Hugo Valentin-centrum
   • Digitala skrifter från Nordiska språk
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Educational Sciences
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences
   • Dissertations and documents in cultural anthropology : DICA
   • Dissertations in cultural anthropology: DICA (Opphørt 2005-01-01)
   • DoCS
   • Doctoral thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
   • Economic studies
   • ELEKTRO-E
   • ELEKTRO-MEF
   • ELEKTRO-MFE
   • ELEKTRO-T
   • Endangered languages and cultures
   • Etnolore
   • Examensarbete i logopedi (Opphørt 2016-03-30)
   • Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper
   • Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi
   • Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (Opphørt 2023-12-31)
   • Figura: Uppsala studies in the history of art
   • Folia historica Upsaliensia (Opphørt 1970-12-31)
   • Forskning om funktionshinder pågår
   • Forskningsrapport : Research report / Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet
   • FoSam Rapport - Forum för samverkan, Uppsala universitet
   • FREIA Report
   • FUMS rapport: Arbetsrapporter om modern svenska
   • Futhark: International Journal of Runic Studies
   • FYSAST
   • Geografiska regionstudier (Opphørt 2013-04-10)
   • Geographica
   • Global Migration: Consequences and Responses - RESPOND Working Paper Series
   • Gotland University Press
   • Handikappforskning pågår: aktuellt om forskning på handikappområdet
   • Historia litterarum
   • Historia religionum
   • Introductory research essay / Department of Animal Ecology, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University
   • IT
   • IT licentiate theses / Uppsala University, Department of Information Technology
   • Kriterium
   • kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology
   • Laokoon: Swedish studies in aesthetics (Opphørt 1969-12-31)
   • Licentiate theses / Faculty of Pharmacy, Uppsala University
   • Licentiate thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
   • Litteratur och samhälle: meddelande från Avd. för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen, Uppsala
   • Magisterarbete i logopedi
   • Master's Theses in Sociology of Education
   • Masterarbete i logopedi
   • Masteruppsaster i Etnologi och Folkloristik
   • Masteruppsatser i kulturantropologi
   • MATVET Additiv
   • MATVET Energiteknik
   • MATVET-F
   • MATVET-K
   • MATVET Materialteknik
   • MATVET-Q
   • Meddelanden / Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
   • Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet
   • Meddelanden från Uppsala universitets geografiska institutioner. Ser. A (Opphørt 1987-12-31)
   • Minor Field Study
   • Missio
   • Multiethnica: journal of the Hugo Valentin Centre
   • Musikvetenskapliga serien i Uppsala (MSU)
   • Namn och Samhälle
   • Nomina Germanica: arkiv för germansk namnforskning
   • Nordiska texter och undersökningar
   • Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. A, Astronomy and mathematical sciences
   • Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. C, Botany, general geology, physical geography, paleontology and zoology
   • Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. 5, volumen extra ordinem editum
   • Occasional paper / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
   • Occasional papers / Institutionen för allmän och jämförande etnografi vid Uppsala universitet
   • Occasional papers in archaeology
   • Opuscula historica Upsaliensia
   • Opuscula Uralica
   • Orientalia Suecana
   • Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
   • Outlook on Civil Society
   • Pedagogisk forskning i Uppsala
   • Psychologia et sociologia religionum
   • Psychologia religionum (Opphørt 1984-12-31)
   • Rapport / Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning
   • Rapporter från forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi
   • Rapportserie / Kvalitet och utvärdering
