Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublikasjoner fra Uppsala universitet
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Opphørt 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Opphørt 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Science (Opphørt 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences (Opphørt 1985-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations in medicine (Opphørt 1970-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations in science (Opphørt 1970-12-31)
   • Abstracts of Uppsala dissertations in social sciences (Opphørt 1970-12-31)
   • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
   • Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis
   • Acta Instituti Upsaliensis iurisprudentiae comparativae
   • Acta phytogeographica Suecica
   • Acta Societatis linguisticae Upsaliensis (Opphørt 1992-12-31)
   • Acta Societatis theologicae Upsaliensis. Nova series (Opphørt 1963-12-31)
   • Acta Universitatis Upsaliensis
   • Aesthetica Upsaliensia
   • Annual Reports - Department of Medical Cell Biology
   • Arbetsrapporter / Kulturgeografiska institutionen
   • Arbetsrapporter / Uppsala universitet, Institutionen för Östeuropastudier
   • Arbetsrapport - Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
   • Arcus sacri
   • Ars Suetica: skrifter
   • Aun
   • Bebyggelsehistorisk tidskrift
   • Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations
   • Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala (Opphørt 1992-12-31)
   • Cefo Publication Series
   • Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
   • CIND research paper
   • Coast to coast-books
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Arts
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine (Opphørt 2008-09-02)
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy (Opphørt 2008-09-02)
   • Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Science (Opphørt 1993-12-31)
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology (Opphørt 2008-09-02)
   • Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences (Opphørt 2008-09-02)
   • Degree Project in Sustainable Destination Development
   • De lege: årsbok / Juridiska fakulteten i Uppsala
   • Diakonivetenskapliga institutets skriftserie
   • Digitala skrifter från Hugo Valentin-centrum
   • Digitala skrifter från Nordiska språk
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Educational Sciences
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology
   • Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences
   • Dissertations and documents in cultural anthropology : DICA
   • Dissertations in cultural anthropology: DICA (Opphørt 2005-01-01)
   • DoCS
   • Doctoral thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
   • Economic studies
   • ELEKTRO-E
   • ELEKTRO-MEF
   • ELEKTRO-MFE
   • ELEKTRO-T
   • Endangered languages and cultures
   • Etnolore
   • Examensarbete i logopedi (Opphørt 2016-03-30)
   • Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper
   • Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi
   • Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (Opphørt 2023-12-31)
   • Figura: Uppsala studies in the history of art
   • Folia historica Upsaliensia (Opphørt 1970-12-31)
   • Forskning om funktionshinder pågår
   • Forskningsrapport : Research report / Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet
   • FoSam Rapport - Forum för samverkan, Uppsala universitet
   • FREIA Report
   • FUMS rapport: Arbetsrapporter om modern svenska
   • Futhark: International Journal of Runic Studies
   • FYSAST
   • Geografiska regionstudier (Opphørt 2013-04-10)
   • Geographica
   • Global Migration: Consequences and Responses - RESPOND Working Paper Series
   • Gotland University Press
   • Handikappforskning pågår: aktuellt om forskning på handikappområdet
   • Historia litterarum
   • Historia religionum
   • Introductory research essay / Department of Animal Ecology, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University
   • IT
   • IT licentiate theses / Uppsala University, Department of Information Technology
   • Kriterium
   • kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology
   • Laokoon: Swedish studies in aesthetics (Opphørt 1969-12-31)
   • Licentiate theses / Faculty of Pharmacy, Uppsala University
   • Licentiate thesis / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
   • Litteratur och samhälle: meddelande från Avd. för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen, Uppsala
   • Magisterarbete i logopedi
   • Master's Theses in Sociology of Education
   • Masterarbete i logopedi