   • Rapportserie från avdelningen för kvalitetsutveckling
   • Rapportserie från Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling
   • Rapportserie från Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande
   • Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala: Uppsala research reports in the history of religions
   • Report / Department of Peace and Conflict Research
   • Research report / Uppsala University, Department of Information Science
   • Runrön: runologiska bidrag
   • RAAS. Reports on Asian and African studies
   • SAMINT-HDU
   • SAMINT-IE
   • SAMINT-LKF
   • SAMINT-MIA
   • SAMINT-MILI
   • SAMINT-STS
   • Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok
   • Scripta minora Bibliothecae regiae Universitatis Upsaliensis
   • Serie 506
   • Självständigt arbete i informationsteknologi
   • Skeptronhäften
   • Skrifter / Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
   • Skrifter / utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
   • Skrifter från Centrum för genusvetenskap / Crossroads of knowledge
   • Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala
   • Skrifter rörande Uppsala universitet. B, Inbjudningar
   • Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia
   • Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala
   • Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
   • Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
   • Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialektavdelningen. A
   • Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala
   • Skrifter utgivna vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet
   • Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures
   • Slovo: Journal of Slavic Languages and Literatures (Opphørt 2014-01-01)
   • South Asian Studies
   • Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning
   • Studia Anglistica Upsaliensia
   • Studia biblica Upsaliensia
   • Studia Byzantina Upsaliensia
   • Studia Celtica Upsaliensia
   • Studia cibi nutritionisque Upsaliensia
   • Studia didactica Upsaliensia
   • Studia doctrinae Christianae Upsaliensia (Opphørt 1991-12-31)
   • Studia ethnologica Upsaliensia
   • Studia Germanistica Upsaliensia
   • Studia Graeca Upsaliensia
   • Studia Historica Upsaliensia
   • Studia historico-ecclesiastica Upsaliensia
   • Studia Indoeuropaea Upsaliensia
   • Studia Iranica Upsaliensia
   • Studia iuridica Upsaliensia (Opphørt 1977-12-31)
   • Studia Latina Upsaliensia
   • Studia Linguistica Upsaliensia
   • Studia Missionalia Svecana
   • Studia Missionalia Upsaliensia (Opphørt 2000-12-31)
   • Studia multiethnica Upsaliensia
   • Studia musicologica Upsaliensia
   • Studia numismatica Upsaliensia
   • Studia oeconomiae negotiorum
   • Studia oeconomica Upsaliensia
   • Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia
   • Studia philosophica Upsaliensia
   • Studia psychologica clinica Upsaliensia
   • Studia psychologica Upsaliensia
   • Studia Rhetorica Upsaliensia
   • Studia Romanica Upsaliensia
   • Studia Semitica Upsaliensia
   • Studia Slavica Upsaliensia
   • Studia Sociologica Upsaliensia
   • Studia statistica Upsaliensia
   • Studia textilia
   • Studia Turcica Upsaliensia
   • Studia Uralica et Altaica Upsaliensia (Opphørt 1989-12-31)
   • Studia Uralica Upsaliensia
   • Studier i idé- och lärdomshistoria (Opphørt 1988-12-31)
   • Studier i utbildnings- och kultursociologi
   • Studier till en svensk ortnamnsatlas
   • Studies in African Archaeology
   • Studies in Bioethics and Research Ethics
   • Studies in Educational Policy and Educational Philosophy: Research Reports
   • Studies in Global Archaeology
   • Studies in Global Migration: Societal Challenges
   • Studies in Mediterranean Archaeology
   • Studies in Religion and Society
   • Studies in Social Work
   • Svenska i utveckling
   • Svenska Linnésällskapets årsskrift
   • Svenska växtsociologiska sällskapets handlingar (Opphørt 1926-12-31)
   • Svensk botanisk tidskrift
   • Symbolae botanicae Upsalienses
   • Symposia Universitatis Upsaliensis annum quingentesimum celebrantis (Opphørt 1980-12-31)
   • Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University
   • The Cefo Interdisciplinary Working Paper Series (Cefo-IWPS)
   • Theses within Digital Humanities
   • The VIEWS Risk Monitor
   • TVE
   • TVE-E (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-F (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-K (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-LKF (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-MFE (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-MILI (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-Q (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-STS (Opphørt 2020-01-01)
   • U.U.D.M. HPM project reports
   • U.U.D.M. project report
   • U.U.D.M. report / Uppsala University, Department of Mathematics
   • UCDP Papers
   • UNGI rapport (Opphørt 1995-12-31)
   • Universen: en tidning för Uppsala universitets medarbetare
   • UPKEM C
   • UPKEM D
   • UPKEM E
   • UPKEM L
   • Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine
   • Uppsala dissertations from the Faculty of Science (Opphørt 1993-12-31)
   • Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology
   • Uppsala Dissertations in Mathematics
   • Uppsala Faculty of Law Working Paper
   • Uppsala Housing and Urban Studies
   • Uppsala Interdisciplinary Gender Studies
   • Uppsala Jewish Studies
   • Uppsala multiethnic papers
   • Uppsala North American Studies Series
   • Uppsala Papers in Africa Studies
   • Uppsala papers in economic history. Basic reading
   • Uppsala papers in economic history. Research report
   • Uppsala papers in economic history. Working paper
   • Uppsala Papers in Economic History (UPEH)
   • Uppsala papers in financial and business history
   • Uppsala papers in financial history
   • Uppsala Philosophical Studies / Uppsala University, Department of Philosophy
   • Uppsala Prints and Preprints in Philosophy
   • Uppsala Studies in Conservation
   • Uppsala Studies in Cultural Anthropology
   • Uppsala Studies in Economic History
   • Uppsala Studies in Education
   • Uppsala Studies in Egyptology
   • Uppsala Studies in Faiths and Ideologies
   • Uppsala Studies in History of Ideas
   • Uppsala studies in history of science
   • Uppsala Studies in Human-Computer Interaction
   • Uppsala Studies in Media and Communication
   • Uppsala Studies in Philosophy of Religion
   • Uppsala Studies in Social Ethics
   • Uppsala Studies in Systematic Theology and Worldviews
   • Uppsala Studies on Eastern Europe
   • Uppsala studies on the Soviet Union and Eastern Europe (Opphørt 1988-12-31)
   • Uppsala theses in computing science
   • Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger
   • Uppsala universitets årsskrift (Opphørt 1960-12-31)
   • Uppsala University Coin Cabinet Working Papers
   • Uppsala University Holocaust and Genocide Studies Publications
   • Uppsala Women's Studies. A, Women in Religion
   • Uppsala Women's Studies. B, Women in the Humanities
   • Uppsatser inom arkivvetenskap
   • Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap
   • Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap
   • Uppsatser Kulturgeografiska institutionen
   • UPTEC E
   • UPTEC ES
   • UPTEC F
   • UPTEC IT
   • UPTEC K
   • UPTEC Q
   • UPTEC STS
   • UPTEC W
   • UPTEC X
   • Utbildningshistoriska meddelanden
   • UURIE / Uppsala universitet, Institutitionen för teknikvetenskaper
   • VIEWS Working Paper Series
   • Vilda växter
   • Working paper / Department of Economics, Uppsala University (Online)
   • Working paper / Department of Economics, Uppsala University (Print) (Opphørt 2009-04-17)
   • Working paper / Department of Government, Uppsala University
   • Working paper / Department of Statistics, Uppsala University
   • Working paper / Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet
   • Working paper / Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala University