   • Masteruppsaster i Etnologi och Folkloristik
   • Masteruppsatser i kulturantropologi
   • MATVET Additiv
   • MATVET Energiteknik
   • MATVET-F
   • MATVET-K
   • MATVET Materialteknik
   • MATVET-Q
   • Meddelanden / Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
   • Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet
   • Meddelanden från Uppsala universitets geografiska institutioner. Ser. A (Opphørt 1987-12-31)
   • Minor Field Study
   • Missio
   • Multiethnica: journal of the Hugo Valentin Centre
   • Musikvetenskapliga serien i Uppsala (MSU)
   • Namn och Samhälle
   • Nomina Germanica: arkiv för germansk namnforskning
   • Nordiska texter och undersökningar
   • Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. A, Astronomy and mathematical sciences
   • Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. C, Botany, general geology, physical geography, paleontology and zoology
   • Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. 5, volumen extra ordinem editum
   • Occasional paper / Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
   • Occasional papers / Institutionen för allmän och jämförande etnografi vid Uppsala universitet
   • Occasional papers in archaeology
   • Opuscula historica Upsaliensia
   • Opuscula Uralica
   • Orientalia Suecana
   • Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
   • Outlook on Civil Society
   • Pedagogisk forskning i Uppsala
   • Psychologia et sociologia religionum
   • Psychologia religionum (Opphørt 1984-12-31)
   • Rapport / Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning
   • Rapporter från forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi
   • Rapportserie / Kvalitet och utvärdering
   • Rapportserie från avdelningen för kvalitetsutveckling
   • Rapportserie från Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling
   • Rapportserie från Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande
   • Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala: Uppsala research reports in the history of religions
   • Report / Department of Peace and Conflict Research
   • Research report / Uppsala University, Department of Information Science
   • Runrön: runologiska bidrag
   • RAAS. Reports on Asian and African studies
   • SAMINT-HDU
   • SAMINT-IE
   • SAMINT-LKF
   • SAMINT-MIA
   • SAMINT-MILI
   • SAMINT-STS
   • Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok
   • Scripta minora Bibliothecae regiae Universitatis Upsaliensis
   • Serie 506
   • Självständigt arbete i informationsteknologi
   • Skeptronhäften
   • Skrifter / Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
   • Skrifter / utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
   • Skrifter från Centrum för genusvetenskap / Crossroads of knowledge
   • Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala
   • Skrifter rörande Uppsala universitet. B, Inbjudningar
   • Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia
   • Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala
   • Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
   • Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
   • Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialektavdelningen. A
   • Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala
   • Skrifter utgivna vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet
   • Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures
   • Slovo: Journal of Slavic Languages and Literatures (Opphørt 2014-01-01)
   • South Asian Studies
   • Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning
   • Studia Anglistica Upsaliensia
   • Studia biblica Upsaliensia
   • Studia Byzantina Upsaliensia
   • Studia Celtica Upsaliensia
   • Studia cibi nutritionisque Upsaliensia
   • Studia didactica Upsaliensia
   • Studia doctrinae Christianae Upsaliensia (Opphørt 1991-12-31)
   • Studia ethnologica Upsaliensia
   • Studia Germanistica Upsaliensia
   • Studia Graeca Upsaliensia
   • Studia Historica Upsaliensia
   • Studia historico-ecclesiastica Upsaliensia
   • Studia Indoeuropaea Upsaliensia
   • Studia Iranica Upsaliensia
   • Studia iuridica Upsaliensia (Opphørt 1977-12-31)
   • Studia Latina Upsaliensia
   • Studia Linguistica Upsaliensia
   • Studia Missionalia Svecana
   • Studia Missionalia Upsaliensia (Opphørt 2000-12-31)
   • Studia multiethnica Upsaliensia
   • Studia musicologica Upsaliensia
   • Studia numismatica Upsaliensia
   • Studia oeconomiae negotiorum
   • Studia oeconomica Upsaliensia
   • Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia
   • Studia philosophica Upsaliensia
   • Studia psychologica clinica Upsaliensia
   • Studia psychologica Upsaliensia
   • Studia Rhetorica Upsaliensia