   • Working paper / Uppsala Center for Labor Studies, Uppsala University
   • Working Paper Series / Juridiska institutionen
   • Working paper series / Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
   • Working Papers in Geography
   • Working papers in transport and communication history
   • Zoon. Suppl. (Opphørt 1976-12-31)
  • And
   Forskningsprogram
   • -
   • Administrativ databehandling
   • Administrative Law
   • Aesthetics
   • Allmänmedicin
   • Allmän rättslära
   • Anaesthesiology (Opphørt 2010-01-11)
   • Anaesthesiology and Intensive Care
   • Analytical Chemistry (Opphørt 2010-01-11)
   • Analytical Pharmaceutical Chemistry
   • Applied Mathematics and Statistics
   • Applied Nuclear Physics (Opphørt 2010-01-13)
   • Arbets- och miljömedicin
   • Archaeology
   • Artificiell intelligens
   • Assyriologi
   • Astronomi med inriktning mot astrofysik
   • Astronomi och astrofysik
   • Astronomy
   • Beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys
   • Biblical Exegesis
   • Biochemical Pharmacology
   • Biochemistry
   • Bioethics
   • Biofarmaci
   • Bioinformatics
   • Biologi (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Biological Research on Drug Dependence
   • Biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik
   • Biologi med inriktning mot evolutionär genetik
   • Biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi
   • Biologi med inriktning mot molekylärbiologi (Opphørt 2023-04-25)
   • Biologi med inriktning mot molekylär immunologi (Opphørt 2023-12-01)
   • Biologi med inriktning mot populationsbiologi
   • Biologi med inriktning mot strukturbiologi
   • Biologi med inriktning mot systematik
   • Biologi med inriktning mot zoologisk bevarandebiologi
   • Biology
   • Biology with Specialisation in Human Evolution and Genetics
   • Biology with specialization in Animal Development
   • Biology with specialization in Animal Ecology
   • Biology with specialization in Comparative Physiology
   • Biology with specialization in Ecological Botany
   • Biology with specialization in Environmental Toxicology
   • Biology with specialization in Environmental Toxicology (Opphørt 2023-12-01)
   • Biology with specialization in Limnology
   • Biology with specialization in Microbiology
   • Biology with specialization in Molecular Biotechnology
   • Biology with specialization in Molecular Cell Biology (Opphørt 2023-12-01)
   • Biology with specialization in Molecular Evolution
   • Biology with specialization in Physiological Botany (Opphørt 2023-12-01)
   • Biomedical Radiation Science
   • Biomedicinsk laboratorievetenskap
   • Bioorganisk kemi (Opphørt 2010-01-11)
   • Building Conservation (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Business Economics (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Byggteknik med inriktning mot geoteknik
   • Byzantine Studies
   • Cancer Epidemiology (Opphørt 2010-01-12)
   • Cardiology
   • Caring Sciences
   • Caring Sciences in Social Sciences (Opphørt 2010-01-13)
   • Caring Sciences in Social Sciences (Opphørt 2011-03-23)
   • Cellforskning (Opphørt 2010-01-12)
   • Celtic Languages
   • Chemistry
   • Chemistry with specialization in Biophysics (Opphørt 2023-12-01)
   • Chemistry with specialization in Materials Chemistry
   • Chemistry with specialization in Microbial Chemistry
   • Chemistry with specialization in Organic Chemistry
   • Chemistry with specialization in Physical Chemistry
   • Child and Youth Psychiatry
   • Church History
   • Civil and Structural Engineering
   • Civil Law
   • Classical Archaeology and Ancient History
   • Clinical Bacteriology
   • Clinical Chemistry
   • Clinical Immunology
   • Clinical Neurophysiology
   • Clinical Pharmacology
   • Clinical Physiology
   • Clinical Psychology (Opphørt 2010-01-12)
   • Comparative Medicine (Opphørt 2010-01-14)
   • Computational Linguistics
   • Computerized Image Analysis (Opphørt 2010-01-12)
   • Computerized Image Processing
   • Computer Science