   • Studia Romanica Upsaliensia
   • Studia Semitica Upsaliensia
   • Studia Slavica Upsaliensia
   • Studia Sociologica Upsaliensia
   • Studia statistica Upsaliensia
   • Studia textilia
   • Studia Turcica Upsaliensia
   • Studia Uralica et Altaica Upsaliensia (Opphørt 1989-12-31)
   • Studia Uralica Upsaliensia
   • Studier i idé- och lärdomshistoria (Opphørt 1988-12-31)
   • Studier i utbildnings- och kultursociologi
   • Studier till en svensk ortnamnsatlas
   • Studies in African Archaeology
   • Studies in Bioethics and Research Ethics
   • Studies in Educational Policy and Educational Philosophy: Research Reports
   • Studies in Global Archaeology
   • Studies in Global Migration: Societal Challenges
   • Studies in Mediterranean Archaeology
   • Studies in Religion and Society
   • Studies in Social Work
   • Svenska i utveckling
   • Svenska Linnésällskapets årsskrift
   • Svenska växtsociologiska sällskapets handlingar (Opphørt 1926-12-31)
   • Svensk botanisk tidskrift
   • Symbolae botanicae Upsalienses
   • Symposia Universitatis Upsaliensis annum quingentesimum celebrantis (Opphørt 1980-12-31)
   • Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University
   • The Cefo Interdisciplinary Working Paper Series (Cefo-IWPS)
   • Theses within Digital Humanities
   • The VIEWS Risk Monitor
   • TVE
   • TVE-E (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-F (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-K (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-LKF (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-MFE (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-MILI (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-Q (Opphørt 2020-01-01)
   • TVE-STS (Opphørt 2020-01-01)
   • U.U.D.M. HPM project reports
   • U.U.D.M. project report
   • U.U.D.M. report / Uppsala University, Department of Mathematics
   • UCDP Papers
   • UNGI rapport (Opphørt 1995-12-31)
   • Universen: en tidning för Uppsala universitets medarbetare
   • UPKEM C
   • UPKEM D
   • UPKEM E
   • UPKEM L
   • Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine
   • Uppsala dissertations from the Faculty of Science (Opphørt 1993-12-31)
   • Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology
   • Uppsala Dissertations in Mathematics
   • Uppsala Faculty of Law Working Paper
   • Uppsala Housing and Urban Studies
   • Uppsala Interdisciplinary Gender Studies
   • Uppsala Jewish Studies
   • Uppsala multiethnic papers
   • Uppsala North American Studies Series
   • Uppsala Papers in Africa Studies
   • Uppsala papers in economic history. Basic reading
   • Uppsala papers in economic history. Research report
   • Uppsala papers in economic history. Working paper
   • Uppsala Papers in Economic History (UPEH)
   • Uppsala papers in financial and business history
   • Uppsala papers in financial history
   • Uppsala Philosophical Studies / Uppsala University, Department of Philosophy
   • Uppsala Prints and Preprints in Philosophy
   • Uppsala Studies in Conservation
   • Uppsala Studies in Cultural Anthropology
   • Uppsala Studies in Economic History
   • Uppsala Studies in Education
   • Uppsala Studies in Egyptology
   • Uppsala Studies in Faiths and Ideologies
   • Uppsala Studies in History of Ideas
   • Uppsala studies in history of science
   • Uppsala Studies in Human-Computer Interaction
   • Uppsala Studies in Media and Communication
   • Uppsala Studies in Philosophy of Religion
   • Uppsala Studies in Social Ethics
   • Uppsala Studies in Systematic Theology and Worldviews
   • Uppsala Studies on Eastern Europe
   • Uppsala studies on the Soviet Union and Eastern Europe (Opphørt 1988-12-31)
   • Uppsala theses in computing science
   • Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger
   • Uppsala universitets årsskrift (Opphørt 1960-12-31)
   • Uppsala University Coin Cabinet Working Papers
   • Uppsala University Holocaust and Genocide Studies Publications
   • Uppsala Women's Studies. A, Women in Religion
   • Uppsala Women's Studies. B, Women in the Humanities
   • Uppsatser inom arkivvetenskap
   • Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap
   • Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap
   • Uppsatser Kulturgeografiska institutionen
   • UPTEC E
   • UPTEC ES
   • UPTEC F
   • UPTEC IT
   • UPTEC K
   • UPTEC Q
   • UPTEC STS
   • UPTEC W
   • UPTEC X
   • Utbildningshistoriska meddelanden
   • UURIE / Uppsala universitet, Institutitionen för teknikvetenskaper
   • VIEWS Working Paper Series
   • Vilda växter
   • Working paper / Department of Economics, Uppsala University (Online)
   • Working paper / Department of Economics, Uppsala University (Print) (Opphørt 2009-04-17)
   • Working paper / Department of Government, Uppsala University
   • Working paper / Department of Statistics, Uppsala University
   • Working paper / Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet
   • Working paper / Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala University
   • Working paper / Uppsala Center for Labor Studies, Uppsala University
   • Working Paper Series / Juridiska institutionen
   • Working paper series / Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
   • Working Papers in Geography
   • Working papers in transport and communication history
   • Zoon. Suppl. (Opphørt 1976-12-31)
  • And
   Fag / kurs
   • -
   • Adult and Working Life Education, Advanced Course C
   • Aesthetics
   • Antikens kultur och samhällsliv
   • Arabiska
   • Arameiska/syriska
   • Archaeology (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Arkeologi
   • Arkivvetenskap
   • Art History
   • Assyriologi
   • Barn- och ungdomsvetenskap
   • Biblical Exegesis
   • Biblioteks- & informationsvetenskap
   • Bild och Media
   • Biologi (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Building Conservation (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Business Studies
   • Caring Sciences
   • Chemistry
   • Chinese
   • Commercial Law
   • Computer Communication (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Computer Systems Sciences
   • Cultural Heritage Preservation (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Didaktik
   • Digitala medier
   • Digital humaniora
   • Drug Development
   • Drug Management
   • Earth science
   • Economic History
   • Economics
   • Education, Advanced Course C
   • Educational Perspectives on Language and Mathematics in Primary School
   • Egyptology
   • Energiteknik (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Engelska (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Estonian
   • Ethics
   • Ethnology
   • Ethnology (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Euroculture
   • Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp
   • Examensarbete för magisterexamen i radiografi
   • Examensarbete för masterexamen i radiografi
   • Examensarbete Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning
   • Expression in Converging Media (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Extended Project Work in Medical Biochemistry and Microbiology
   • Farmaceutisk bioinformatik
   • Farmaceutisk biokemi
   • Farmaci
   • Farmakokinetik
   • Finish
   • Finsk-ugriska språk
   • Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi
   • Franska
   • Freds- och konfliktkunskap
   • Företagsekonomi (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Game Design (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Genetic counselling
   • Genusvetenskap
   • Geografi (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Geography
   • Geophysical Science (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Geophysics
   • German
   • Global Environmental History
   • Greek
   • Hebrew
   • Hindi
   • History
   • History (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • History of Religion and Social Sciences of Religion
   • History of Religions (Opphørt 2021-01-01)
   • History of Science and Ideas
   • Home Economics
   • Human geography
   • Human Geography (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Hydrologi
   • Hållbar utveckling
   • IKT och media
   • In-depth Course in Religious Studies
   • Indologi
   • Industrial Design (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Informatics (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Information Systems
   • International Humanitarian Action
   • Iranska språk
   • Italian
   • Jämförande indoeuropeisk språkforskning
   • Konstvetenskap (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Kostvetenskap
   • Kulturantropologi
   • Kulturvård
   • Kurdish
   • Kyrkohistoria (Opphørt 2021-01-01)
   • Kyrkovetenskap (Opphørt 2021-01-01)
   • Latin
   • Law (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Ledarskap och organisation (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Lingvistik
   • Literature
   • Logopedi
   • Läkemedel
   • Master's Thesis in Biomedical Laboratory Science, 15 credits
   • Masteruppsats i implementering, transformativt lärande och hållbarhet
   • Matematik (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Material
   • Material Engineering (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Media and Communication Studies
   • Medical Biochemistry and Microbiology
   • Meteorologi