   • Computer Science with specialization in Database Technology
   • Computer Science with specialization in Embedded Systems
   • Computer Systems (Opphørt 2010-01-12)
   • Computer Systems Sciences
   • Computing Education Research
   • Computing Science (Opphørt 2010-01-12)
   • Conservation (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Conservation Biology (Opphørt 2010-01-13)
   • Constitutional Law
   • Corporate Law
   • Criminal Law
   • Cultural Anthropology
   • Curriculum Studies
   • Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik
   • Datavetenskap med inriktning mot datorkommunikation
   • Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion
   • Datavetenskap med inriktning mot realtidssystem
   • Dermatologi och venereologi (Opphørt 2010-01-14)
   • Diagnostic Radiology (Opphørt 2010-01-12)
   • Domestic Sciences
   • Earth Science with specialization in Environmental Analysis
   • Earth Science with specialization in Historical Geology and Palaeontology
   • Earth Science with specialization in Mineral Chemistry, Petrology and Tectonics
   • Earth Science with specialization in Physical Geography
   • Earth Science with specialization in Quaternary Geology
   • Ecological Botany (Opphørt 2010-01-12)
   • Ecotoxicology (Opphørt 2010-01-12)
   • Education
   • Egyptologi
   • Ekonometri (Opphørt 2010-01-12)
   • Ekonomisk historia
   • Electrical Engineering with specialization in Automatic Control
   • Electrical Engineering with specialization in Systems Analysis
   • Electronics (Opphørt 2010-01-12)
   • Elektricitetslära, ssk studiet av transienter och urladdning (Opphørt 2010-01-12)
   • Elektroteknik med inriktning mot nätverksbaserade inbyggda system
   • Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
   • Empirical-Practical Studies of Religion and Theology
   • Endokrinologi och Diabetologi
   • Engineering Science
   • Engineering Science with specialization in Advanced Instrumentation and Measurements (Opphørt 2011-12-06)
   • Engineering science with specialization in Applied Mechanics
   • Engineering Science with specialization in Biomedical Engineering
   • Engineering Science with specialization in Civil Engineering and Built Environment
   • Engineering Science with specialization in Electronics
   • Engineering Science with specialization in Materials Science
   • Engineering Science with specialization in Microwave Technology
   • Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials
   • Engineering Science with specialization in Tribo Materials
   • English
   • Entomology (Opphørt 2010-01-12)
   • Environmental Law
   • Epidemiologi
   • Ethics
   • Ethnology (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Etnologi
   • Europarätt
   • Evolutionary Genetics (Opphørt 2010-01-12)
   • Experimentell patologi
   • Farmaceutisk biokemi
   • Farmakokinetik och läkemedelsterapi
   • Farmakologi
   • Fasta tillståndets fysik (Opphørt 2010-01-12)
   • Filosofi
   • Finsk-ugriska språk
   • Fiscal Law
   • Food, Nutrition and Dietetics
   • Forensic Medicine
   • Fysikalisk kemi (Opphørt 2010-01-12)
   • Fysik med inriktning mot astrofysik
   • Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik
   • Fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik (Opphørt 2023-03-01)
   • Fysik med inriktning mot globala energiresurser
   • Fysik med inriktning mot jonfysik (Opphørt 2022-11-01)
   • Fysik med inriktning mot kvantkemi
   • Fysik med inriktning mot kärnfysik (Opphørt 2023-12-01)
   • Fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik
   • Fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik
   • Fysik och astronomi med inriktning mot teoretisk fysik
   • Fysiologisk botanik (Opphørt 2010-01-12)
   • Företagsekonomi
   • Galenisk farmaci
   • Gamla testamentets exegetik
   • Gender Studies
   • Genetics (Opphørt 2010-01-12)
   • Geofysik med inriktning mot seismologi
   • Geography
   • Geophysics with specialization in Solid Earth Physics
   • Geriatrics
   • German