   • Miljö- och kvalitetsledning (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Musei- och kulturarvsvetenskap
   • Människa-datorinteraktion
   • Mänskliga rättigheter
   • Nya testamentets exegetik
   • Old Testament Exegesis
   • Osteologi (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Pedagogik (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Pedagogiskt ledarskap
   • Pedagogy
   • Persian
   • Pharmaceutical Biosciences
   • Pharmaceutical Pharmacology
   • Pharmacotherapy
   • Physical Education and Health
   • Physical Geography
   • Physiotherapy
   • Political Science
   • Polska
   • Practical Philosophy
   • Professionell svenska
   • Project Work in Medical Biochemistry and Microbiology
   • Psychology
   • Public Health
   • Public Health C, Degree Project
   • Quality Technology (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Religion in Peace and Conflict
   • Religionsbeteendevetenskap (Opphørt 2021-01-01)
   • Religionsfilosofi (Opphørt 2021-01-01)
   • Religionspsykologi (Opphørt 2021-01-01)
   • Religionsvetenskap (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Renässansstudier (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Retorik
   • Russian
   • Ryska (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Samhällsgeografi
   • Samiska
   • Scandinavian Studies
   • Science of Tourism (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Semitic Languages
   • Serbiska, kroatiska, bosniska
   • Social and Political Studies
   • Social Work
   • Sociology
   • Sociology of Religion (Opphørt 2021-01-01)
   • Software Engineering (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Spanish
   • Specialpedagogik
   • Speech and Language Pathology
   • Speldesign
   • Språkteknologi
   • Statistik
   • Statistik (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Studies in Church and Mission
   • Sustainable Destination Development
   • Svenska som andraspråk för lärare i gymnasiet
   • Swedish
   • Swedish/Scandinavian Languages
   • Swedish as a Second Language
   • Systematic Theology and Studies in World Views (Opphørt 2021-01-01)
   • Teoretisk filosofi
   • Textile craft
   • Textilvetenskap
   • The Study of Religion
   • Toxikologi
   • Tros- och livsåskådningsvetenskap
   • Turkish
   • Utbildningssociologi
   • Utbildningsvetenskap
   • Utvecklingsstudier
   • Vindkraft - Kandidatuppsats i energiteknik
   • Vindkraft - Kandidatuppsats i vindkraftprojektering
   • World Christianity and Interreligious Studies (Opphørt 2021-01-01)
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Apotekarprogrammet
   • Bachelor's Programme in Archaeology and Ancient History
   • Bachelor's Programme in Archaeology and Osteology
   • Bachelor's Programme in Culture, Society and Ethnography
   • Bachelor's Programme in Digital Business Development
   • Bachelor's Programme in Game Design and Programming
   • Bachelor's Programme in Game Design and Project Management
   • Bachelor's Programme in Religious Studies
   • Bachelor's Programme in Sustainable Development in Industrial Engineering
   • Bachelor of Science Programme in Pharmacy
   • Bachelor Programme in Business Studies
   • Bachelor Programme in Computer Science
   • Bachelor Programme in Construction Engineering
   • Bachelor Programme in Cultural Entrepreneurship
   • Bachelor Programme in Foodservice and Nutrition
   • Bachelor Programme in Historical Sciences
   • Bachelor programme in Information Systems
   • Bachelor Programme in Language Technology
   • Bachelor Programme in Mechanical Engineering
   • Bachelor Programme in Musicology
   • Bachelor Programme in Nuclear Engineering
   • Bachelor Programme in Peace and Development Studies
   • Bachelor Programme in Quality Engineering and Management
   • Bachelor Programme in Rhetorical and Literary Communication
   • Bachelor Programme in Theology and Religious Studies
   • Bachelor Programme in Urban and Regional Planning
   • Beteendevetenskapligt kandidatprogram
   • Biomedicine Programme
   • Biomedicinska analytikerprogrammet
   • Building Conservation Program
   • Business Administration and Leadership for Sustainable Development (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Business Aministration and Economics Programme
   • Byggnadsantikvarieprogrammet, 180 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
   • Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
   • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap
   • Computer and Systems Science Program
   • Datorgrafik och animation, 180 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology
   • Distribuerade system och komponenter, 120 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Ekologiprogrammet, 180 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Ekonomie kandidatprogrammet
   • Ekonomprogrammet, 180 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Filmisk gestaltning, 3D-grafik och animation, 180 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Freestanding course
   • Fysioterapeutprogrammet
   • Förskollärarprogrammet
   • Game Design and Programming (Opphørt 2018-12-31)
   • Humanioraprogrammet
   • Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik
   • Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik (MTI)
   • Industrial design and construction (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • International Archaeology Programme (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • International Archaeology Programme with osteological orientation (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi
   • Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap
   • Kandidatprogram i fysik
   • Kandidatprogram i geovetenskap
   • Kandidatprogram i kemi
   • Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys
   • Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring
   • Kandidatprogram i matematik
   • Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik
   • Kandidatprogram i miljövetenskap
   • Kandidatprogram i speldesign
   • Kandidatprogram i speldesign och grafik
   • Law Programme
   • Leadership – Quality Technology - Improvement (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Liberal Arts-programmet
   • Lärarutbildning (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Magisterprogram i biologi, 60 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande
   • Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt
   • Magisterprogram i klinisk farmaci
   • Magisterprogram i konstvetenskap
   • Magisterprogram i konstvetenskap, 60 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Magisterprogram i revision
   • Magisterprogram i speldesign
   • Magisterprogram i vindkraftprojektering
   • Master's Programme in Accounting and Financial Management
   • Master's Programme in All-Electric Propulsion Systems
   • Master's Programme in Data Science
   • Master's Programme in Digital Humanities
   • Master's Programme in Early Modern History
   • Master's Programme in Image Analysis and Machine Learning
   • Master's Programme in Industrial Analytics
   • Master's Programme in Industrial Engineering and Management
   • Master's Programme in Materials Engineering
   • Master's Programme in Paleobiology - PANGEA
   • Master's Programme in Pharmaceutical Modelling
   • Master's Programme in Pharmaceutical Modelling
   • Master's Programme in Russian and Eurasian Studies
   • Master's Programme in Sustainable and Innovative Natural Resource Management - SINReM
   • Master's Programme in Wind Power Project Management
   • Master of Science Programme in Information Technology Engineering
   • Masterprogram i additiv tillverkning
   • Masterprogram i bioinformatik
   • Masterprogram i biologi
   • Masterprogram i data- och systemvetenskap
   • Masterprogram i digital konstvetenskap
   • Masterprogram i energiteknik
   • Masterprogram i folkhälsa
   • Masterprogram i freds- och konfliktstudier
   • Masterprogram i fysik
   • Masterprogram i geografi
   • Masterprogram i global miljöhistoria
   • Masterprogram i humaniora - Etnologi
   • Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet
   • Masterprogram i humaniora – Musikvetenskap (Opphørt 2023-07-01)
   • Masterprogram i innovativ medicin
   • Masterprogram i International Humanitarian Action
   • Masterprogram i internationell hälsa
   • Masterprogram i kemi
   • Masterprogram i läkemedelsanvändning
   • Masterprogram i matematik
   • Masterprogram i modern historia
   • Masterprogram i musikvetenskap
   • Masterprogram i människa-datorinteraktion
   • Masterprogram i nationalekonomi
   • Master Program in International Management (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Master Program in Wind Power Project Management, 60 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Masterprogram i religionsvetenskap
   • Masterprogram i speldesign
   • Masterprogram i språkteknologi
   • Masterprogram i statistik
   • Masterprogram i teologi och religionsvetenskap
   • Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap
   • Masterprogram i vattenteknik
   • Master Programme in Accounting, Auditing and Analysis
   • Master Programme in Advanced Medical Imaging
   • Master Programme in Applied Biotechnology
   • Master Programme in Biomedicine
   • Master Programme in Business and Management
   • Master Programme in Chemical Engineering