   • Greek
   • Health Care Research
   • Historia (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Historisk geologi och paleontologi (Opphørt 2010-01-12)
   • History
   • History of Religions
   • Human Anatomy
   • Human-Computer Interaction
   • Hydrology
   • Högenergifysik (Opphørt 2010-01-12)
   • Idéhistoria
   • Idé- och lärdomshistoria
   • Immunology
   • Indology/South Asian Studies
   • Indology with Classical Sanscrit (Opphørt 2020-12-31)
   • Infectious Diseases
   • Informationssystem
   • Inorganic Chemistry (Opphørt 2010-01-13)
   • International Health
   • Internmedicin
   • Ion Physics (Opphørt 2010-01-12)
   • Iranian Languages
   • Jämförande indoeuropeisk språkforskning
   • Kemi med inriktning mot analytisk kemi
   • Kemi med inriktning mot bioorganisk kemi
   • Kemi med inriktning mot kemisk fysik (Opphørt 2024-02-06)
   • Kemi med inriktning mot kvantkemi
   • Kemi med inriktning mot makromolekylär kemi
   • Kemi med inriktning mot molekylär biomimetik
   • Kemi med inriktning mot oorganisk kemi
   • Kemi med inriktning mot polymerkemi
   • Kemi med inriktning mot teoretisk kemi
   • Kemi med inriktning mot ytbioteknik
   • Kirurgi
   • Kirurgi, särskilt barnkirurgi (Opphørt 2010-01-12)
   • Klinisk genetik
   • Klinisk virologi
   • Konstvetenskap
   • Konstvetenskap (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Kulturgeografi
   • Kulturvård
   • Kvantkemi (Opphørt 2010-01-12)
   • Kvartärgeologi (Opphørt 2010-01-12)
   • Kyrkohistoria och missionshistoria
   • Kyrko- och samfundsvetenskap
   • Kyrkovetenskap
   • Käkkirurgi
   • Latin
   • Legal History and Sociology of Law
   • Library and Information Science
   • Limnology (Opphørt 2010-01-12)
   • Lingvistik
   • Literature
   • Lung Medicine
   • Läkemedelsmetabolism
   • Maskininlärning
   • Matematik
   • Matematik med inriktning mot matematikens historia och didaktik (Opphørt 2011-02-10)
   • Matematik med inriktning mot tillämpad matematik
   • Materials Science (Opphørt 2010-01-12)
   • Mathematical Logic
   • Mathematical Statistics
   • Media and Communication Studies
   • Medical Cell Biology
   • Medical Informatics
   • Medical Science
   • Medical Virology
   • Medicin (Opphørt 2010-01-12)
   • Medicinal Chemistry
   • Medicinsk beteendevetenskap (Opphørt 2010-01-12)
   • Medicinsk biokemi
   • Medicinsk farmakologi (Opphørt 2010-01-12)
   • Medicinsk genetik
   • Medicinsk och fysiologisk kemi (Opphørt 2010-01-12)
   • Medicinsk radiofysik
   • Medicinsk rätt
   • Medicinsk utvecklings- och neurobiologi (Opphørt 2010-01-12)
   • Meteorology
   • Microbiology
   • Miljömedicinsk utvecklingsbiologi (Opphørt 2010-01-12)
   • Mineralogi, petrologi och tektonik (Opphørt 2010-01-12)
   • Molecular Genetics
   • Molekylärbiologi (Opphørt 2010-01-12)
   • Molekylär bioteknik (Opphørt 2010-01-12)
   • Molekylär biovetenskap
   • Molekylär cellbiologi
   • Molekylär immunologi (Opphørt 2010-01-12)
   • Molekylär medicin
   • Musicology
   • Nationalekonomi
   • Natural Resources and Sustainable Development
   • Neurology
   • Neuroscience (Opphørt 2010-01-14)
   • Neurosurgery
   • New Testament Exegesis
   • Nordiska språk
   • Nuclear Physics (Opphørt 2010-01-12)
   • Numerisk analys (Opphørt 2010-01-13)
   • Nutrition
   • Nutrition (Opphørt 2010-01-13)
   • Obstetrik och gynekologi
   • Omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning (Opphørt 2010-01-13)
   • Onkologi
   • Ophtalmology
   • Organic Chemistry (Opphørt 2010-01-13)
   • Organic Pharmaceutical Chemistry (Opphørt 2010-01-13)
   • Orthopaedics
   • Oto-rhino-laryngologi
   • Pathology
   • Peace and Conflict Research
   • Pediatric Surgery
   • Pediatrik
   • Pharmaceutical Microbiology (Opphørt 2010-01-12)
   • Pharmaceutical Pharmacology
   • Pharmaceutical Physical Chemistry
   • Pharmaceutical Science
   • Pharmacoepidemiology
   • Pharmacognosy
   • Philosophy, with specialization in history of philosophy
   • Philosophy of Religion