   • Master Programme in Chemistry
   • Master Programme in Computer Science
   • Master Programme in Computer Science
   • Master Programme in Conservation
   • Master Programme in Drug Discovery and Development
   • Master Programme in Earth Science
   • Master Programme in Education
   • Master Programme in Educational Management
   • Master Programme in Educational Sciences
   • Master Programme in Electrical Engineering
   • Master Programme in Electrical Engineering (Opphørt 2012-08-01)
   • Master Programme in Energy Systems Engineering
   • Master Programme in Engineering Physics
   • Master Programme in Entrepreneurship
   • Master Programme in Euroculture
   • Master Programme in Global health
   • Master Programme in Humanitarian Action and Conflict
   • Master Programme in Human Rights
   • Master Programme in Industrial Management and Innovation
   • Master Programme in Infection Biology
   • Master programme in Information Systems
   • Master Programme in Intellectual Property Law
   • Master programme in International Financial Management
   • Master Programme in Investment Treaty Arbitration
   • Master Programme in Languages
   • Master Programme in Leadership
   • Master Programme in Management, Communication and IT
   • Master Programme in Medical Research
   • Master Programme in Molecular Biotechnology
   • Master Programme in Political Science
   • Master Programme in Politics and International Studies
   • Master Programme in Religion in Peace and Conflict
   • Master Programme in Scandinavian Studies
   • Master Programme in Social Sciences
   • Master Programme in Sociology of Education
   • Master Programme in Sustainable Destination Development (120 credits)
   • Master Programme in Sustainable Destination Development (60 credits)
   • Master Programme in Sustainable Development
   • Master Programme in Sustainable Management
   • Master Programme in Swedish
   • Master Programme in the Humanities - Art History
   • Master Programme in the Humanities - Cultural Anthropology
   • Master Programme in the Humanities - Gender Studies
   • Master Programme in the Humanities – History of Science and Ideas
   • Master Programme in the Humanities - Literature
   • Master Programme in the Humanities - Rhetoric
   • Master Programme in Translation
   • Masterprogrammet i ABM
   • Masterprogrammet i förnybar elgenerering
   • Masters Programme in Embedded Systems
   • Master’s Programme in the Humanities – Archaeology
   • Master’s Programme in the Humanities – Classical Archaeology and Ancient History
   • Master’s Programme in the Humanities – Egyptology
   • Mathematics and Natural Sciences Programme (Opphørt 2001-08-31)
   • Medicine Programme
   • Midwifery programme
   • Objects Antiquarian Programme
   • Objects Antiquarian Programme (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • One-year master in archaeology (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Orientalistikprogrammet
   • Physics Programme (Opphørt 1990-08-31)
   • Politices kandidatprogram
   • Primary School Teacher Education Programme
   • Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
   • Programme for Clinical Dietetitians
   • Programme in Computer Science
   • Programvarudesign och modellering, 120 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Psykologprogrammet
   • Psykoterapeutprogrammet
   • Röntgensjuksköterskeprogrammet
   • Samhällsvetarprogrammet
   • Script and Concept Development for Film (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Server-Side Web Programming (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Sjukgymnastprogrammet
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Social Work Programme
   • Sociologiprogrammet
   • Socionomprogrammet Campus Gotland
   • Socionomutbildning, 180 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Specialist Nursing Programme Cardiac Care
   • Specialist Nursing Programme Diabetes Care
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre
   • Speciallärarprogrammet
   • Speldesign och grafik, 180 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Speldesign och grafik (Opphørt 2018-12-31)
   • Speldesign och programmering, 180 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Studies in Society and Culture (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Systems in Technology and Society Programme
   • Systemutveckling och programmering, 120 hp (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Teacher Education Programme (Opphørt 2016-06-30)
   • Teologprogrammet
   • Tourism and experience management (HGO) (Opphørt 2013-06-30)
   • Ämneslärarprogrammet
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use