   • Physical and Inorganic Pharmaceutical Chemistry (Opphørt 2010-01-12)
   • Physical Biology (Opphørt 2010-01-12)
   • Physical Geography (Opphørt 2010-01-13)
   • Physics
   • Physics of Matter (Opphørt 2010-01-12)
   • Physics with specialization in Biophysics (Opphørt 2022-11-01)
   • Physics with specialization in Physics Education
   • Physiological Mycology (Opphørt 2010-01-12)
   • Physiology
   • Physiotherapy
   • Plastic Surgery
   • Population Biology (Opphørt 2010-01-13)
   • Praktisk filosofi
   • Private International Law
   • Procedural Law
   • Psykiatri
   • Psykologi
   • Public International Law
   • Public Law
   • Quality Technology and Management (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Radiology
   • Reglerteknik (Opphørt 2010-01-13)
   • Rehabilitation Medicine
   • Religionshistoria och global kristendom
   • Religionspsykologi
   • Rhetoric
   • Romanska språk
   • Rymd- och plasmafysik (Opphørt 2010-01-13)
   • Scientific Computing
   • Sedimentologi (Opphørt 2010-01-13)
   • Semitic Languages
   • Signalbehandling (Opphørt 2010-01-13)
   • Sinologi
   • Slavic Languages
   • Social Medicine
   • Social Pharmacy
   • Social Sciences of Religion and Practical Theology
   • Social Work
   • Sociology
   • Sociology of Education
   • Sociology of Religion
   • Solid Mechanics (Opphørt 2010-01-12)
   • Space Physics (Opphørt 2010-01-13)
   • Statistics
   • Statskunskap
   • Studies In Faiths and Ideologies
   • Studies of Missions
   • Surface Biotechnology (Opphørt 2010-01-13)
   • Systemanalys (Opphørt 2010-01-13)
   • Systematic Botany (Opphørt 2010-01-13)
   • Systematic Theology
   • Systematic Zoology (Opphørt 2010-01-13)
   • Systematisk teologi med livsåskådningsforskning
   • Teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar
   • Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
   • Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik
   • Teknisk fysik med inriktning mot globala energiresurser
   • Teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära
   • Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik
   • Teknisk fysik med inriktning mot jonfysik (Opphørt 2011-12-06)
   • Teknisk fysik med inriktning mot materialanalys
   • Teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
   • Teoretisk astrofysik (Opphørt 2010-01-13)
   • Textilvetenskap
   • Theoretical Electrotechnics (Opphørt 2010-01-13)
   • Theoretical Philosophy
   • Theoretical Physics
   • Thoracic and Cardivascular Suregery (Opphørt 2010-01-12)
   • Thoraxkirurgi
   • Toxicology (Opphørt 2010-01-13)
   • Transfusion Medicine
   • Turkic languages
   • Urologi
   • Urology (Opphørt 2010-01-12)
   • Zooekologi (Opphørt 2010-01-13)
   • Zoologisk utvecklingsbiologi (Opphørt 2010-01-13)
   • Zoophysiology (Opphørt 2010-01-13)
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Språk
   • -
   • albansk
   • amharisk
   • arabisk
   • aserbajdsjansk
   • balutsji
   • bengali
   • bosnisk
   • bulgarsk
   • dansk
   • engelsk
   • esperanto
   • estisk
   • finsk
   • fransk
   • færøysk
   • gammalgresk (fram til 1453)
   • grønlandsk
   • hebraisk
   • hindi
   • ikkje fastsett***
   • indonesisk
   • irsk
   • islandsk
   • italiensk
   • japansk
   • jiddisch
   • kannada
   • katalansk
   • kinesisk
   • koreansk
   • kurdisk
   • kviterussisk
   • latin
   • latvisk
   • litauisk
   • makedonsk
   • mongolsk
   • nederlandsk
   • norsk
   • norsk (bokmål)
   • norsk (nynorsk)
   • nygresk (etter 1453)
   • persisk
   • polsk
   • portugisisk
   • romani
   • rumensk
   • russisk
   • samisk (andre)
   • sanskrit
   • slovakisk
   • slovensk
   • somali
   • spansk
   • svensk
   • swahili
   • tigrinja
   • tsjekkisk
   • tyrkisk
   • tysk
   • ukrainsk
   • ungarsk
   • urdu
   • vestfrisisk
   • vietnamesisk
   • zulu
  • And
   Type publikasjon
  • And
   Status
   • -
   • Akseptert
   • Epub før print
   • I presse
   • Publisert
   • Innsendt
  • And
   Type innhold
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use